[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2005

Resort ČÚZK

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz

  Katastr nemovitostí

 • Havárie serveru DP ISKN
 • O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
 • Pomník by si to opravdu zasloužilo
 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  Geodézie

 • Nová definice zeměměřické profese podle FIG
 • Ještě k »zeměměřictví« v roce 2025
 • Na úvod kulatého stolu: Budoucnost výuky GIS
 • Ukřižování Ivana Kříže
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  Kartografie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky
 • Kartografická společnost České republiky

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Mezinárodní výstava INVEX 2005 z pohledu GIT
 • Mapy z počítače - GIS v praxi

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • Keith a Greg Bentley budou zahajovat celosvětovou konferenci v Praze
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • Informace pro předplatitele
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Školství

 • GEOPÁRTY 2005
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

  Internet

 • Havárie serveru DP ISKN

  Historie

 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Právě dnes je třeba si připomenout vůdčí úlohu KSČ pro naši zemi

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
 • Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
 • Zeměměřiči na YouTube - Dam land surveyor

  Z domova

 • Dnes, v sobotu 8. října, se jede 41. Geodesia rallye ČR
 • OTEVŘENÝ DOPIS REALIZAČNÍMU TÝMU 41. GEODESIA RALLYE ČR
 • GEOPÁRTY 2005
 • Zkoušky odborné způsobilosti
 • Vyznáte se v pojmech geoinformatiky? Potřebovali byste slovník?
 • Oficiální výsledky 41. Geodesia rallye ČR
 • První postřehy ze 14. konference uživatelů GIS ESRI a Leica Geosystems
 • Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality
 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • ŘÍZENÉ SLOVNÍKY (TEZAURY) A JEJICH VYUŽITÍ V GEOINFORMATICE
 • GIS Day 2005 a Hledáme Rychlé šípy
 • Dva průvodce jeden pro turisty, druhý pro vodáky
 • Mapy z počítače - GIS v praxi
 • Současný stav tvorby Atlasu krajiny České republiky

  Ze zahraničí

 • Specializované veletrhy mají úspěch – Intergeo 2005
 • Navštívili jsme 13. slovenské geodetické dny
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006 (GEO-MINE SURVEYING 2006).

  ČSGK

 • O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
 • Informace pro členy ČSGK - příspěvky na rok 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Náš obor je opravdu široký…

  Katalog

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
 • Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté

