[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Software pro mapování a územní plánování

  Společnost Bentley Systems dnes oznámila uvedení speciálního programu poskytování softwaru pro města a obce. Program s názvem Municipal License Subscription (MLS) nabízí regionálním správám a samosprávám, včetně městských a obecních úřadů, za pevný roční poplatek odvozený od počtu obyvatel, kompletní softwarové vybavení pro mapování a správu infrastruktury.

  Licenční program MLS radikálně snižuje náklady

  V důsledku omezených finančních zdrojů mají města a obce často nekompletní nebo vzájemně nekompatibilní sady softwarových nástrojů pro mapování a správu své infrastruktury (projektování, technická dokumentace, prostorové analýzy, a další) - tedy pro zajišťování jedné ze základních činností těchto orgánů místní samosprávy. Díky programu MLS mohou radikálně snížit své náklady na pořizování softwaru a přitom vybavit odbory nebo organizace, které zajišťují mapování a územní plánování, plně integrovaným softwarem, který jim umožní efektivněji realizovat jejich správní činnosti.

  Camateros: "Aktivně odstraňujeme překážky"

  "Díky programu MLS si mohou orgány místní samosprávy všech úrovní dovolit využívat celou šíři softwaru nabízeného společností Bentley," uvedl Styli Camateros, viceprezident divize Bentley Geospatial. "Aktivně odstraňujeme překážky, které brání realizaci projektů – dlouhé rozpočtové cykly, náročná administrativa a leckdy komplikované postupy realizace. Tento přístup umožňuje vedoucím oddělení informatiky, územního plánování nebo technické správy či jiných úseků urychleně vybavit svá oddělení potřebnými nástroji a přitom ušetřit značné finanční částky.“

  Pro koho je licencování vhodné?

  Komplexní portfolio programů dostupných v rámci programu MLS zahrnuje integrovaná geoprostorová a inženýrská řešení pro následující oblasti:
  • geodetická činnost a modelování terénu,
  • správa území,
  • mapování, zobrazování a převody dat,
  • projektování a dokumentaci silničních a železničních sítí,
  • správa vodovodních a kanalizačních systémů,
  • správa budov a občanské vybavenosti,
  • projektování a správa telekomunikačních sítí,
  • projektování a správa výrobních provozů,
  • vizualizace územních plánů, publikování grafických dat na Webu a mnoho dalších.

  S ročním předplatným máme otevřený přístup k softwaru

  Tato šíře softwarového vybavení, k němuž mohou města a obce získat za roční předplatné neomezený přístup, může vést k velkým úsporám nákladů na pořízení softwaru a administrativy. Jak vysvětluje Phil Thompson, vedoucí odboru mapování a plánování výstavby a provozu městských kanalizací při magistrátu kanadského města Edmonton, "Program MLS společnosti Bentley poskytuje celé organizaci přístup k neomezenému počtu licencí a novým verzím produktů bez jakýchkoli doplatků. Zároveň zjednodušuje i správu softwarových licencí tím, jejichž používání je zpoplatněno jednou roční fakturou."

  "Softwarová řešení Bentley tak můžeme nasazovat všude, kde si to vyžadují potřeby naší činnosti," pokračuje Thompson, "a nemusíme si již dělat starosti, zda-li je to v souladu s ustanoveními mnoha nesourodých licenčních ujednání o používání jednotlivých programových produktů pro různé uživatele.“

  Geodeti ve Finsku ušetřili 50 tisíc eur

  Kari Tikkanen, hlavní geodet na magistrátu města Kotka v jižním Finsku k tomu dodává: "Nový program společnosti Bentley nám umožňuje velmi přesně řídit výdaje na pořizování softwaru a přitom velmi rychle zavádět produkty společnosti Bentley v různých odděleních magistrátu bez nutnosti jakýchkoli dalších nákladů. Díky programu MLS máme 20 nových uživatelů aplikace MicroStation ve správě přístavu města Kotka, na odboru životního prostředí a v muzeu města Kotka. Již jsme ušetřili 50 000 eur a předpokládáme, že se rozsah těchto úspor ještě zvýší, až v celé naší organizaci plně zavedeme řízené prostředí - ProjectWise Geospatial Management."

  Propojenost řešení zvyšuje efektivitu činnosti úřadů

  Vzájemná propojenost těchto řešení také napomáhá zvýšit efektivitu činnosti obecních a městských úřadů. Jelikož softwarové nástroje společnosti Bentley pro mapování a správu infrastruktury navzájem spolupracují jako jeden nedílný celek, mohou projekční týmy pracovat na projektech současně, což vede k racionalizaci pracovních postupů a užší spolupráci jednotlivých organizací. Navíc tato možnost vyzkoušet si všechny produkty nabízené v rámci programu MLS bez jakýchkoli poplatků, umožňuje snadněji nalézt a zavést do praxe ta nejefektivnější a časově nejvýhodnější řešení.

  Účast v programu je obhajitelná již úsporami při nákupu software

  Bruce Jenkins, hlavní analytik a spolumajitel společnosti Spar Point Research LLC k tomu říká: "Výsledky studie, kterou provádíme u orgánů místní samosprávy, ukazují, že účast v programu MLS lze snadno obhájit už jen samotným poukazem na přímé úspory nákladů na pořízení softwaru. Podle respondentů se také snížila administrativní náročnost správy softwarových licencí nejméně o 50 procent. Co se týče výhledů do budoucna, největším přínosem, který si zákazníci od tohoto programu slibují, je schopnost zvýšit efektivitu činnosti díky tomu, že si budou moci snadno vyzkoušet a případně začít používat softwarové aplikace společnosti Bentley i v oblastech, ve kterých se dříve nepoužívaly."

  Další informace

  Chcete-li získat více informací o programu MLS a softwarových řešeních, která v jeho rámci společnost Bentley nabízí, případně chcete-li kontaktovat zástupce společnosti Bentley, navštivte webovou adresu http://www.bentley.com/MLS.

  tisková zpráva Bentley Systems

  vyvěšeno: 25.04.2006
  ID článku: 2048              Používané zkratky
  další informace: www.bentley.com/MLS...


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS