[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2005

Resort ČÚZK

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Otázky pro předsedu ČÚZK
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy

  Katastr nemovitostí

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Části obce a katastrální území v KN
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Kartografie

 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Český komerční kartografický trh

  Pozemkové úpravy

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  GIS

 • Konference ISSS 2005 v Hradci Králové

  GPS

  DPZ

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bezplatná nabídka Bentley PowerDraft pro školy a studenty

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Školství

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Internet

  Historie

 • Český komerční kartografický trh

  Přečtěte si

 • Nemovitosti všem na očích

  Zajímavosti

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
 • Allroad show s teréňáky
 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Z domova

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • VÚGTK významným partnerem ČSGK
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Allroad show s teréňáky
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič v Ženských domovech

  Katalog

  Vševědna

 • Otázky pro předsedu ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích

  Kartografie ani geografie nejsou moje profese, s mapami žiju v důvěrně přátelském vztahu jen jako aktivní turistka (hlavně pěší, občas i „zájezdová“). Přesto si troufám vyslovit pár kritických poznámek, a to takříkajíc z druhé strany, z oblasti jazykové. Při nákupu map a průvodců, při listování nabídkami cestovních kanceláří, při čtení víkendových rubrik v tisku, při sledování cestovatelských pořadů TV a rozhlasu častokrát žasnu nad tím, že někteří z autorů, vydavatelů, majitelů, redaktorů - nerozeznávají funkce o b o u spisovných oficiálních názvů naší vlasti a často jeden z nich přímo bojkotují, bohužel právě ten, který by v daném kontextu byl vhodný, totiž Česko. Smím shrnout pár základních faktů? Většina oslovených expertů je sice zná, ale mnozí je nerespektují, takže neškodí si je zopakovat.

  Převážná většina států má dvě oficiální pojmenování: politické a zeměpisné. V textu ústavy, zákonů a mezistátních smluv bude nepochybně figurovat název politický, který informuje o typu státního zřízení (např. Belgické království, Spolková republika Německo, Ruská federace). V běžné praxi je informace o typu státního zřízení nadbytečná, stylisticky nevhodná, někdy až znevažující, proto se přirozeně všude - v oblasti veškerého zpravodajství, obchodu, dopravy, cestovního ruchu, sportu, ale i při jednání mezinárodních organizací - užívá názvu stručnějšího, zeměpisného (tedy např. Belgie, Německo, Rusko). Obdobnou dvojicí byla do roku 1993 Československá republika – pro jednoduchost se nezabývejme variantami „socialistická“ resp. „federativní“ - a Československo, v angličtině Czechoslovak Republic a Czechoslovakia. Všichni jsme uměli s oběma těmito názvy zacházet. (Pamětníci si vzpomenou, že jsme „republikou“ jaksepatří šetřili, nenutili jsme ji hrát hokej, a označit vítěznou krásku titulem „Miss Československé republiky“ bychom asi považovali za nevkusné.)

  Od roku 1993 tvoří zmíněnou dvojici názvů Česká republika (angl. the Czech Republic, politický název) a Česko (angl. Czechia, něm. Tschechien atd., zeměpisný název), obojí jsou opět jazykově kodifikovány, uveřejněny v oficiálních materiálech ČÚZK, v technické normě a dalších dokumentech, a to včetně svých cizojazyčných ekvivalentů. Domněnka, že nástupnickým jménem po Československu je Česká republika, neodpovídá skutečnosti. Tento omyl je stále ještě poměrně častý a projevuje se mj. i v publikacích zeměpisného obsahu a na mapách.

  V jedné a téže edici map evropských zemí, mezi tituly jako Rakousko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Německo atd. bychom právem očekávali rovněž titul Česko. Některé kartografické firmy se tímto přirozeným požadavkem řídí (viz trojjazyčné autoatlasy Česko-Czechia-Tschechien), jiné nechávají mezi geografickými jmény trčet jediný politický titul – Českou republiku Textové a obrazové publikace bohužel geografický název Česko většinou bojkotují. Titul např. „Hrady a zámky České republiky“ navozuje spíše představu, že jde o objekty v majetku státu (srov. Lesy České republiky na rozdíl od lesů soukromých majitelů). Turistu a zahraničního hosta zajímá především KDE, v které zemi ty hrady jsou, a mnohem méně se stará o to, jakým způsobem se v té zemi vládne. Adekvátní titul by byl „Hrady a zámky v Česku“. Ostatně i proto, že geografický název je stálejší než ten politický – vzpomeňme si, kolik režimů se zde vystřídalo za pouhé jedno století. Podivná je i praxe cestovních kanceláří, které nabízejí pobyty v Chorvatsku, Španělsku, Švýcarsku – a v České republice, nebo dokonce v Tuzemsku (jeden ze způsobů, jak se vyhnout jménu Česko).

  Každý stát, který zeměpisné jméno má, ho také používá. Kromě jediné výjimky, a tou je tento náš milý Kocourkov. Co s tím budeme dělat ? Chcete a můžete nám pomoci? Nebo se alespoň k tématu vyjádřit?

  Děkuje a zdraví – za Občanskou iniciativu Česko / Czechia

  PhDr. Eva HOrová z Katedry cizích jazyků JAMU, Brno

  vyvěšeno: 17.02.2005
  ID článku: 1560              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média