[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů

  Usnesení 8. sjezdu ČSGK dne 25. února 2006 v Brně
  8. sjezd Českého svazu geodetů a kartografů přijal v Brně dne 25. února 2006 toto usnesení:
  1. Schvaluje
  a) Zprávu o činnosti ČSGK od 7. do 8. sjezdu ČSGK
  b) Zprávu o hospodaření ČSGK za období mezi sjezdy
  c) Zprávu Revizní komise ČSGK
  d) Program činnosti ČSGK na období let 2006 až 2008
  e) Individuální členské příspěvky 300 Kč a členské příspěvky důchodců a studentů 100 Kč - obojí do roku 2007 (zvýšení z 200 Kč resp. 30 Kč platných v roce 2006)

  2. Zvolil tyto členy Rady a Revizní komise ČSGK, včetně náhradníků:
  Rada ČSGK:
  Ing. Jiří Bureš, PhD., František Beneš, CSc., Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. Martin Malec, Doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc., Ing. Jiří Rydval, Ing. Petr Skála, Ing. Václav Šanda, Ing. Robert Šinkner, MBA, Ing. Jaroslav Švec, Ing. Milan Talich, PhD.; náhradníci (v pořad 1. až 3.): Bc. Ivo Krčmář, Ing. Zdeněk Sazama, Ing. Zina Matušková

  Revizní komise ČSGK:
  Ing. Roman Honzátko, Ing. Karel Novák, Ing. Petr Polák; náhradník: Ing. Karel Vach, CSc.

  3. Ukládá Radě ČSGK
  a) hospodařit v dalších letech s vyrovnaným rozpočty,
  b) uskutečnit Program činnosti na období let 2006 až 2008 a obnovit činnost Odborné skupiny katastru nemovitostí,
  c) prověřit smluvní dohody o podmínkách kolektivních členů ČSGK,
  d) přibližně jednou ročně podnítit koordinační schůzku předsedů odborných společností Komory geodetů a kartografů-Zeměměřické komory, Kartografické společnosti ČR, Společnosti důlních měřičů a geologů, České asociace pro geoinformace, Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země, České společnosti certifikovaných odhadců majetku, České geografické společnosti).

  4. Vyslovuje poděkování
  a) odstupující Radě a Revizní komisi ČSGK,
  b) odstupujícímu předsedovi ČSGK Ing. Petru Polákovi za dlouholetou činnost v této funkci.


  Český svaz geodetů a kartografů od 7. sjezdu 8. března 2003 do 8. sjezdu 25. února 2006

  1. Úvod
  8. sjezd Českého svazu geodetů a kartografů přijal Radou Českého svazu geodetů a kartografů (ČSGK) předloženou zprávu o činnosti ČSGK v období mezi 7. a 8. sjezdem:

  2. Spolková činnost

  2.1 Odborné skupiny
  Činnost Odborné skupiny katastru nemovitostí ustala poté, co se vedení odborné skupiny pro pracovní zaneprázdnění vzdal její poslední vedoucí Ing. Bortl. Předseda ČSGK několikrát neúspěšně jednal se členy odborné skupiny a dalšími odborníky z řad členů ČSGK, dodnes se však činnost odborné skupiny nepodařila obnovit. Odbornou účast na VIII. mezinárodní konferenci „Katastr nemovitostí“ v Žilině připravila Radou ČSGK ve spolupráci s vedením ČÚZK. Obnovit činnost odborné skupiny je úkol. který se přenáší do funkčního období nové Rady ČSGK. Odborná skupina Inženýrské geodézie organizovala každoročně v Brně seminář o aktuálních problémech v inženýrské geodézii a v letech 2004 a 2005 seminář o zeměměřictví v územním plánování a stavebním řádu. Členové odborné skupiny se dále podíleli na odborném programu 39. až 41. Geodetických informačních dnů v Brně a na přípravě a uskutečnění programu loňské IX. mezinárodní konference „Geodézie a kartografie v dopravě“ v Trenčíně.

  2.2 Odborné akce, publikace, šíření informací, propagace oboru

  2.2.1 V souladu se schváleným programem na roky 2003 až 2006 se uskutečnily tyto odborné akce:
  mezinárodní:
  - IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny v Luhačovicích v 05/2003 – ve spolupráci s SSGK, SGP a ČÚZK
  - X. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny na Slovensku 2004 – ve spolupráci s SSGK, SGP a ČÚZK
  - XI. mezinárodní polsko-česko-slovenské geodetické dny v Polsku 2005 – ve spolupráci s SSGK, SGP a ČÚZK
  - spoluúčast na přípravě IX. mezinárodní konference „Geodézie v dopravě“ v září 2005 (Trenčín) – ve spolupráci s SZG
  - spoluúčast na přípravě VIII. mezinárodní konference „Katastr nemovitostí“ v říjnu 2004 (Žilina) – ve spolupráci s SSGK tuzemské:

  - semináře „Aktuální problémy inženýrské geodézie“ v dubnu 2003, 2004 a 2005 v Brně
  - semináře „Zeměměřictví v územním plánování a stavebním řádu“ v březnu 2004 a 2005 v Brně
  - 39., 40. a 41. Geodetické informační dny v listopadu 2003, 2004 a 2005 v Brně
  - seminář „Zeměměřiči a právo“ v březnu 2005 v Praze
  - seminář „Geodézie a katastr nemovitostí ve stavebnictví“ v září 2005 v Praze
  - seminář „Nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a obnova a vedení katastrálních map v digitální formě“ v říjnu 2005 v Praze

  2.2.2 Rada ČSGK a Komitét pro FIG zabezpečily “ – ve spolupráci s ČÚZK, Institutem městské informatiky Praha a Českou společností certifikovaných odhadců majetku (CSCOM) – aktivní účast národní geodézie, kartografie a katastru na Pracovních týdnech FIG (FIG Working Week) v letech 2003 (Paříž, Francie), 2004 (Atény, Řecko) a 2005 (Káhira, Egypt).

  2.2.3 První místopředseda ČSGK Ing. Václav Slaboch, CSc. spolu s předsedou KGK Ing. Janem Fafejtou a Ing. Milanem Talichem a zajistili účast národního zeměměřictví na pravidelných zasedáních Výboru evropských zeměměřičů (CLGE).

  2.2.4 Rada ČSGK zajistila publikování Zeměměřičského věstníku ČSGK v časopisu Zeměměřič, který byl mediálním partnerem většiny odborných aktivit ČSGK.

  2.2.5 Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. František Hofman a Ing. Ladislav Skládal, CSc, v součinnosti s Ing. Eduardem Matákem, předsedou Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov, shromáždili informace a zajistili jejich digitální zpracování v publikaci “Čeští zeměměřiči 20. století (s exkursem do 19. století a na Slovensko)”. Data jsou dostupná na CD-ROM “GEOMATIKA 2005” vydaném redakcí časopisu Zeměměřič a v Odvětvovým informačním střediskem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (ODIS VÚGTK).

  2.2.6 ČSGK vydal v letech 2003 a 2004 publikaci “Zeměměřické výkony a díla - Ceny, předpisy, normy, komentáře“ a v roce 2005 publikaci “Zeměměřické výkony a díla, Zeměměřiči a právo”.

  2.2.7 Předseda ČSGK zajistil pro Oborové informační místo pro stavebnictví inženýrské činnosti při Hospodářské komoře text publikací: „Výkon zeměměřických činností“ a „Činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů“.

  2.2.8 Předseda ČSGK spolu s předsedou Odborné skupiny inženýrské geodézie Doc. Ing. Jaromírem Procházkou, CSc. a Doc. Ing. Vladimírem Vorlem, CSc. zajistil pro nakladatelství Verlag a Dashöfer doplnění publikace „Stavební, autorský a technický dozor investora“ o část „Určení prostorové polohy, rozměru a tvaru staveb a geometrická přesnost ve výstavbě“. Ze smlouvy s nakladatelstvím vyplývá povinnost podílet se na pravidelné aktualiaci této publikace.

  2.2.9 V Praze v lednu 2005 uspořádala ČSGK, za finanční spoluúčasti společnosti Bentley Systems ČR, první ples zeměměřičů.

  2.3.0 Předseda ČSGK společně s tajemníkem České asociace pro geoinformace poskytli zástupci společnosti TERINVEST informace a kontakty potřebné pro uspořádání 1. veletrhu godézie a kartografie GEOS v Praze Letňanech ve dnech 16. až 18. března 2006.

  2.3 Činnost poboček a kolektivních členů
  Pro širokou odbornou veřejnost byl dlouhodobě aktivní Spolek zeměměřičů Brno (organizace GID v Brně a seminářů o pozemkových úpravách a katastru v Třebíči). Opavská pobočka zahájila ve druhém pololetí roku 2005 přípravu XII. mezinárodních Česko-slovensko-polských geodetických dnů, které se uskuteční 1. až 3. června v Rožnově pod Radhoštěm. Ostatní pobočky působily v uzavřeném okruhu ve prospěch svých členů. Kolektivními členy ČSGK jsou dále Senior klub brněnských zeměměřičů a od ledna 2005 VÚGTK. Odborná a společenská činnost VÚGTK je veřejnosti všeobecně známa (semináře, publikace, odvětvová informační činnost, společenská setkání …), činnost brněnských seniorů dlouhodobě obohacuje regionální odborné společenské vyžití svých členů.

  2.4 Spolupráce s ostatními odbornými sdruženími
  ČSGK spolupracoval s Komorou geodetů a kartografů (KGK) zejména prostřednictvím 1. místopředsedy ČSGK při zastoupení ČR v CLGE a dále vzájemnou výměnou informací.
  Spolupráce s Kartografickou společností ČR, Českou společností pro fotogrammetrii a dálkový průzkum a Českou asociací pro geoinformace (CAGI) spočívala ve vzájemné výměně informací o svých aktivitách. CAGI se stala v roce 2005 členem ČSTVS a sekretariáty ČSGK a CAGI sdílí na základě dohody společně s KGK kancelář a adresu na Novotného lávce 5, v Praze 1.
  V komitétu pro FIG ČSGK je činným zástupce České společnosti certifikovaných odhadců majetku (CSCOM) Ing. David Smejkal, který úspěšně zastupoval ČR na FIG Working Week 2003, 2004 a 2005.

  2.5 Činnost Rady ČSGK
  Rada ČSGK se sešla v mezidobí mezi sjezdy na 17 zasedáních. Účast členů a jejich aktivita na zasedáních rady byla velmi dobrá. V průběhu funkčního období Rady ČSGK zemřel člen Rady Ing. Jaroslav Kolman a na základě výsledků voleb 7. sjezdu jej nahradil Ing. Vladislav Češka. Rada ČSGK zajistila financování činnosti svazu ve velmi složitých podmínkách omezených zdrojů zejména v roce 2003 a 2004. K prosinci 2003 měl ČSGK vůči ČSVTS dluh ve výši 157,8 tis. Kč. Tento dluh byl postupně splacen a od 2. čtvrtletí 2005 až do února 2006 hospodařil ČSGK s přebytkem příjmů nad výdaji. Reforma hospodaření ČSGK se podařila především ukončením stálého pracovního poměru tajemníka ČSGK (od roku 1990 Ing. Jiří Vaingát), jmenováním do funkce nové tajemnice ČSGK Ing. Jany Chudobové (vykonává funkci bez stálého pracovního poměru) a prostřednictvím její aktivity pořádáním více odborných akcí, prodejem publikací a částečně i finanční spoluúčastí soukromých firem sdružených v Informačním centru ČSGK.
  Rada splnila úkoly jí uložené usnesením 7. sjezdu ČSGK takto:
  a) Rada nedokázala přijmout opatření, která by účinně směřovala k integraci odborných společností oboru geodézie a kartografie.
  b) Radě se podařilo stabilizovat členskou základnu, avšak nikoliv počet členů znatelně rozšířit.
  c) Radě se podařilo stabilizovat rozpočet tak, aby na běžném účtu byl dostatek disponibilních prostředků a potřebná rezerva.
  d) Byla zřízena a vedena www stránka ČSGK, některé její části však zatím zůstávají nenaplněny daty.
  e) Radě ČSGK se nepodařilo zorganizovat diskusní fórum k problematice geometrických plánů v míře širší, než je uvedeno v poslední pomlce odstavce 2.2.1 této zprávy.
  f) Byla provedena registrace úpravy stanov ČSGK schválené na 7. sjezdu ČSGK.
  g) Byla v elektronické formě vydána biografie osobností oboru geodézie a kartografie - viz odstavec 2.2.
  h) Byl splněn program odborných aktivit programu činnosti ČSGK na období 2003 a 2006.

  3. Spolupráce s resortem ČÚZK
  ČSGK pokračoval v dlouhodobé spolupráci s ČÚZK a dalšími resortními úřady, zejména při odborném-lektorském zajištění seminářů ČSGK, Geodetických informačních dnů v Brně, při účasti národní delegace FWW Paříž 2003, Atény 2004 a Káhira 2005, při účasti na mezinárodních česko-slovenských-polských, slovensko-polsko-českých resp. polsko-česko-slovenských geodetických dnech. ČÚZK umožňuje aktivní účast odborníků svého resortu na mezinárodních akcích ve prospěch reprezentace národní geodézie, kartografie a katastru.
  ČÚZK poskytl zprávami ze zahraničních cest ČSGK cenné informace o svých některých mezinárodních aktivitách. ČÚZK průběžně informoval ČSGK o aktuálních změnách rezortních předpisů a ČSGK měl možnost uplatnit - i když obvykle v časové tísni - své připomínky.

  4. Činnost v mezinárodních nevládních organizacích
  ČSGK přijala dlouhodobě závazky ve FIG a závazky v dlouhodobé spolupráci se slovenskými a polskými geodety a kartografy. Účast ČSGK ve FIG je uvedena výše. ČSGK se společně s KGK a VÚGTK podílí na činnosti CLGE. Spolupráce se slovenskými a polskými zeměměřiči úspěšně pokračovala podle písemných dohod všech sdružení (Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Slovenská spoločnost geodetov a kartografov, Slovenský zvěz geodetov a ČSGK), a to při organizaci každoročních mezinárodních geodetických dnů, vzájemnou reciproční účastí na významných národních a mezinárodních odborných akcích a případně sjezdech. Organizátorům se podařilo získat ke spoluúčasti na odborných akcích vrcholné zástupce státních zeměměřických služeb a poskytnout účastníkům široké spektrum informací o vývoji zeměměřictví a katastru v daném území Evropy.

  5. Závěr
  Činnost ČSGK v letech 2003 až 2005 ani mnohými odbornými, publikačními a společenskými aktivitami nenaplnila zájmy mnoha zeměměřičů státního, veřejného i soukromého sektoru.
  Tyto zájmy (očekávání) lze odhadnout takto:
  a) dlouhodobý dostatek pracovních příležitostí s lepším společenským a sociálním ohodnocením než je tomu dosud,
  b) dostupnost širšího sortimentu kvalitních geodat potřebných k činnostem ve všech jmenovaných sektorech,
  c) prosazení ochrany před konkurencí nekvalifikované pracovní síly nebo před konkurencí výsledků činností příbuzných oborů (stavebnictví, geoinformatika, zemědělství, …),
  d) ustavení blíže nespecifikované formy profesní samosprávy, která by naplnila výše uvedené zájmy s eventuální možností partnerství se státní správou oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí.
  Je diskutabilní, zda prosazení a hájení zájmů zeměměřičů - pokud se jejich společné zájmy dají vůbec definovat - je v silách ČSGK nebo některé další odborné společnosti oboru. Z vývoje posledních 15 let je zřejmé, že ve společenství zeměměřičů chybí dostatek osobností, které by byly ochotny obětovat množství svého času k prosazení zájmů zeměměřičů alespoň na regionální, natož pak na národní úrovni. U většiny geodetů přežívá pocit, že vše by mělo být zařízeno bez jejich aktivní spoluúčasti kýmsi „shora“ a nechybí ti, kteří jsou přesvědčeni, že je již pozdě a náš obor spěje k zániku. Varovné je, že někteří dokonce označují za příčinu tohoto vývoje technický pokrok v geoinformatice a informačních technologiích. Tomuto trendu lze čelit jen opakovaným prosazováním celoživotního vzdělávání zeměměřičů na všech úrovních státního a soukromého sektoru tak, jak je definováno FIG.

  Zpráva o hospodaření ČSGK od 7. do 8. sjezdu ČSGK od 8. března 2003 do 25. února 2006

  Období mezi 7. a 8. sjezdem ČSGK lze z hlediska hospodaření rozdělit do tří období.
  Prvá období po 7. sjezdu ČSGK do počátku roku 2004 bylo hledáním dalších aktivit, které měly podpořit snahu Rady o zlepšení finanční situace, která se nejevila dosti stabilní. V této situaci tehdejší tajemník svazu nereagoval přiměřeně na finanční situaci svazu a Radě poskytoval informace opožděně a neúplně. Po zjištění koncem roku 2003, že svaz po uhrazení všech faktur, za již spotřebované služby je v účetní ztrátě přibližně 110,- tis. Kč. s ohledem na značnou zatíženost mzdovými náklady, které nebyly kompenzovány zisky z jeho aktivit Rada ČSGK rozhodla o ukončení pracovního poměru tajemníka výpovědí. Do podání výpovědi a v souladu s povinnostmi ČSGK dle Zákoníku práce se zvýšila k únoru 2004 ztráta svazu na částku 157,- tis. Kč. ČSGK tuto částku dlužil ČSVTS, který všechny zákonné povinnosti za ČSGK uhradil. V té době zůstalo na účtu ČSGK cca 40,- tis. Kč, které nebyly, po dohodě s ČSVTS a po uzavření splátkového kalendáře, použity pro pokrytí ztráty, ale pro rozjezd nových aktivit.

  Toto „První“ období skončilo v červnu 2004 a začalo „Druhé“ období.
  V druhém období pracovala Rada ČSGK bez tajemníka a jednala operativně v zájmu získání finanční stability. Jednalo se o období, kdy se plnil dohodnutý splátkový kalendář, a to použitím jak peněz získaných z příspěvku ČSVTS v ve výši 50,- tis. Kč, tak použitím výtěžku všech odborných aktivit zajišťovaných Radou ČSGK a Odbornou skupinou inženýrské geodézie. Toto období skončilo rokem 2004 prakticky vynulováním dluhu (zůstává dluh cca 75,- tis. Kč., ale na účtu je též cca 75,- tis. Kč).

  Třetí období začalo počátkem roku 2005 a bylo spojeno s nástupem do funkce nové tajemnice svazu a rozvojem odborných aktivit Rady ČSGK a Odborné skupiny inženýrské geodézie. V červnu 2005 byla uhrazena poslední splátka dohodnutého splátkového kalendáře a ČSGK od tohoto data pracoval bez dluhu. Výsledkem byl hospodářský výsledek roku 2005 ve výši +242,- tis. a na účtu bylo přibližně +274,- tis. Kč, přičemž neuhrazené faktury (došlé v 01/2006) činí přibližně 65,- tis. Kč. Stav účtu k 1.únoru 2006 po uhrazení všeho z roku 2005 byl 204,- tis. Kč. Hospodaření v létech 2003 až 2005 se uskutečnilo na základě schválených ročních rozpočtů, které však byly, s ohledem na výše uvedené, operativně upravován, a to na každém zasedání Rady ČSGK, jak dokládají zápisy. Hospodaření svazu je zřejmé z tohoto přehledu o výdajích a příjmech.

  Hospodaření v roce 2003 2004 2005
  Nákupy (materiál,energie,voda) 32 663,60 23 962,20 38 910,14
  Služby (nájem, spoje, klid,cest. náhrady) 85 899,60 41 434,40 116 525,10
  Osobní náklady 255 861,25 117 900,00 147 400,00
  Mezinárodní činnost 28 671,47 12 206,84 20 854,58
  Ostatní náklady 82 539,27 99 617,42 139 975,12
  VÝDAJE 464 963,72 290 914,02 450 810,36
  Ostatní výnosy 146 408,73 203 420,32 458 212,43
  Příspěvky (Členské, atd) 154 640,00 132 080,00 179 730,00
  Příspěvek od ČSVTS 50 000,00 52 500,00 54 600,00
  PŘÍJMY 351 048,73 388 000,32 692 542,43
  HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -113 914,99 97 086,30 241 732,07
  Stav účtu k 31.12 daného roku 43 484,73 75 854,60 274 266,57
  Hotovost 0,00 0,00 0,00
  Program činnosti ČSGK na období 2006 až 2008 (návrh ke schválení)