  BRNO 2.-3.11.2005) - Jednačtyřicátý ročník mezinárodních geodetických informačních dnů se konal, podobně jako loni, v brněnské Spořitelní akademii. První jednací den byl věnován převážně katastru nemovitostí. Do večerních hodin a do poslední minuty jednání byl nabitý zajímavými přednáškami se spoustou cenných informací.
  Odborné dny slavnostně zahájil nový ředitel Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj Ing. Josef Kamera a první místo v maratonu jednání zaujal více než symbolicky Doc.Ing. Pavel Hánek, CSc. s poutavým výletem do historie, přesněji za českými geodety 19. století. Ti dle slov renomovaného geodetického historika patřili bezesporu ke špičce v tehdejší monarchii.
  Poté přítomné pozdravil host z nejváženějších – předseda ČÚZK Ing. Karel Večeře. Svým referátem Problematika ekonomického zajištění a řízení státní správy katastru nemovitostí se vrátil do současnosti či spíše mlhavé a neznámé budoucnosti. Ing. Večeře především poukázal zejména na neustálý nárůst řízení o vkladech – v roce 2001 bylo 380.521 podání, loni již 572.296 podání, přičemž lhůty vyřízení se daří vytrvale snižovat. Proti předpokladům vytrvale narůstají i počty záznamů a poznámek, především díky exekucím, které jsou mimochodem též jeden z dokladů o předluženosti české společnosti (415.900 podání Z v roce 2001, v roce 2004 pak už 587.842). Naproti tomu se počet zaměstnanců plánovitě snižuje – z 5165 v roce 2000 na 4902 v roce 2004. Pouze zásadnější reformou je možné daný stav dále řešit. Jedním z modelů je přechod na samofinancování, což by s sebou přineslo například přehodnocení systému správních poplatků za vklady, jejichž výše se od roku 1994 nezměnila. Poplatek by se mohl platil za každou nemovitost či právo. "Proč má daňový poplatník, který služby katastru v životě nepotřebuje, doplácet svými daněmi na úkony pro ty, kteří tyto služby skutečně a konkrétně využívají?" položil Karel Večeře zcela zásadní otázku. Není prý též od věci možnost transformace resortu na určitou formu veřejnoprávní agentury umožňující rozvolnění vazby na státní rozpočet.
  Na Ing. Karla Večeřeho navázal PaedDr. Petr Zajíček s informacemi o systému vzdělávání zaměstnanců resortu ČÚZK.
  Do třetice hájil barvy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ředitel odboru informatiky Ing. Vít Suchánek, který se zaměřil na rozvoj informačních technologií.
  Zajímavou strategii a vize ohledně přibližování služeb státní správy veřejnosti představil ředitel KÚ pro Olomoucký kraj Ing. Miroslav Haša, který mimo jiné úspěšnost úřadu spatřuje ve spokojeném klientovi a současně spokojeném zaměstnanci.
  Ing. Miloslav Müller seznámil přítomné s přípravou návrhu nové vyhlášky pro správu a vedení KN, která je ve stadiu ukončeného vnitroresortního připomínkového řízení orgánů zeměměřictví a katastru. Nově definována bude zejména zásada minimálního rozměru geometrického určení parcely, předpokládá se rozšíření obsahu katastru o vedení rozsahu břemen, vytyčování hranic se podřizuje systému vyhotovení GP, mění se systém zaokrouhlování a označování způsobu výměr.
  Slovenskou stranu a resort ÚGKK i letos zastupoval Ing. Andrej Vojtičko, který přednesl referát místo předsedkyně Ing. Jeleny Hudcovskej.
  Odpolední blok patřil progresivním technologiím. RNDr. Jan Bareš exceloval předvedením, co všechno dokáží na pražském Institutu městské informatiky. Soubor digitálních map Prahy (SDMP) je vyvíjen již od roku 1987 a v současnosti obsahuje 15 základních typů map. Například vrstva ortofoto je obnovována v dvouletém cyklu. Uživateli a odběrateli jsou jak komerční tak i veřejnoprávní sféra. Webová stránka www.imip.cz jistě stojí za shlédnutí.
  Taktéž Ing. Martin Malec z GB-Geodézie Brno vidí netušené možnosti v dalším rozvoji 3D technologií, což příkladně demonstroval na efektním průletu z Brna až na Vranovskou přehradu.
  Zpět ke katastru se pak vrátil Ing. Svatopluk Sedláček – jeden z tvůrců softwarového produktu VKM, který nejenže osvěžil znalosti uživatelů tohoto oblíbeného grafického prostředí, ale i blíže vysvětlil nástroje pro tvorbu GP.
  Na jeho referát navázal Ing. Stanislav Tomeš z Gepra, který dále rozvinul aspekty a úskalí předávání geometrických plánů katastrálním úřadům v novém výměnném formátu.
  Podobně jako loni, i druhý den jednání byl zaměřen na inženýrskou geodézii a technologie blízké budoucnosti.
  Ing. Tomáš Honc představil nejnovější měřící technologie ve stavebnictví firmy Trimble.
  Zajímavé byly i tři příspěvky z odvětví dopravních staveb: Ing. Milan Talácko ze Střediska železniční geodézie Olomouc přiblížil technologii prostorového měření kolejí, kdy byly měřeny zejména vysokorychlostní úseky v okolí Pardubic a Břeclavi pro soupravy Pendolino.
  Ing. Jaroslav Chlup, doktorand z pražského ČVUT, podal zprávu o zkouškách digitálních nivelačních souprav.
  Zasloužený potlesk sklidil Ing. Jaroslav Pohan z pražské firmy CCE, který na perfektní prezentaci názorně předvedl projekt a samotnou výstavbu dálničního mostu D8-H216 přes Rybný potok v severních Čechách, realizovaného výsuvnou technologií.
  V posledním bloku byla Ing. Pavlem Tarabou ze ZÚ představena síť permanentních referenčních stanic CZEPOS a Ing. Jaroslavem Slabým obdobná síť TOPNet, kterou buduje Geodis.
  Profesor Kostelecký z VÚGTK nastínil možnost využití stávajících geodetických polohových základů s nově budovanou sítí CZEPOS k vybudování nového souřadnicového systému, plně integrovaného do evropského systému ETRS, kterým by měl být souřadnicový systém, pracovně nazývaný S-JTSK/yy (=konečné dvojčíslí roku realizace.
  V předsálí po celou dobu konání 41. GID probíhala i doprovodná výstava, opět s posledními novinkami přístrojů, zařízení a software pro geodety.

  Jak vidno, ani v letošním podzimu členové Spolku zeměměřičů nezaháleli a připravili pro širokou odbornou veřejnost hodnotné a přínosné akce. Po krátké zimní přestávce se rozběhne další dějství seminářů, z nichž z jarních uveďme seminář o pozemkových úpravách v Třebíči a Zeměměřická díla v územním plánování a GIS v Brně.
  Termíny a podrobnosti budou upřesněny na stránkách Spolku zeměměřičů, ČSGK a Zeměměřiče.
  Fotografie z Brna naleznete na stránkách vimevite.cz
  (klikni zde)

  Ivo Krčmář

  vyvěšeno: 08.11.2005
  poslední aktualizace: 12.10.2006
  ID článku: 1862              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=239...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK