[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07+08/2005

Resort ČÚZK

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Kyjov

  Katastr nemovitostí

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Geodézie

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Kartografie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...

  GPS

 • Předpis pro měření s GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Školství

 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Internet

 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou

  Historie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Z domova

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Ze zahraničí

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie

  ČSGK

 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Předpis pro měření s GPS

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ
  ODBORNÁ SKUPINA INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

  si Vás dovoluje pozvat
  na odborný seminář
  GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ VE STAVEBNICTVÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY, PRAXE, JAKOST, CENY

  Seminář se koná
  v pondělí 26. září 2005
  v budově ČSVTS Na Novotného lávce 5, v Praze 1

  Zahájení 9:30 hod.
  Prezence od 8:30 hod.
  Předpokládané ukončení v 16:00 hod.

  Mediální partner: ZEMĚMĚŘIČ

  PROGRAM SEMINÁŘE
  1. část 9:40 – 11:00
  PROSTOROVÁ POLOHA STAVEB PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA, ZÁKONA O ZEMĚMĚŘICTVÍ A STANDARDŮ ČKAIT Petr Polák (Český svaz geodetů a kartografů)

  GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ - TECHNICKÉ NORMY Jiří Lechner (GEODIG, s.r.o.)

  PŘESTÁVKA 11:00 – 11:15

  2. část 11:15 – 12:30 GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ - PRAXE NA STAVBÁCH Václav Šanda (GEFOS, a.s.)

  INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE A KATASTR NEMOVITOSTÍ VE VÝSTAVBĚ - PRÁVNÍ PŘEDPISY A PRAXE Petr Polák (Český svaz geodetů a kartografů)

  PŘESTÁVKA 12:30 – 13:00

  3. část 13:00 – 15:00

  STATISTICKÉ ŘÍZENÍ PROCESŮ INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE PODLE ISO NOREM Vladimír Vorel (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

  CENY ZEMĚMĚŘICKÝCH VÝKONŮ Jan Fafejta (Komora geodetů a kartografů)

  ŘÍZENÁ DISKUSE

  Seminář je určen zejména úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům a zeměměřičům pracovníkům obecních (městských) a stavebních úřadů účastníkům výstavby (projektantům, investorům, stavebním společnostem)

  Vložné na odborný seminář činí:
  · pro členy Českého svazu geodetů a kartografů 820 Kč
  · pro nečleny 920 Kč
  · pro členy Informačního centra ČSGK 410 Kč

  Poznámky: Při platbě na místě se vložné zvyšuje o 50,- Kč. Ve vložném je obsaženo občerstvení.
  Adresa pro příjem přihlášek:
  ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  Elektronická WEB adresa semináře s přihláškou: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A12/

  Uzávěrka přihlášek a plateb převodem: pondělí 19. září 2005
  Bankovní spojení pro převod vložného: číslo účtu: 1937568329/0800
  VARIABILNÍ SYMBOL: 172609 KONSTATNÍ SYMBOL: 0308
  ČSGK není plátcem daně z přidané hodnoty.

  Odborný garant semináře:
  Doc. Ing. Jaromír Procházka,CSc.,
  Katedra speciální geodézie Fakulty stavební ČVUT v Praze
  e-mail: prochazka@geodesie.fsv.cvut.cz

  Organizační garant semináře:
  Ing. Jana Chudobová, tajemnice ČSGK,
  116 68 Praha 1, Novotného lávka 5,
  tel.: 221 082 374 (fax i záznam.), e-mail: geodeti@csvts.cz


  ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

  si Vás dovoluje pozvat

  na odborný seminář

  NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA KE KATASTRÁLNÍMU ZÁKONU A ZÁKONU O ZÁPISECH VLASTNICKÝCH A JINÝCH VĚCNÝCH PRÁV K NEMOVITOSTEM A OBNOVA A VEDENÍ KATASTRÁLNÍCH MAP V DIGITÁLNÍ FORMĚ

  Seminář se koná
  v pondělí 31. října 2005
  v budově ČSVTS Na Novotného lávce 5, v Praze 1

  Zahájení 9:30 hod.
  Prezence od 8:30 hod.
  Předpokládané ukončení v 16:00 hod.

  Mediální partner: Zeměměřič

  PROGRAM SEMINÁŘE

  9:40 – 12:00 Připravovaná nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a zákonu o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

  Diskuse, dotazy a odpovědi
  PŘESTÁVKA 12:00 – 12:30
  12:30 – 15:00
  Obnova a vedení katastrálních map, zeměměřické činnosti podle nové vyhlášky a připravovaného návodu ČÚZK
  Diskuse, dotazy a odpovědi

  Lektoři:
  Ing. Bohumil Janeček (Český úřad zeměměřický a katastrální
  Ing. Miloslav Müller (Katastrální pracoviště Boskovice)
  Ing. Lubomír Týč (Český úřad zeměměřický a katastrální)

  Seminář je určen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrům, zeměměřičům a pracovníkům katastrálních úřadů pověřených vedením souboru geodetických informací katastru nemovitostí. Seminář je zaměřen zejména na nové postupy obnovy a vedení digitálních a digitalizovaných katastrálních map, na závazné náležitosti výsledků zeměměřických činností, na postupy jejich kontroly pracovníky katastrálních pracovišť a na obsah a poskytování dat souboru geodetických informací katastru nemovitostí zeměměřičům a úřadům obcí a krajů.

  Vložné na odborný seminář činí:
  · pro členy Českého svazu geodetů a kartografů 820 Kč
  · pro nečleny 920 Kč
  · pro členy Informačního centra ČSGK 410 Kč
  Poznámky: Při platbě na místě se vložné zvyšuje o 50,- Kč.
  Ve vložném je obsaženo občerstvení.

  Adresa pro příjem přihlášek:
  ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  Elektronická WEB adresa semináře s přihláškou: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A13/

  Uzávěrka přihlášek a plateb převodem: pondělí 24. října 2005
  Bankovní spojení pro převod vložného: číslo účtu: 1937568329/0800
  VARIABILNÍ SYMBOL: 173110 KONSTATNÍ SYMBOL: 0308

  ČSGK není plátcem daně z přidané hodnoty.

  Odborný garant semináře:
  Ing. Jiří Rydval
  Český svaz geodetů a kartografů a Katastrální pracoviště Blansko
  e-mail: jiri.rydval@cuzk.cz

  Organizační garant semináře:
  Ing. Jana Chudobová, tajemnice ČSGK, 116 68 Praha 1, Novotného lávka 5, tel.: 221 082 374 (fax i záznam.), e-mail: geodeti@csvts.cz

  Na semináři lze koupit odborné publikace ČSGK v tištěné formě nebo na CD ROM v hodnotě od 100 do 200 Kč.

  Jana Chudobová

  vyvěšeno: 25.08.2005
  poslední aktualizace: 26.10.2005
  ID článku: 1801              Používané zkratky
  další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A12...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK