[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2006

Resort ČÚZK

 • ZABAGED celoplošně aktualizován
 • Rok 2005 v resortu ČÚZK
 • Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Katastr nemovitostí

 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • První měsíc s VFK za námi
 • Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Geodézie

 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • Nové totální stanice řady 30RK
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Kartografie

 • IMTA v Českém Krumlově -kartografická událost roku 2006
 • Byli jsme na brněnských veletrzích cestovní ruchu
 • IMTA a SHOCart
 • IMTA - Cartographia Budapest
 • IMTA - Cosmographics
 • IMTA - Cartodirect
 • IMTA - Stiefel
 • IMTA - Lovell Johns
 • IMTA - Borch
 • IMTA - Jana Seta
 • IMTA - Star Informatic
 • Přihlašte se do soutěže Mapa roku
 • Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
 • 16. kartografická konference
 • IMTA – Rough Guides
 • IMTA – Verlag Esterbauer
 • IMTA – Global Mapping UK
 • IMTA – Moviken
 • IMTA – ITMB Publishing
 • IMTA – Gizimap
 • IMTA – Lorienne
 • IMTA – Collins Bartholomew
 • IMTA – nekartografické společnosti
 • IMTA – seznam vystavujících společností
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)
 • Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
 • TourMap
 • Pozvánka do Českého Krumlova

  Pozemkové úpravy

 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  GIS

 • Autodesk má nového CEO
 • Český mapový Google?
 • Geoaplikace roku - vyhlášeny soutěžní podmínky
 • AAC Solutions se opět jmenuje Xanadu

  GPS

 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • První měsíc s VFK za námi

  Různé

 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
 • Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
 • Maturitní ples SPŠZ
 • Celoredakční dovolená - 6.-10. února 2006
 • Zeměměřiči na YouTube - A Day in the Life of a Land Surveyor

  Školství

 • Soutěž o cenu Českého svazu
 • Výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky
 • Maturitní ples SPŠZ

  Internet

 • Český mapový Google?

  Historie

 • Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 13.)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
 • Co budete dělat v sobotu 7. října? Pojeďte Geodesia Rallye.
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2005
  - příloha časopisů GEOinformace 1/06 a Zeměměřič 1+2/06
 • Mapy Seznamu v celoobrazovkovém režimu
 • Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
 • Zeměměřiči na YouTube - A Day in the Life of a Land Surveyor

  Z domova

 • IMTA v Českém Krumlově -kartografická událost roku 2006
 • Výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky
 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • Byli jsme na brněnských veletrzích cestovní ruchu
 • Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
 • Ples zeměměřičů
 • Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
 • Maturitní ples SPŠZ
 • 11. setkání uživatelů GEPRO a ATLAS
 • Český mapový Google?
 • Rok 2005 v resortu ČÚZK
 • Přihlašte se do soutěže Mapa roku
 • Geoaplikace roku - vyhlášeny soutěžní podmínky
 • 16. kartografická konference
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
 • Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
 • TourMap
 • Pozvánka do Českého Krumlova

  Ze zahraničí

 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • Intergraph oznámil, že Preetha Pulusani odchází
 • Informace o konferenci »7th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques« ve Vídni

  ČSGK

 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
 • Ples zeměměřičů
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Třináctka

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • První měsíc s VFK za námi

  Spolupráce trojúhelníku – katastrální úřad, geodet, softwarová firma – má za sebou první měsíc ostrého provozu. Zavedení povinnosti odevzdávat geometrické plány v digitální podobě, největší změny v katastru pro geodetickou veřejnost od zavedení ISKN, vyžaduje trpělivost a toleranci všech zúčastněných stran. Jaké jsou praktické zkušenosti po měsíci ostrého provozu z pohledu firmy vyvíjející softwarová řešení? Vlastnímu zahájení povinného odevzdávání výsledků měření u GP v digitální podobě k 1. led¬nu 2006 předcházely měsíce příprav a vývoje nové verze systému KOKEŠ, která by podporu starého výměnného formátu (VKM) rozšířila o práci s novým výměnným formátem (VFK). Koncem října 2005 postup prací na straně ČÚZK a vývojářských firem pokročil natolik, že bylo možné přistoupit k testování vydávání digitálních podkladů pro zpracování GP v novém výměnném formátu a k odevzdávání zpracovaných GP zpět na KÚ na skutečných zakázkách.

  Školení

  Během listopadu a prosince 2005 probíhala v jednotlivých krajích školení k VFK organizovaná ČÚZK. Celkem 19 školení se zúčastnili rovněž zástupci firmy GEPRO, kteří informovali odbornou veřejnost o připravenosti systému KOKEŠ na nový výměnný formát. Enormní zájem geodetů o pořízení systému KOKEŠ s podporou VFK vedl k rozhodnutí pořádat souběžně se školeními ČÚZK vlastní bezplatná školení ve firemních prostorách. Tento cyklus školení běží od prosince 2005 a bude nadále pokračovat zatím bezplatně podle zájmu geodetů. Aktuální termíny školení jsou vyvěšeny na firemních internetových stránkách www.gepro.cz.

  Problémy geodetů s VFK

  Pořádaná školení umožnila zjistit nebo potvrdit nejčastější nedorozumění. Typická je například snaha geodetů doplnit do popisných informací předávaných digitálně ve formátu VFK novou budovu, tak jak se vyplňuje v papírové podobě ve Výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN. Ta se novým formátem do ISKN nepřenáší, protože v GP vzniká pouze nová parcela. Nová budova se do ISKN dostane vlastní cestou až s příslušnou listinou (kolaudační rozhodnutí). Další častou snahou geodetů je získat seznam souřadnic stávajících bodů DKM, ten však již nepotřebují. Ve VFK i VKM dostanou geodeti výkres, v němž lomové body polohopisné kresby obsahují číslo i souřadnice; systém KOKEŠ tyto body umí načíst a použije je rovnou k výpočtům. Seznam souřadnic pak slouží především pro nově určované body.

  Testování a provoz

  Během omezené doby testování a jednoho měsíce ostrého provozu bylo prakticky potvrzeno, že systém KOKEŠ a jeho způsob zpracování GP je vhodný i z uživatelského hlediska a odpovídá pracovním návykům velké části geodetů. Stejně jako dosud geodet kreslí měřický náčrt do kopie katastrální mapy. Rušené prvky škrtá, nové hranice a novou vnitřní kresbu včetně sluček kreslí tlustou čarou, nová parcelní čísla zakroužkuje atd. (viz obr.). Z tohoto náčrtu automatizovaně vytvoří výkres pro GP a z něj výkres budoucího stavu katastrální mapy. Zhotovitel GP v digitálním tvaru je nucen dodržovat technologickou kázeň (platí především pro VFK, v omezené míře i pro VKM) a pracovat, v případě práce se systémem ¬KOKEŠ, s technologií Expert, která zajistí korektní rozložení jednotlivých prvků geometrického plánu. Lze říci, že software »rozumí« tomu, co geodet kreslí.

  Nové verze

  Těsná spolupráce ČÚZK, geodetů a vývojového týmu společnosti GEPRO při praktickém zpracovávání GP vede k snazšímu nalezení optimálního řešení celé technologie. Průběžně uvolňované verze KOKEŠ 7.4x a vyšší, poskytované zdarma uživatelům verze KOKEŠ 7, jsou bohatší o aktualizace a zapracované připomínky získané od uživatelů během zkušebního i ostrého provozu a poskytují geodetům stále vyšší uživatelský komfort.

  Reklamní článek firmy:
  GEPRO, spol. s r. o.
  Štefánikova 52, 150 00 Praha 5
  tel.: 257 089 811, fax: 257 089 838
  http://www.gepro.cz

  Michal Votoček, Ivo Lindovský

  vyvěšeno: 09.02.2006
  poslední aktualizace: 13.02.2006
  ID článku: 1949              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Software