  1. Odborné akce
  a) Mezinárodní akce
  - příprava a organizace XII. mezinárodních česko-slovensko-polských geodetických dnů v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 1., 2. a 3. června 2006 – ve spolupráci s SSGK, SGP a ČÚZK
  - odborná účast na XIII. mezinárodních slovensko-polsko-českých geodetických dnech na Slovensku 2007 – ve spolupráci s SSGK, SGP a ČÚZK
  - odborná účast na IV. mezinárodních polsko-česko-slovenských geodetických dnech v Polsku 2008 – ve spolupráci s SSGK, SGP a ČÚZK
  - odborná účast na 42. až 44. geodetických informační dnech v Brně letech 2006 až 2008 – ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů Brno a ČÚZK
  - příprava a organizace X. mezinárodní konference „Geodézie v dopravě“ v roce 2008 v České republice – ve spolupráci s SZG
  - příprava a organizace IV. mezinárodní konference „Katastr nemovitostí“ v 2007 v České republice – ve spolupráci se SSGK a ČÚZK

  b) Národní akce
  - propagace ČSGK na mezinárodních veletrzích geodézie, kartografie a geoinformatiky GEOS
  - organizace seminářů „Aktuální problémy inženýrské geodézie“ v 04/2006 až 04/2008 u příležitosti stavebních veletrhů v Brně
  - organizace seminářů „Zeměměřická díla v územním plánování a stavebním řádu“ v letech 2006 až 2008
  - organizace seminářů s tématy zeměměřických činností v katastru nemovitostí – 1 ročně

  2. Činnost odborných skupin
  a) Odborná skupina katastru nemovitostí
  - zvolení nového předsedy a spoluúčast na přípravě a organizaci odborných akcí v oblasti katastru nemovitostí
  - vytvoření platformy pro širší odbornou diskusi o rozvoji informačního systému katastru nemovitostí

  b) Odborná skupina inženýrské geodézie
  - spoluúčast na přípravě a organizaci odborných akcí
  - spoluúčast na připomínkových řízeních k novelám právních předpisů o zeměměřictví a zeměměřických činnostech ve výstavbě
  - spoluúčast na publikacích uvedených v odstavci 5. programu

  3. Činnost ve FIG
  - účast představitelů Komitétu pro FIG na FWW 2006 až 2008
  - činnost národních delegátů Komitétu pro FIG v komisích FIG
  - účast národních delegátů Komitétu pro FIG na vybraných odborných akcích FIG v rozsahu disponibilních finančních prostředků
  - spolupráce Komitétu pro FIG s druhým národním členem FIG, Českou společností certifikovaných odhadců

  4. Činnost v CLGE
  ČSGK se bude i nadále aktivně spolupodílet na aktivitách KGK v CLGE, kde KGK zastupuje celou českou zeměměřickou profesi jak v soukromém, tak ve státním sektoru.

  5. Publikace, elektronické informace, propagace
  - Zeměměřičský věstník jako pravidelná část časopisu Zeměměřič vydavatele Klaudián s.r.o.
  - Naplnění daty v plném rozsahu webovské stránky ČSGK, aktualizace dat a správa ve prospěch členů a v redukovaných datech ve prospěch ostatních zeměměřičů
  - Zeměměřické výkony - ceny, předpisy, normy, komentáře - v rozsahu a obsahu přiměřeném vývoji právního řádu ČR
  - Sborníky referátů odborných akcí
  - Spoluúčast na aktualizaci publikace uvedené v odstavci 2.2.8
  - 2. kapitola „Českých zeměměřičů 20. století“ byla poskytnuta redakci Zeměměřiče k převedení biografických údajů do webové databáze.

  6. Spolupráce s ČÚZK a ostatními resortními správními úřady
  - vzájemná výměna informací
  - účast v připomínkových řízeních k novelám právních předpisů
  - využití a podpora resortních odborníků jako lektorů na odborných akcích
  - další formy jednotlivě účelově dohodnuté s předsedou ČÚZK nebo řediteli úřadů

  7. Spolupráce s odbornými společnostmi
  a) KGK - Zeměměřická komora: společný sekretariát, vzájemná výměna informací, podpora činnosti v CLGE
  b) Kartografická společnost ČR, Společnost důlních měřičů a geologů, Česká společnost pro fotogrammetrii a dálkový průzkum, Česká asociace pro geoinformace – vzájemná výměna informací, obnova instituce stálého výboru předsedů
  c) Spolupráce s CAGI na úrovni společného sekretariátu případně součinnosti na pořádání odborných akcí

  Petr Polák

  vyvěšeno: 20.03.2006
  ID článku: 2009              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  ČSGK