[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
 • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Katastr nemovitostí

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Veřejnost katastru nemovitostí
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
 • Veřejnost katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Shareware ODCHYLKY
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Kartografie

 • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
 • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
 • Český komerční kartografický trh
 • Nejstarší mapová díla na území ČR

  Pozemkové úpravy

 • Shareware ODCHYLKY

  GIS

 • Shareware ODCHYLKY
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Shareware ODCHYLKY

  Software

 • Odchylky- freeware program pro vás
 • Gepard v ZOO

  Různé

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Vatikán se o mne zajímá!
 • Pozor na pana Jelínka
 • Krádeže geodetických přístrojů
 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zastávka: Výzkumný ústav
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Školství

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

  Internet

 • Shareware ODCHYLKY

  Historie

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Nejstarší mapová díla na území ČR
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

  Přečtěte si

 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Zajímavosti

 • Dobrodružství v objevování Yetiho
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
 • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
 • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

  Z domova

 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
 • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
 • Pracovní seminář o webových službách
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

  KGK

  NZK

 • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

  Úvodník

 • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Sto posluchačů na Novotného lávce
 • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
 • Užitečná publikace Petra Poláka
 • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
 • Klub seniorů v roce 2004

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Český komerční kartografický trh

  V ČR působí cca 55 firem vytvářejících mapy. Naprostá většina firem byla zakládána v průběhu devadesátých let dvacátého století a to především k vytváření map pro orientační běh, geodetickým pracím či vznikly jako reklamní agentury. Postupem času se některé malé firmy s úzkým sortimentem výrobků rozrostly ve velké kartografické společnosti s rozsáhlým edičním plánem, méně úspěšné firmy zanikly. Mnohé kartografické subjekty se kromě samotné kartografie věnují i geodézii, polygrafii či reklamní činnosti. Kromě kartografických firem však existují i další firmy, které výjimečně pomocí jednoduchých grafických programů či GIS vyrobí tematickou mapu. Naprostá většina u nás vzniklých komerčních map se používá v souvislosti s cestovním ruchem.

  Vedle komerčních kartografických společností vytváří mapy i některé státní úřady. Nejvýznamnějším je resort ČÚZK (www.cuzk.cz), který vytváří státní mapová díla (mapy velkých měřítek, základní mapy středních měřítek, mapy územních celků, mapy správního rozdělení a tematická státní mapová díla). Mapy je možné koupit v síti jeho poboček po celé republice.

  Kartografické společnosti s rozsáhlým edičním plánem

  Na kartografickém trhu působí pět velkých kartografických firem s rozsáhlým edičním plánem - Freytag & Berndt, Geodézie ČS, Kartografie Praha, SHOCart a Žaket.

  Freytag & Berndt je dceřinnou společností rakouského vydavatelského domu, od svého vzniku v roce 1990 sídlí v Praze. Firma v roce 2001 koupila kartografickou část Geodézie Brno a od tohoto roku vytváří i své vlastní produkty. Vydává automapy, autoatlasy, tematické mapy států, mapy regionů, plány měst. Kromě vlastní tvorby jsou také výhradními distributory mateřské Freytag & Berndt, Agentury Krátký production, CNC - Václava Horáka, Geodézie On Line, francouzského Michelinu, slovenské VKÚ Harmanec (i turistické mapy KČT). Společnost rovněž vydává i distribuuje turistické průvodce.

  Společnost Geodézie ČS byla založena 1. 5. 1992. Sídlo má v Liberci, kartografická odnož se nalézá v Praze. Firma vydává kromě map na zakázku vlastní autoatlasy, automapy, turistické mapy 1 : 50 000, rybářské mapy, tematické mapy ČR a oblastí, mapy regionů a regionální atlasy, plány a atlasy měst, školní produkty, nástěnné mapy a mapy na CD. Kartografické nakladatelství vyrábí také informační mapové tabule, produkuje i panoramatické mapy. Geodézie ČS patří k třem nejvýznamnějším kartografickým firmám v ČR. Distribuci zajišťuje firma Marco Polo, dceřinná společnost největšího světového kartografického domu Mairs, mnohé mapy jsou právě v obálce této distribuční společnosti. Turistické mapy 1 : 50 000 patří do celoevropské edice firmy Kompass (společnost patřící do skupiny kolem firmy Mairs).

  Kartografie Praha sídlící v Praze byla založena 4. 5. 1992. Firma je nástupkyně kartografické odnože Geodetického a kartografického podniku, který v ČR funguje už od roku 1954. Z edičního plánu jsou významné lexikony, autoatlasy a automapy, tematické atlasy ČR, plány a atlasy měst (Praha, jeden plán Plzně a Brna), lexikony a atlasy světa, školní zeměpisné a dějepisné atlasy, turistické mapy 1 : 100 000, cykloturistické mapy 1 : 70 000, turistické průvodce, nástěnné mapy, průvodce. Společnost v devadesátých letech ustoupila z pozice nejvýznamnějšího kartografického subjektu na českém trhu.

  SHOCart byl založen 2. 7. 1991 ve Zlíně, dnes sídlí v nedalekých Zádveřicích. Zpočátku firma zpracovávala mapy převážně pro orientační běh, postupem času se z SHOCartu stalo jedno z největších a nejvýznamnějších kartografických vydavatelství v ČR. Území státu pokrývá turistickými mapami 1 : 50 000, 1 : 100 000 a cykloturistickými mapami 1 : 75 000. Firma vyprodukovala i šest vodáckých map 1 : 50 000 a Kilometráž - České a moravské řeky, sedm rybářských map a osm lyžařských map 1 : 50 000 - 1 : 100 000. SHOCart vydává i plány měst, městské atlasy, automapy a autoatlasy. V poslední době rozšířil ediční plán i na výrobu školních map, školního atlasu světa a v neposlední řadě na nástěnné mapy a na nejpodrobnější český atlas světa. Mapová díla se každoročně umisťují na předních místech soutěže Mapa roku. SHOCart je členem několika kartografických sdružení, nejvýznamnější je IMTA (International Map Trade Association). Společnost spolupracuje s firmou T-Mapy, distribuci zajišťuje Geoclub.

  Firma Žaket byla založena 1. 3. 1991 v Roztokách u Prahy, dnes sídlí v Praze. Zpočátku se orientovala na tvorbu map pro orientační běh. Současnou hlavní náplní je tvorba plánů Prahy a jiných českých měst. Žaket vydává i autoatlasy a automapy ČR, tematické mapy ČR, turistické mapy 1 : 75 000, nástěnné mapy krajů a průvodce Španělskem a Egyptem. Společnost připravuje k vydání také cyklistickou mapu Prahy.

  Kartografické společnosti s užším edičním plánem

  Na českém komerčním kartografickém trhu se vyskytuje několik kartografických společností s užším edičním plánem. Většina firem se zaměřuje pouze na regionální oblast, ve které působí - Agentura Krátký production na Přerovsko a Vsetínsko, Geodézie Krkonoše na Krkonoše, Geodézie On Line na oblast severovýchodních Čech, Jena na Jeseníky a Testudo na Polabí). Do skupiny kartografických společností s užším edičním plánem patří i ATP Jihlava, jež si na trhu vybudovala pevné místo díky svým panoramatickým mapám. B.A.T. Program z Rožnova pod Radhoštěm zaujal laickou i odbornou veřejnost svými originálními tematickými mapami ČR, jejich nejvýznamnější položkou je však vytváření map na zakázku pro české i zahraniční subjekty (např. pro německý koncern Mairs).

  Společnost Central European Data Agency (CEDA) z Prahy pořizuje a spravuje mapové podklady v digitální formě. Prodává digitální data ČR v různých měřítcích a šesti set měst a obcí v měřítku 1 : 10 000. Na podkladech společnosti CEDA pracují mapové servery mapy.atlas.cz a www.mapy.cz. Spolupracuje s firmou P. F. Art.

  P. F. Art sídlí v Brně. Společnost vlastní 250 mapových podkladů českých měst v digitální podobě, které jsou pravidelně aktualizovány. Podklady využívá k tvorbě plánů měst, map krajů a autoatlasů na zakázku. Kromě toho vydává ve vlastním edičním plánu atlasy měst (mapové plány měst za dva kraje) a tematické atlasy České republiky.

  Zejména na internetu se můžeme setkat s mapovými produkty společnosti PLANstudio, firma vytváří internetové mapy Prahy a ostatních měst a obcí a mapy ČR. PLANstudio spolupracuje s distribuční společností Marco Polo, pro které vytváří papírové plány a atlasy Prahy. V roce 2003 firma vydala plán Prahy a cykloturistickou mapu Okolí Prahy ve vlastní obálce.

  V Praze sídlí i společnost Topograf. Firma vytváří atlasy ČR a Prahy, mapy světa a plány měst na zakázku. Produkuje i letecké mapy a průvodce ČR i jednotlivých měst. Topograf se rovněž zabývá aktualizací podkladu turistických map Klubu českých turistů.

  Kartografické společnosti s dominancí jednoho typu map

  Největší procento firem se specializuje pouze na jeden typ map.

  Plány měst vytvářejí společnosti 3ADesign (Ostrava), Alpro (Valašské Meziříčí), Bema Praha, Daruma (Plzeň), Foto air (Příbor), Garp HK (Hradec Králové), JN-kart (Brno), K.H. - Mapová tvorba (Brno), Mach (Trutnov), M’Plan (Mariánské Lázně), Paret 2 (Karlovy Vary), Pragokart (Praha), Prokart (Doksy), Pufler (Praha), RAFFAEL-art (Praha).

  V knihkupectvích a specializovaných prodejnách si je možné zakoupit i různě tematicky zaměřené atlasy a soubory elektronických map. Společnost Infokart z Prahy na sebe upoutala pozornost Prvním fotbalovým atlasem světa, firma Terra je známá zejména díky Školnímu atlasu Dnešní svět. V oblasti elektronických mapových produktů zaujímá přední postavení společnost PJsoft se svou InfoMapou. Z dalších společností musíme uvést ODYSSEUS digitální atlas z Plzně, firmu Position, která vytváří software elektronických map Navigate, a společnost Tranis, tvůrce programového dopravního systému Kilometrovník.

  CNC - Václav Horák se zaměřuje na cyklistické mapy, společnost Forza z Brna vyrábí a vydává panoramatické mapy na zakázku, ve spolupráci s firmou SHOCart vytváří společnost Kartografie HP (Jičín) pohledové mapy. Od firmy RAMAP (Plzeň) lze koupit panoramata z rozhleden a vyhlídkových míst. V oblasti turistických map je zavedenou společností firma Rosy z Mělníka, její hlavní náplní jsou redakční práce na turistických mapách KČT, společnost rovněž vydává odborníky oceňované vlastní turistické mapy v měřítku 1:25 000. Nejvýznamnější společností, která vydává nástěnné mapy, je firma Stiefel Eurocart z Vyškova (pobočka německého kartografického domu).

  Společnosti věnující se kartografii jen okrajově

  V ČR se nalézají i další firmy, které vytvářejí mapy. Hlavní náplní podnikání ovšem kartografie není.

  Do této skupiny lze zařadit společnosti: Agentura KAA (Brno), Centrum sportu a turistiky (Praha), Euroverlag (Plzeň), Geodis Brno, Geospol (Dobruška), Gisat (Praha), Karolína (Ostrava), Neko (Praha), Nord Service (Opava), PICODAS (Praha), SmartGIS (Olomouc), SOSArt (Litoměřice), T-Mapy (Hradec Králové) a VECTRIS Rožnov.

  K dalším společnostem, které se výjimečně objevily na českém kartografickém trhu, patří Academia (Praha), Agentura np (Staré Město u Uherského Hradiště), ARC (Mikulov), Baset (Praha), BAY (Mladá Boleslav), Dialex, DKStudio (Mikulov), Domovina (Lichnov), Elan (Přerov), FORTprint (Dvůr Králové nad Labem), Gnosis (Brno), Haló C. K. (Hradec Králové), Jerome (Praha), Jindřišská věž (Praha), Ideas (Chomutov), JAKO (Zlín), Kreativa (Znojmo), Prima (Veselí nad Lužnicí), Radian (Havířov), SPČO (Brno), Studio Rubens (Karlovy Vary), Vega-L (Nymburk).

  Vydavatelství, kterým mapy vytváří jiná firma

  V ČR existuje s nucenými přestávkami již sto šestnáct let celostátní organizace Klub českých turistů. V roce 1991 začalo KČT po čtyřiceti dvou letech opět vydávat turistické mapy. Edice má jednotný obsah, formu i měřítko 1 : 50 000. Mapy zpracovává a tiskne slovenský VKÚ Harmanec, autorské právo na topografický obsah má generální štáb Armády České republiky a autorské právo na turistický obsah přísluší Klubu českých turistů. Redakční práce provádí firma Rosy z Mělníka. Kromě turistických map vydává Klub českých turistů také cykloturistické mapy v měřítku 1 : 100 000, kartografickou část vytváří M. Šedý a Danková, tiskne VKÚ Harmanec. Mapy vydává obchodní společnost Klubu českých turistů Trasa a distribuuje Freytag & Berndt.

  Mezi další významná vydavatelství, kterým mapy vytváří jiná firma, patří Everest (kartografie Žaket), Hauerté (kartografie Kartografie Praha), MapFactor (kartografie nizozemský Teleatlas) a ProPRINT (kartografie SHOCart).

  Společnosti zabývající se distribucí map

  Distribuci kartografických produktů si u nás rozdělili firmy Marco Polo, Geoclub a Freytag & Berndt.

  Marco Polo, dceřinná společnost nejvýznamnějšího německého kartografického domu MAIRS, sídlí v Praze. Marco Polo se zabývá distribucí map od firem MAIRS (Německo), Falk (Německo), RV (Německo), Kompass (Rakousko), Geodézie ČS a průvodců Soukup & David a Baedeker. Pro nejatraktivnější tituly vytváří vlastní obaly.

  Distribuční společnost GeoClub sídlí v Brně, obchodní zastoupení a sklad má i v Praze. Firma je exkluzivním distributorem společnosti SHOCart, dále prodává i produkty B.A.T. Program, Kartografie Praha, ATP, ZES Brno a mnoha zahraničních kartografických firem, z nichž k nejvýznamnějším patří ADAC (Německo), Collins (Velká Británie), IGN (Francie), ITM (Kanada), LAC (Itálie), Nelles (Německo) a Ravenstein (Německo). Geoclub prodává i průvodce. K nejvýznamnějším titulům vytváří i své vlastní obaly.

  Společnost ITM, člen skupiny GeoClub Group z Prahy, se zabývá distribucí map a průvodců Geoclubu, ZES Brno a mnoha zahraničních firem - Bartholomew (Velká Británie), Cartografia Budapešť (Maďarsko), Cito Plan (Nizozemí), Geocart (Belgie), Hildebrand’s (Německo), Hema Maps (Austrálie), ITM (Kanada), Lonely Planet (Austrálie), MAP (Izrael), Michelin (Francie), MapStudio (JAR), National Geographic Society (USA), Toubis (Řecko) a mnohé další. Společnost disponuje největším sortimentem map zahraničních společností.

  Činnosti společnosti Freytag & Berndt byla zmíněna již dříve mezi kartografickými firmami s rozsáhlým edičním plánem.

  Kromě tří hlavních distribučních firem působí na trhu i společnosti další: Alpy (Praha), Cabalka (Brno), Mapcentrum (České Budějovice), Press Ivan (Praha) a ZES Brno.

  Do konce roku se plánuje spuštění www stránek, na kterých můžete najít více informací o českém komerčním kartografickém trhu i o jednotlivých firmách. Stránky budou samozřejmě rovněž obsahovat odkazy na existující webové prezentace jednotlivých kartografických subjektů.

  Mapu Hradce Králové vydal Městský úřad s mapou od KÚ v Pardubicích (asi roku 1993)

  Městský úřad Vítkov použil v roce 1994 mapu B.A.T. Programu

  Ing. Beneš u plánu Chebu omezil tiráž jen na: rok 1998, © Bema Praha a svůj telefon.

  Fotomapa Dobrušky byla vydána u příležitosti 675 let Dobrušky a 45. výročí založení VTOPÚ.

  Společnost Geodet z Ústí n. L. vydala v březnu 1992 plán Litoměřic v nákladu 7 000 ks.

  Geodézie Krkonoše vydala orientační plán Špindlerova mlýna s tiskovými podklady KÚ Liberec v 2 vydání v nákladu 30 000 ks.

  Ing. Pavel Zahajský v prosinci 1992 udělal radost svým spoluobčanům a vydal plán obce Stará Huť u Dobříše v nákladu 500 ks.

  Plán města Sokolov z roku 1994 nemá ani pořádnou tiráž.

  Jakub Zmrzlík, 4. ročník Př.f. UK

  vyvěšeno: 08.04.2005
  poslední aktualizace: 28.04.2005
  ID článku: 1658              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média