[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2005

Resort ČÚZK

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Otázky pro předsedu ČÚZK
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy

  Katastr nemovitostí

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Části obce a katastrální území v KN
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Kartografie

 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Český komerční kartografický trh

  Pozemkové úpravy

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  GIS

 • Konference ISSS 2005 v Hradci Králové

  GPS

  DPZ

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bezplatná nabídka Bentley PowerDraft pro školy a studenty

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Školství

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Internet

  Historie

 • Český komerční kartografický trh

  Přečtěte si

 • Nemovitosti všem na očích

  Zajímavosti

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
 • Allroad show s teréňáky
 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Z domova

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • VÚGTK významným partnerem ČSGK
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Allroad show s teréňáky
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič v Ženských domovech

  Katalog

  Vševědna

 • Otázky pro předsedu ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku

  Soutěž vyhlašuje Kartografická společnost České republiky.

  Do soutěže může byt přihlášeno mapové dílo, které:

  - bylo vydáno na území ČR

  - bylo vydáno v 1. vydání v roce 2004

  - neporušuje autorský zákon

  Do soutěže může každý účastník přihlásit libovolný počet svých produktů v kategoriích:

  • Atlasy, soubory a edice map (v případě edice musí být vydáno alespoň 20 % titulů nebo 5 ks)

  • Samostatná kartografická díla (individuální mapy, glóby a další jednotlivé tituly, i tituly neurčené pro trh)

  • Kartografická díla pro školy (doložka MŠMT nebo v tiráži uvedení pro školy)

  • Výsledky studentských prací (semestrální, bakalářské, diplomové a doktorské práce, ostatní autorské originály)

  • Digitální produkty (multimediální mapy a atlasy, nikoli nevizualizované databáze a naskenované mapy)

  • Kartografické aplikace na internetu (URL adresy s kartografickými daty, nikoli nevizualizované databáze či naskenované mapy)

  V případě společných děl, lze do soutěže přihlásit dílo některým ze spoluvydavatelů pouze jednou.

  Ocenění:

  • diplom Kartografické společnosti ČR

  • mediální reklama - ČTK, Zpravodaj, Zeměměřič, Geodetický a kartografický obzor, GEOINFO, Kartografické listy, Geoinformace, Geografické rozhledy

  • předání ocenění na veletrhu Svět knihy 2005 v Praze

  Mapy se přihlašují písemně na jednoduché přihlášce (ke stažení zde), kterou Kartografická společnost rozešle potenciálním účastníkům a bude mít u sebe k dispozici. Přihlášené exponáty zasílá účastník v jednom exempláři do 1. března 2005 na následující adresu:

  Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Univerzita Palackého, tř. Svobody 26, Olomouc

  vyvěšeno: 18.02.2005
  ID článku: 1561              Používané zkratky
  další informace: www.geoinformatics.upol.cz/kartoCGS/mapa_roku/mapa04/index_new.ht...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Vít Voženílek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů