[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2005

Resort ČÚZK

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Otázky pro předsedu ČÚZK
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy

  Katastr nemovitostí

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Části obce a katastrální území v KN
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Kartografie

 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Český komerční kartografický trh

  Pozemkové úpravy

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  GIS

 • Konference ISSS 2005 v Hradci Králové

  GPS

  DPZ

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bezplatná nabídka Bentley PowerDraft pro školy a studenty

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Školství

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Internet

  Historie

 • Český komerční kartografický trh

  Přečtěte si

 • Nemovitosti všem na očích

  Zajímavosti

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
 • Allroad show s teréňáky
 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Z domova

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • VÚGTK významným partnerem ČSGK
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Allroad show s teréňáky
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič v Ženských domovech

  Katalog

  Vševědna

 • Otázky pro předsedu ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Společnost ProGea Consulting pořádá v Krakově ve dnech 9.-10. května 2005 kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků s velmi vysokým prostorovým rozlišením. Pracovním prostředím je objektově orientovaný software eCognition firmy Definiens Imaging, Mnichov. Kurs povede expert na kontextuální klasifikaci obrazových dat Dr. Roeland de Kok, pracovník Mnichovské university a spolupracovník firmy Definiens Imaging. Praktický výcvik je tématicky zaměřen na klasifikaci dat družic Landsat7 ETM+ a Ikonos/Quickbird, v kombinaci s technikami integrace dat v GIS. Kromě standardních klasifikačních procedur se účastníci seznámí s nejnovějšími metodami klasifikace bez vzorkování, které je možno uplatnit při zpracování rozsázhlých území. Předpokládá se, že o kurs projeví zájem příslušní odborníci z nových členských zemí EU. Základní cena kursu je 600 EUR, snížená cena pro zájemce z nekomerční sféry činí 350 EUR. V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, strava a ubytování na dvě noci. Jedná se o relativně výhodnou nabídku, protože obdobný kurs v Mnichově stojí 666 EUR, bez ubytování a stravy. Úspěšné absolutorium kursu předpokládá základní znalosti dálkového průzkumu Země a GIS. Kurs bude otevřen za předpokladu, že se přihlásí alespoň 12 zájemců. V současnosti (17.3.2005) je kapacita kursu naplněna jen z 50%. Pořadatelé kursu žádají potenciální zájemce o brzkou registraci a o rozšíření informace o kursu v co nejširší komunitě profesionálních pracovníků, zabývajících se aplikacemi dálkového průzkumu Země a GIS.

  Vladimír Žídek

  vyvěšeno: 24.03.2005
  ID článku: 1629              Používané zkratky
  další informace: www.progea.pl/sekcje_eng/3-2-3.htm...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Vladimír Žídek a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  DPZ