[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2005

Resort ČÚZK

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Geodézie

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Machina Mundi v NTM
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Pozemkové úpravy

 • Archiv-WEB v nové verzi

  GIS

 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Různé

 • Zeměměřič a GeoBusiness na Slovensku
 • Jaký je a jaký má být Zeměměřič?
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Školství

  Internet

  Historie

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Machina Mundi v NTM
 • Nivelační značka z Iránu
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Z domova

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Geopárty 2005
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  Ze zahraničí

 • Nivelační značka z Iránu

  ČSGK

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Již 10 let působí Informační centrum ČSGK, je proto účelné seznámit zeměměřiče s jeho posláním. Členům informačního centra (v posledních letech přibližně 40 fyzických nebo právnických osob) poskytne ČSGK tyto služby:
  1. sleva 50 % pro jednu, dvě nebo více osob z vložného na odborných akcích ČSGK; seznam akcí bude každoročně zveřejňován
  2. přednostní zajištění účasti na odborných akcích ČSGK
  3. bezplatné doručování Zeměměřičského věstníku ČSGK
  4. možnost publikovat v Zeměměřičského věstníku ČSGK
  5. bezplatné poskytování publikací a sborníků odborných akcí ČSGK
  6. bezplatné poskytování informací a konzultací k problematice právních a technických předpisů v oboru zeměměřictví a souvisejících oborů, vždy v předem dohodnutém místě a termínu.

  Podmínky členství v Informačním centru ČSGK:
  Dosavadní členství se prodlužuje zaplacením ročního členského příspěvku na základě faktury. Noví členové Informačního centra ČSGK se mohou přihlásit níže uvedeným způsobem a zaplatit roční členský příspěvek ve výši 2000 Kč, při poskytované slevě 50 % vložného pro jednu osobu na každou odbornou akci; tento roční příspěvek se zvýší o 800 Kč při slevě za každou další osobu/zaměstnance člena Informačního centra ČSGK.
  Přihlášky se doručují sekretariátu ČSGK na adresu Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, e-mail: geodeti@csvts.cz, tel/fax č. 221 082 374, tajemnice Ing. Jana Chudobová.

  Přihláška nových členů má obsahovat tyto údaje:
  a) jméno, příjmení a adresa bydliště jednotlivce,
  b) nebo obchodní jméno, právní forma, IČ a jméno a příjmení zástupce zeměměřické firmy, sídlo podnikání,
  c) výše ročního členského příspěvku s počtem osob, pro které bude platná sleva z vložného (2000 Kč pro jednu, 2800 pro dvě, 3600 Kč pro tři atd.),
  d) způsob platby ročního členského příspěvku na základě faktury, a to bankovním převodem, poštovní složenkou, výjimečně i v hotovosti.

  V Praze 12. listopadu 2005

  Petr Polák

  vyvěšeno: 15.11.2005
  poslední aktualizace: 02.12.2005
  ID článku: 1880              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  ČSGK