[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pracovní seminář o webových službách

  Česká asociace pro geoinformace společně s Krajem Vysočina uspořádají dne 18. května 2005 v rámci konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví pracovní prezentaci poskytovatelů dat, výzkumných a vývojářských organizací pod názvem WEB GIS dílna.

  Cílem této akce, která bude první z celé řady, je prakticky prezentovat nejnovější geoinformační technologie a napomoci jejich rychlejšímu zavádění do praxe.

  Cílem je prakticky ukázat existující řešení dle zadaných témat:

  1. Publikování dat WMS
  2. Publikování dat WFS/WCS
  3. Metadata/katalogy
  4. Integrace webových služeb do internetových řešení
  5. Zpřístupnění dat poskytovaných pomocí webové služby na jiné platformě
  6. Přístup k webovým službám prostřednictvím desktopových řešení
  7. GIS analýzy ve webovém prostředí
  8. Mobilní webové aplikace

  Podmínky pro účast
  Jaké podmínky je nutno splnit pro možnost aktivní účasti:
  • Zaregistrovat se na konferenci jako řádný účastník na webových stránkách konference.
  • Zaslat RNDr. Jiřímu Hiessovi (Hiess.J@kr-vysocina.cz) následující informace:
   • Profil vaší organizace v rozsahu maximálně jedné stránky
   • Informace o tom, kterých úloh v rámci dílny se chcete účastnit (1 až 8)
   • Stručný popis (do pěti řádků) každého řešení, které budete předvádět
   • Informaci, zda budete využívat vlastní počítač (bude zajištěno připojení k internetu pomocí bezdrátového připojení WI-FI) nebo budete užívat počítaš organizátorů

  Každý účastník bude mít v rámci jednoho úkolu 10 minut na přípravu demonstrace a maximálně 10 minut na vlastní demonstraci.

  Kdo se může účastnit jako divák

  Workshopu se mohou zúčastnit všichni zaregistrovaní účastníci konference. Přihlásit na konferenci se můžete na www.iszl.cz.

  Josef Hnojil

  vyvěšeno: 12.04.2005
  ID článku: 1640              Používané zkratky
  další informace: www.iszl.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů