[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pozměněný GP přiložený k listině

  Pozměněný GP přiložený k listině

  Pozměněný GP přiložený k listině

  (korespondence mezi KÚ a ÚOZI)

  ANOTACE:

  1. KÚ zjistil, že GP přiložený k žádosti o zápis budovy (spolu s dalšími náležitostmi) má oproti GP založenému v ZPMZ pozměněný způsob využití a napsal níže uvedený dopis
  2. Vše vyřešil jeden telefonát na KÚ a následný dopis, který OÚZI zaslal jako vysvětlení

  PODROBNĚ:

  1. Žádost o vyjádření (dopis KÚ)

  Dne …… nám byla předložena listina na zápis do KN, jejíž součástí je kopie GP č:…Plán byl Vámi ověřen dne……pod č.ověření….a potvrzen KÚ dne…..č.PGP:…..Kopie předložená k zápisu je Vámi ověřená, „že tato kopie souhlasí s geometrickým plánem“ dne….., číslo evidence ověřených kopií….KÚ zjistil, že kopie GP u listiny je pozměněná a tudíž nesouhlasí s prvopisem uloženým v dokumentaci výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI. Byl pozměněn způsob využití budovy p.č.XY – na kopi je „jiná stavba“ a má být „garáž“.

  Žádáme Vás tímto o vyjádření a upozorňujeme Vás, že v případě postoupení ZKI s Vámi bude vedeno řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví z důvodu padělání veřejné listiny.

  1. Odpověď ÚOZI

  ….Změna způsobu využití budovy na kopii GP…..oproti prvopisu byla provedena na naléhavou jásot objednatele jako oprava, kterou požadoval stavební úřad pro zdárný průběh kolaudace.

  Jsem si vědom, že jsem měl postupovat po domluvě s KÚ a zajistit soulad s prvopisem uloženým v dokumentaci. Za to se ještě jednou omlouvám….Navíc jsem si vědom, že uvedený jiný způsob využití budovy oproti případné jiné citaci v kolaudačním rozhodnutí není na závadu zápisu v KN. Tudíž nemuselo vůbec dojít ke změně způsobu využití na kopii GP. To jsem nedokázal konkrétnímu objednateli vysvětlit pod tlakem úhrady za geodetické práce, navíc v den kolaudace budovy. Obzvláště, když se za tento požadavek stavěla pro něj větší autorita stavebního úřadu.

  Věřím, že přijmete toto moje vyjádření jako dostačující, že jsem se tímto svým jednáním nepokusil o padělání veřejné listiny, nýbrž vše činil pro zájmy svého klienta….

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 13.03.2006
  poslední aktualizace: 05.04.2006
  ID článku: 1996              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Vševědna

  Sborník rozhodnutí