[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2005

Resort ČÚZK

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Geoportál Zeměměřického úřadu
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Katastr nemovitostí

 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Geodézie

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Kartografie

 • Autorská práva k mapám
 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  GIS

 • Autorská práva k mapám
 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Správce GIS města Hradec Králové
 • Geoinformatika On-line
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Výzva k podání nabídky na vypracování Návrhu řešení registru územní identifikace a adres

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič

  Různé

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2004 - příloha časopisů GEOinformace a Zeměměřič
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Školství

 • Výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta GIS
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Geoinformatika On-line
 • Jak na ZČU vnímáme pojem GEOMATIKA?

  Internet

 • Geoinformatika On-line

  Historie

 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • 12 odvážných podnikatelů
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice

  Z domova

 • Zemřel Josef Falt, předseda CAGI
 • BE Meeting Prague 2005
 • „GIS vidím jako mechanismus, jak dát všechny dohromady“ Jack Dangermond
 • Střední Polabí na starých mapách
 • 6. setkání uživatelů Idrisi v České a ve Slovenské republice
 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky
 • Veletrh cestovního ruchu je zajímavý pro všechny
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  Ze zahraničí

 • Seminář IGU: Mapování změn využití krajiny (land use)
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny

  ČSGK

 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005
 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • Pozvánka na XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
 • Zastávka - Výzkumný ústav

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Autorská práva k mapám
 • ČÚZK s kolky vytvořil další problém
 • Kolky na geometrickem planu již nebudou?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 11. ročníku - 2004

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pozemkové úpravy v Třebíči do druhé desítky

  TŘEBÍČ - Jedenácté kolo - řečeno sportovní terminologií - jarních třebíčských seminářů o pozemkových úpravách vypukne letos hned po Velikonocích. Do diáře na stránku čtvrtek 31. března 2005 si napište - Třebíč - Pozemkové upravy.
  Na pozorné posluchače čeká plejáda osvědčených lektorů. K matadorům třebíčských akcí nesporně patří pánové Ing. Jiří Hladík, Ing. Kamil Kaulich a jejich kolegyně Ing. Jana Pivcová – všichni z ministerstva zemědělství. Připraví si i letos Ing. Pivcová skvělou prezentaci fotografií realizovaných KPÚ přímo z terénu? Uvidíme. Pohled státní správy na dokončované úpravy jistě doplní ředitel třebíčského pozemkového úřadu Ing. Jaromír Kopeček a ředitel brněnského ZKI Ing. Bohuslav Volný. Pánové Pavlík (Agroptrojekt) a Špilong (Ageris) pohovoří o aktuálních poznatcích a zkušenostech z pohledu zpracovatele a Ing. Kocáb představí osvědčené i nové softwarové produkty ze stáje VÚGTK. Docentka Ivana Průchová z právnické fakulty MU Brno je uznávanou expertkou na pozemkové právo a též fundovanou konzultantkou v oblasti KPÚ. V Třebíči ji přivítáme po delší době, takže o to více bude její vystoupení očekávanější. Součástí semináře bude i odborná výstava přístrojů, technologií a literatury. Vložné činí 590,- Kč (na místě 700,- Kč) bez DPH.
  Přihlášky lze zasílat nejpozději do 25.3.2005 na adresu Spolku zeměměřičů, Moravské náměstí 1, 602 00 Brno; případně na e-mail spolzem@email.cz. Podrobné informace lze získat na webu Zeměměřiče, nebo na adrese http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A10/ .

  Seminář je určen pro:
  · pracovníky pozemkových a katastrálních úřadů,
  · pracovníky zpracovávající návrhy pozemkových úprav,
  · pracovníky zpracovávající územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci,
  · pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí se zahájenými a připravovanými pozemkovými úpravami,
  · oprávněné zeměměřické inženýry, podnikatele v oboru zeměměřictví a životního prostředí, komerční právníky a advokáty, realitní kanceláře,
  · zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy,
  · učitele a žáky vysokých i středních škol se zaměřením na zeměměřictví, zemědělství, lesnictví, pozemkové úpravy a životní prostředí.

  Ivo Krčmář

  vyvěšeno: 14.02.2005
  ID článku: 1557              Používané zkratky
  další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A10...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Pozemkové úpravy

 • Program třebíčského semináře o pozemkových úpravách

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů