[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2005

Resort ČÚZK

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Katastr nemovitostí

 • Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
 • Věc: Ještě Skalka
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Geodézie

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů

  Kartografie

 • Machina Mundi v NTM
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Pozemkové úpravy

 • Archiv-WEB v nové verzi

  GIS

 • Archiv-WEB v nové verzi
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN

  Různé

 • Zeměměřič a GeoBusiness na Slovensku
 • Jaký je a jaký má být Zeměměřič?
 • Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Školství

  Internet

  Historie

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Atlas Maior z roku 1665 bude představen v Národním technickém museu
 • ATLAS MAIOR
 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Machina Mundi v NTM
 • Nivelační značka z Iránu
 • Pozapomenuté výročí - Carl Friedrich Gauss
 • Zeměměřiči na YouTube - Northern Canada Land Surveyor 1

  Z domova

 • Machina Mundi v NTM
 • XXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • Vernisáž výstavy Mapy z počítače – geografické informační systémy v praxi
 • Geopárty 2005
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  Ze zahraničí

 • Nivelační značka z Iránu

  ČSGK

 • Informační centrum Českého svazu geodetů a kartografů
 • 8. sjezd ČSGK bude v Brně - 25.února 2006

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • ATLAS MAIOR - první postřehy z odborné recenze

  Naše redakce se stala distributorem reprintu středověkého atlasu z roku 1665 a zadala zpracování odborné recenze v češtině. 30. listopadu 2005 v Národním technickém muzeu byla recenze ve zkrácené verzi poprvé prezentována odborné veřejnosti. Alespoň několik poznámek z jejího obsahu zveřejňujeme pro ty, kteří ještě váhají si atlas v naší redakci zakoupit. Stojí 4700 Kč a je moc pěkný. Vánoce jsou za chvilku...

  V jakém období vznikal velký ATLAS MAIOR od Joana Blaeua se dozvíte v podrobné recenzi Atlasu, který naše redakce zadala u docenta Ludvíka Muchy z Přírodovědecké fakulty UK. Ta bude zveřejněna v časopisu Zeměměřič.

  Po přepočtu na dnešní ceny by se tento atlas prodával za dvacet tisíc Euro, čemuž by odpovídalo 600 000 korun. Tehdy mělo být zhotoveno celkem 1550 exemplářů v latinské, francouzské, nizozemské a španělské mutaci.

  Popisovaná faksimile, kterou prodává v ČR redakce časopisu GEOinformace a Zeměměřič, zachovává rozdělení do 11 svazků, kde každá kapitola je uvozena titulním listem a plakátem (Arctica má vyobrazení boha větrů Aiolose).

  Na vstupní mapě Evropy naleznete po stranách svislé pásy 10 manželských dvojic příslušníků Evropských národů, kde jsou i „Bohemi“ a na vedutách 9 evropských měst nechybí ani Praha.

  Atlas zachycuje i tehdy neexistující průplav – pouhý plán Petra Velikého, který se realizoval jako Volžsko-donský průplav až v roce 1952.

  Čechy a Morava v Atlasu Maior mají vlastní mapy a Čechy jsou rozděleny do krajů a mapa je doprovozena popisem, že v Čechách je 200 měst, z nichž 42 patří králi a jiným různým pánům. Je tu 308 tžních míst, 258 důležitých zámků atd.

  Zajímavá je třeba i zvětšenina okolí Paříže, kde vidíme názvy vesnic jako Meudon, Boulogne, Montmartre aj., jež jsou dnes součástí Paříže.

  Na mapě Svaté země můžeme sledovat biblickou cestu Izraelitů pod vedením Mojžíšovým z Egypta k Rudému moři s vyznačeným přechodem po mořském dně.

  Místo nejsevernějšího japonského ostrova Hokaido zatím plave v Atlasu Maior v moři jen velryba.

  Kartografický materiál pro oblast Jižní Ameriky byl v době vydávání Blaeuova atlasu prohlášen za tajný, a proto byly vydány mapy se zastaralým obsahem.

  Neznalosti na africkém kontinentu dokumentuje například hydrografie, kdy Nil pramení v jezeře Zaire.

  Další informace až v podrobné recenzi časopisu Zeměměřič.

  Radek PETR

  vyvěšeno: 01.12.2005
  ID článku: 1888              Používané zkratky
  další informace: www.geoinformace.cz/index.php?id=1830...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů