[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2005

Resort ČÚZK

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Geodézie

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Machina Mundi v NTM
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Pozemkové úpravy

 • Archiv-WEB v nové verzi

  GIS

 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Různé

 • Zeměměřič a GeoBusiness na Slovensku
 • Jaký je a jaký má být Zeměměřič?
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Školství

  Internet

  Historie

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Machina Mundi v NTM
 • Nivelační značka z Iránu
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Z domova

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Geopárty 2005
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  Ze zahraničí

 • Nivelační značka z Iránu

  ČSGK

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • ATLAS MAIOR

  Joan Blaeu: Altas maior of 1665, Köln (Taschen/2005, 593 str., cena váz. 4 700 Kč

  Nakladatelství Benedikt Taschen vydalo v roce 2005 monumentální faksimilovanou edici vybraných map latinské verze 11svazkového Atlasu maior armsterodamského kartografa Joana Blaeua. Originální díl vyšlo v roce 1662, reprodukován je však titulní list datovaný 1665. O mohutnosti tohoto faksimile svědčí i jeho rozměry – 30 x 45 x 7 cm – i jeho hmotnost, téměř 4 kg. Originální Atlas maior měl celkem 594 map, faksimilovaná edice jich má asi 500. Kromě nich má Taschenova edice 61 stran Blaeuova úvodního textu (ten obsahuje 1 stranu Pozdravení čtenáři a stran Úvodu do geografie) a 9 stran výkladu historie díla s názvem Atlas novus Joana Blaeua od Petra van der Krogta, vždy v angličtině, němčině, francouzštině, případně nizozemštině. Na konce je 14 stran přehledu map jednotlivých svazků a vše je uzavřeno rejstříkem názvů mapa soupisem literatury.

  Vedle moderního titulního listu faksimilovaného díla je v úvodu reprodukován původní titulní list latinské verze atlasu z roku 1665 a krásný barevný frontispis. V této části jsou rovněž celostránkové portréty Willema Janszoona Blaeua, zakladatele této kartografické dynastie a vydavatele Atlasu maior Joana Blaeua, zakladatelova syna a pokračovatele. Úvod je proložen dalšími cennými reprodukcemi – jsou tu např. Titulní listy děl Blaeurových předchůdců – atlasů Lafreriho (1550 – 72), Ortelia (1570) i Mercatora (1595) a portréty Ortelia a Mercatora. Jsou zde pro srovnání i zajímavé dvojice map Nizozemska a Islandu z atlasů Orteliova a Mercatorova, které se liší především orientací (jednou severní, podruhé jižní). Celostránková fotografie ukazuje speciální skříň na 12 francouzských svazků, kterou si dal udělat pro celý soubor frízký guvernér. Zajímavý je pohled na ceník nazvaný »Katalog atlasů« a jiných Blaeuových výrobků. Dočteme se zde, že kolorovaná verze atlasu se nabízela za 450 zlatých (francouzská mutace), 430 zlatých (latinská mutace) a 460 zlatých (španělská mutace). Vyšla ještě nizozemská verze (1672), ta však v době vydání ceníku ještě neexistovala, zatímco německá verze nebyla vlastně dokončena. Verze s mapami černobílými byly levnější – stály 350, 330 a 390 zlatých. Krogt podle různých kritérií odhadl přepočet této tehdejší prodejní ceny na dnešní peníze a vyšla mu přibližná suma 20. tis. eur, tedy asi 600 tis. Kč za jeden výtisk Atlasu maior.

  Nádherné mapy jsou jedno i dvoustránkové, zpravidla různě zdobené. V některých případech současný vydavatel vybral a do velkého formátu zvětšil různé zajímavé mapové a obrazové detaily z původního díla, které teprve po zvětšení náležitě vyniknou.

  V dalším si všimneme některých zajímavostí. První je už na přehledné mapě Evropy, která je vyzdobena po tehdejším zvyku manželskými dvojicemi obyvatel různých národností. Mezi nimi najdeme i dvojici »Bohemi«. Na horním okraji mapy je mezi devíti vedutami evropských měst také pohled na Prahu. V oddílu věnovanému Dánsku je mapa ostrova Hven, kde měl známý Tycho Brahe svou proslulou observatoř Uraniborg. Její vyobrazení je do atlasu zařazeno stejně jako 15 rytin různých Tychonových přístrojů, které tam používal. Stalo se tak proto, že Willem Janszoon Blaeu býval Tychonovým žákem. Mapy Ruska bývaly vždy pro evropské kartografy problémem. V altasu jich je 9, včetně plánů Moskvy a Kremlu. Zajímavý detail je na mapě jižního Ruska (Moskevska): Volhu u »Tzaritsanu« (Caricynu, pozdějšího Stalingradu a Volgogradu) spojuje s Donem »Fo3a Kamouz«: je to neexistující průplav, pouhý plán Petra Velikého, který byl jako Volžsko-donský průplav realizován teprve v roce 1952. Na následující velmi podrobné mapě Volhy (asi 1 : 1,5 mil.), kde je lokalita označená jménem Zariza, je místo průplavu nakresleno ústí říčky popsané jako Rivulus ex flumine Tanai sive Don. V oddílu map Německa na listu Germania vulgo Teutschlandt jsou naše země samozřejmě zahrnuty do hranic říše, ale Čechy i Morava mají vlastní mapy. Mapa Čech (Bohemia) je rozdělena na kraje a názvy lokalit jsou německé. Česká toponyma, pokud se vyskytují, mají však za jménem malý trojúhelník. V levém horním rohu je říšská orlice, v pravém český lev. V textu na rubu mapy se píše: Krátce řečeno je v Čechách 200 měst, z nichž 42 patří králi a jiným různým pánům. Je 308 trhových míst, 258 důležitých zámků nebo malých hrazených měst, z nichž je 18 majetkem krále, a celkem 2003 farností.

  Mapa Moravy (Moraviae marchionatus) je převzata od Komenského (její první vydání vyšlo patrně roku 1624). Neobsahuje krajské hranice ani žádné znaky. Místní názvy jsou německé, pokud však jsou připojeny české ekvivalenty, stojí před českým jménem písmeno B (Bohemice). Mapu ryl Willem Blaeu. Na severu mapy je celé slezské Opavsko, část Těšínska, Javornicka a Kladska. Text na rubu mapy o Moravě říká, že »celá země je hustě osídlená, půda je neobyčejně úrodná. Dává hodně obilí a vína, které se vyváží do Čech a Slezska, třebaže je nezdravé a údy těch, kdo je pijí, slábnou a způsobuje dnu a koliku«.

  Náležitá pozornost je samozřejmě věnována Belgii a Nizozemsku: tam jsou také zařazeny mapy vysušených polderů. V oddíle věnovaném Španělsku je umístěn perspektivní pohled na osmý div světa – Escorial. Text vypočítává, že jeho stavba stála 12, ne li 20 milionů tolarů.

  Na konci 9. svazku jsou zařazeny mapy Afriky. O jejich nevěrohodnosti svědčí i zařazení realistických vyobrazení fauny do nitra africké pevniny. Neznalosti dokumentuje též africká hydrografie: Nil pramení v jezeře Zaire, na jehož západním břehu je stejnojmenná osada, ale řeka Zaire má v horním toku název Umbra a ten vytéká z jezera Zaier. Řeka Niger bere počátek ve stejnojmenném jezeře, které je situováno do středu dnešního Konga. Afrika musela ještě dlouho na své objevování čekat.

  V 10. svazku jsou mapy Asie a speciálně mapy Číny, jejichž původcem je jezuitský misionář Martin Martini, autor významného Atlasu Číny. Na mapách Číny objevíme pověstnou čínskou zeď, ale na některých mapách Japonska schází jeho nejsevernější ostrov Jezo (Hokkaido), na jehož místě pluje velryba.

  V posledním svazku jsou mapy Ameriky. Ta byla v době vzniku atlasu Evropanům známa teprve 170 let, přesto její objevování mohlo poskytnout dobrou kartografickou informaci. Bohužel řada podkladů, které byly k dispozici, byla označena – stejně jako v případě Asie – za přísně tajné, a tak Blaeu musel použít mapy z počátků své vydavatelské činnosti, tedy i více než čtvrt století staré. Nejhůře je na tom Severní Amerika, jejíž vnitrozemí a severní část ještě nebyly objeveny a prozkoumány.

  Byla už zmínka o tom, že faksimilovaná edice s oblibou používá zvětšenin některých zajímavých detailů kresebných nebo mapových prvků. Ilustrací tohoto způsobu je výsek mapu jihu brazilské provincie Pernambuco, z níž byla zvětšena levá čtvrtina s kresbou větrné růžice a ta pak reprodukována samostatně ve dvojnásobném zvětšení na samostatné mapové stránce.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 01.01.2006
  poslední aktualizace: 02.01.2006
  ID článku: 1887              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů