[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Slavnostní otevření nové budovy Katastrálního pracoviště Brno-venkov Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj za přítomnosti předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pana Karla Večeře, hejtmana Jihomoravského kraje pana Stanislava Juránka, primátora města Brna pana Richarda Svobody, poslanců Parlamentu ČR: pana Ladislava Skopala, pana Jana Grůzy a pana Michala Haška a dalších vzácných hostů z řad veřejné správy i dodavatelských subjektů se uskuteční 24. dubna 2006 ve 14 hodin v nové budově na ulici Úzké v Brně.

  Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro které je tato budova prioritně určena, patří mezi největší katastrální pracoviště v České republice - v působnosti tohoto KP je evidováno více než 480 tisíc nemovitostí a téměř 155 tisíc vlastníků nemovitostí a v těchto 2 objemových ukazatelích zaujímá toto pracoviště v celorepublikovém měřítku druhé místo hned za katastrálním pracovištěm v Praze. Počet řízení předložených tomuto pracovišti k povolení vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (KN) dosáhl v roce 2005 objemu více než 25 tisíc podání a i v této agendě se KP Brno-venkov řadí mezi 5 největších pracovišť v ČR.

  Architektonický návrh budovy i její vlastní konstrukční řešení musely akceptovat záměr města Brna o budoucí výstavbě podzemní tramvaje, jejíž trasa by měla vést přesně pod příčnou osou objektu. Střední část této budovy tudíž musela být řešena tak, aby nepřetěžovala budoucí tunel podzemní tramvaje a proto je budova založena na velkoprofilových pilotách, které zasahují až pod úroveň budoucího dna tunelu.
  Stavební povolení bylo vydáno v září 2002 a již v dubnu 2003 byla uzavřena smlouva na provedení stavby s vítězem veřejné zakázky na dodávku stavby. Přesně dle smlouvy byla stavba předána v termínu 31.1.2006, tedy za 33 měsíců.
  Výsledkem této práce je budova, která konečně přináší důstojné podmínky nejen pro účely výkonu státní správy KN pro zaměstnance a klienty KP Brno-venkov, ale zahrnuje i řadu provozů, které pomáhají řešit situaci celého katastrálního úřadu – jedná se například o přízemní prostory pro společnou pozemkovou knihu Brna-města i Brna-venkova, dosud umístěnou u Krajského soudu, přízemní prostory pro prodejnu mapových produktů Zeměměřického úřadu, podzemní prostory pro garážování terénních vozidel KÚ i reprezentativní konferenční sál, který může být využíván nejen pro akce krajského, ale i celorepublikového významu.
  Od 2. května 2006 naleznou v této budově zaměstnanci i klienti katastrálního úřadu prostředí důstojné a funkčně přizpůsobené k zajištění základního poslání katastrálních úřadů – spolehlivého a kvalitního výkonu státní správy.
  V Brně 24.4.2006

  Ing. Josef Kamera, Ředitel KÚ pro Jihomoravský kraj

  vyvěšeno: 21.04.2006
  poslední aktualizace: 26.04.2006
  ID článku: 2044              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů