[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2004

Resort ČÚZK

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

  Katastr nemovitostí

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
 • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  Geodézie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
 • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Ocenění ČÚZK a test redakce
 • Technické dílo roku 2004
 • Dokumentace skutečného tvaru tunelového ostění
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Kartografie

 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • K problematice zaměřování změn v JTSK
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku

  GIS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Mezinárodní geografická konference
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Xanadu - Autodesk TOP dealer 2003
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  GPS

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

  DPZ

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

  Fotogrammetrie

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

  Software

 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
 • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

  Různé

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • Pyramida, Bentley a Extreme Mapping
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 100 000. návštěvník našeho webu
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Školství

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Kdo je kdo v oboru G+K

  Internet

 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Zápis do KN zůstane bez lhůty
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Ocenění ČÚZK a test redakce

  Historie

 • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • ÚOZI u Ústavního soudu
 • Geodetická princezna
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Z domova

 • Prezentační dny geodetické techniky
 • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
 • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
 • Výsledky GEOaplikace roku 2003
 • Mezinárodní geografická konference
 • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
 • 16. ročník GIS ve veřejné správě
 • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
 • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
 • Postřehy z jarní Seče 2004
 • HP PRINTSHOW s HSI
 • Program řádné valné hromady CAGI
 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004
 • Voda a pozemkové úpravy 2004
 • Pozemkové úpravy na cédečku
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  Ze zahraničí

 • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
 • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
 • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
 • Geodetická princezna
 • Pardubice - Hamburg s pádlem

  ČSGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Kdo je kdo v oboru G+K
 • Setkání geodetů 2004

  KGK

 • Technické dílo roku 2004
 • Setkání geodetů 2004

  NZK

 • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

  Úvodník

 • Nedej zahynouti nám, ni budoucím...

  Katalog

  Vševědna

 • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
 • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
 • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (5. část)

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • ÚOZI u Ústavního soudu

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

  Základní údaje

  V období let 1995 až 2002 probíhaly práce na výstavbě nové železniční trati (NBS) v úseku Kolín-Rhein/Main. Tato stavba je považována za nejdelší stavbu v Evropě. Provoz na této rychlodráze zkrátí jízdní dobu mezi Kolínem a Frankfurtem/Main ze 134 minut na 76 minut. Vlaky by se měly pohybovat rychlostí 300 km/hod. a projíždět celkem 30 tunely a přes 18 velkých mostů přes údolí. Dráha byla pro provoz otevřena 15. prosince 2002.
  Při formulaci projektu bylo rozhodnuto, že koleje nebudou položeny na klasické štěrkové lože, ale na pevnou jízdní dráhu. Kolejový rošt je umístěn v betonovém a ocelovém loži a systém byl odzkoušen na rychlodráze Hannover-Berlín. V tomto smyslu byl převzat stavební systém RHEDA. Trať byla budována od středu dvěma firmami (Angermeier Ingenieure GmbH a ARC-Berlin Ingenieur Gesellschaft mbH).

  Postupy výstavby

  Podle objednávky Spolkových drah, a.s., byla stavba kolejiště provedena na monolitickém betonovém podkladu, a to při průchodu tunely nebo přes mosty. Ke způsobům monolitického stavebního postupu, při kterém je svrchní stavba provedena celkově v betonu, náleží stavební způsob RHEDA, sestávající z následujících vrstev:
  – protimrazová vrstva a (FFS),
  – hydraulicky spojená nosná vrstva (HGT),
  – betonová nosná vrstva ve formě vany (žlabu) (BTS),
  – výplňový beton.
  Pražce jsou z předpjatého betonu a spolu s kolejnicemi jsou připevněny ke kolejovému roštu. Zabetonováním pražců je kolejový rošt integrální součástí BTS. V druhém případě není kolejový rošt integrální součástí nosné vrstvy. Kolejový rošt je v tomto případě uložen v přesně ustavené asfaltové nebo betonové vrstvě a s ní spojen. Tento způsob je např. asfaltová nosná vrstva (ATS). Třetí skupina stavebních způsobů je zpravidla nasazena jen v úsecích při splnění hraničních podmínek (např. kontinuálně uložené koleje a pérové systémy (MFS)/AKFF).

  Automatické ovládání strojů

  Pro vybudování jednotlivých vrstev mohou být nasazeny různé stroje (silniční finišer pro HGT apod.) nebo vana (BTS). V obvyklém případě je budování provedeno posuvným bedněním.
  Dosud byl stavební stroj ovládán řídícím drátem, od kterého se postupně mechanicky odměřovala poloha stroje. Tento řídící drát je předem vytyčen a napnut, čímž je velmi zúženo celé podélné pracovní pole. Je to jediné zařízení, na kterém závisí přesnost připravované vrstvy. Jakékoli poškození nebo změny v poloze a výšce drátu vedou ke snížení kvality v přesnosti výroby.
  Vývojem moderní techniky v oblasti měřictví jsou nyní k dispozici systémy, umožňující kontinuální řízení stavebních strojů. Základním řídícím prvkem jsou přitom automatické tachymetry nebo GPS systémy pracující v reálném čase. Také firma Leica Geosystems zkoumala možnosti konstrukce 3D systému řízení strojů. V roce 1998 byla předvedena výkonnost bezdrátového 3D řídícího systému stroje. Tento systém byl poprvé v Německu vyzkoušen na posuvném bednění v r. 2000 při výstavbě pevné jízdní dráhy na NBS Kolín – Rhein/Main v jižním úseku mezi mostem přes Main, odbočka na Mainz.

  Automatické ovládání pomocí 3D-řídicího systému stroje

  Součástmi použitého systému jsou:
  – palubní počítač s osmi sériovými rozhraními a dotykovou obrazovkou monitoru s nezbytným softwarem a klávesnicí,
  – dva tachymetry nebo pro průběžné vyměřování tři s automatickým cílením (Leica TCA 1800),
  – jeden nebo dva náklonoměrné sensory pro určení podélného a příčného náklonu,
  – interfaceová jednotka pro převádění hodnoty náklonoměrných senzorů do palubního počítače,
  – vysílací modem (TCPS26 Leica) na každém tachymetru pro přenášení dat, jakož i vysílací modem na palubním počítači pro příjem,
  – dva stožárky, připevněné na stroji, osazené 3 600 hranoly.
  Stroj je pomocí senzorů zaměřován v systému souřadnic dané trasy. Stálým porovnáváním existující a požadované polohy jsou vypočteny odchylky stroje od dané trasy. Software převede tyto odchylky stroje v odpovídající řídící povely pro hydrauliku pojížděcích zařízení a předává je k zavedení regulačnímu systému stroje. Podklady pro požadovanou polohu jsou odvozeny z digitálního modelu krajiny. Do dokumentace o celé trase se vedle důležitých parametrů profilu v každé stanici zaznamenávají též souřadnice pevných bodů terénu vlevo a vpravo od osy trasy. Odstup jednotlivých stanic se řídí geometrií trasy. V daném případě byl zvolen odstup 5 m.
  Pro novou polohu stroje je nutné modelování její geometrie (podélná osa) se zařízením bednění a 3 600 hranoly. Kalibračním měřením tachymetrem jsou určeny nezbytné geometrické body v jediném souřadnicovém systému stroje. Takové měření je nezbytné opakovat po každém přemístění stroje, nebo po jeho dlouhém užívání, či naopak delší odstávce.

  Průběh prací při stavbě

  Na počátku prací musí být k dispozici na palubním počítači digitální model krajiny, jakož i všechny pevné body trasy. Před každým denním začátkem práce jsou oba tachymetry zaměřeny volným staničením v bodovém poli a nařízeny na odpovídajících 3 600 hranolů. Stroj je naveden manuálně na počátek a přebírá automatické vedení určování jeho polohy. Pak je stroj uveden do pohybu. Přitom je mimo jiné nutné z hlediska dodržení stálé kvality betonu nepřerušovat práci. Vybetonovaná plocha je po dohotovených částech kontrolována třetím tachymetrem s instalovaným on-line trasovacím programem. Observátor pak může stanovit odchylky betonované plochy od předepsané hodnoty. Pokud je to nutné, jsou provedena zpřesněná nastavení stroje.
  V průběhu celého procesu výstavby jsou geodetické údaje o vedení prováděcích prací protokolovány v LOG-File v řídícím počítači na stroji. Všechny údaje o procesu výstavby (odchylky, příkazy apod.) jsou pak k dispozici vedení stavby. Tyto údaje představují nepřerušenou dokumentaci prováděných prací. Časový interval ukládání údajů je volitelný a v případě popisované stavby činil 30 vteřin. To odpovídá dokumentaci betonovaného povrchu s odstupem asi 0,5 m.

  Závěr

  Řídící systém Leica byl na trati NBS Kolín – Rein/Main užit celkově na čtyřech finišerech. Toto opatření dovolilo plnou automatizaci stavebních prací. S tímto systémem bylo bez problémů dosaženo předepsaných tolerancí výstavby HGT a dokumentováno systémem LOG-Files. Pro stavbu byly přitom předepsány tyto tolerance:
  – HGT: +5 mm/-15 mm (výška), 20 mm (poloha),
  – vana: +10 mm/-15 mm (výška), 30 mm (poloha).
  Tyto přesnosti dovolily snadnější osazení kolejového roštu. Kontrolní měření a dokumentace hotové dráhy bylo provedeno vnitřní službou. Nasazení daného systému bylo přijato pozitivně, neboť užití dalších komplikovaných elektronických systémů by se stalo zdrojem výpadků produkce.

  Z časopisu Vermess.-Ing., roč. 54, č. 4 (2003) přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 6/2003 (VÚGTK) P. Vyskočil (zkráceno)

  Michael Amer hein

  vyvěšeno: 01.06.2004
  ID článku: 1322              Používané zkratky
  další informace: www.vugtk.cz/nzk...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  NZK