[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Při vytyčování jedné parcely v KN byli samozřejmě přizváni i všichni sousední vlastníci. S vlastním vytyčením problém nebyl, protože se nám podařilo vykopat 3 ze 4 starých mezníků. Problém nastal až potom, co jeden ze zúčastněných po nás chtěl potvrzení, že se vytyčování zúčastnil, že si na to musel vybrat dovolenou a že si pak chce uplatňovat ušlý zisk. Tvrdil, že se na to informoval, že to prý zeměměřiči musí vydávat. Doposud jsme se s tím nesetkali, a proto žádáme o radu. Na místě jsme to vyřešili tak, že přece dostal od firmy pozvánku s datem a přesným časem, která se navíc posílá doporučeně. Za pomoc děkuji.

  Ing. Adamčíková


  Podle § 77 odst. 9 a 10 vyhl. 190/1996 Sb. v platném znění stanoví pouze povinnost pro vytyčovatele seznámit vlastníky dotčených parcel s výsledky vytyčení a jejich vyjádření zapsat do protokolu o vytyčení. Pokud se vlastník nedostaví, ač k tomu byl vyzván, zašle mu vytyčovatel protokol poštou. Z tohoto znění tedy vyplývá, že vlastníci k vytyčení být pozvaní musí, zákon ani vyhláška jim však neukládá, že se vlastního seznámení s výsledky vytyčení v terénu musí zúčastnit. Mělo by to být samozřejmě i v jejich zájmu. Náhrady ušlého zisku za účast při seznámení s výsledky vytyčení žádný zákon neřeší, nejedná se o správní řízení, ale o soukromou záležitost. Uplatňovat náhrady může vlastník pouze v případě poškození, které vznikne na pozemcích a budovách zeměměřickou činností (§ 10 zák. č. 200/1994 Sb.) Pro omluvu v práci by mu mohla, ale také nemusela (záleží na zaměstnavateli) skutečně stačit vaše pozvánka. (Nevím ovšem, jak pozvánka zněla, doufám, že nebyla příliš výhrůžná, měla by znít spíš v doporučujícím, nikoliv v nařizovacím tónu.) Nikdo vám ovšem nezakazuje napsat mu na ni, že potvrzujete jeho účast nejlépe od-do v hodinách, ale žádný zákon vám to neukládá. Pokud si vzal pozvaný vlastník dovolenou, je to z jeho vlastní vůle.

  Milena Procházková (ČÚZK)

  Zdroj: Konference KATASTR, červen 2004

  vyvěšeno: 26.12.2005
  ID článku: 1855              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Vševědna