[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • A N D pro každého

  Druhá část článku o nejnovější verzi systému PROLAND přináší jednak chybějící část názvu systému v titulku (tiskařský šotek se nevyhýbá ani redakci Zeměměřiče), především se však věnuje informacím o možnostech a novinkách v systému.

  Šetření obvodů

  Nedílnou součástí komplexních pozemkových úprav je šetření hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy a hranic nesměňovaných pozemků, což jsou pozemky, u kterých při pozemkových úpravách dojde pouze k obnovení souboru geodetických informací. Aplikace PROLAND umožňuje automaticky generovat seznamy vlastníků, které je třeba pozvat včetně uvedení předpokládaného data šetření a seznamu dotčených parcel. Kromě toho generuje soupisy nemovitostí pro zjišťování průběhu hranic podle požadavků katastrálních pracovišť (viz obr. 1).

  Grafické výstupy

  Velmi užitečným nástrojem pro jednání s vlastníky jsou grafické přehledy stávajících i nově navržených parcel. Tyto přehledy by v ideálním případě měly znázorňovat tvar parcel konkrétního vlastníka a jejich rozmístění v rámci řešeného území. Takový výstup ovšem u typických pozemkových úprav vyžaduje formát tisku A1 nebo větší, proto je jednodušší vyhotovit více výtisků na běžných kancelářských tiskárnách formátu A4 nebo A3, které zahrnují podrobné snímky mapy (viz obr. 2) znázorňující jednotlivé parcely a jednu přehledovou mapu, které znázorňuje rozmístění parcel v řešeném území (viz obr. 3). Aplikace PROLAND podporuje oba typy výstupů. U podrobných snímků uživatel postupně zobrazuje jednotlivé parcely; může tak snadno vybrat vhodnou polohu snímku. Přehledová mapa se generuje zcela automaticky. Samozřejmostí je možnost automaticky doplnit k výstupům další údaje, např. rozpisku (razítko).

  Kontroly

  Nezbytnou součástí funkce pro projektování nového rozmístění pozemků je kontrola mapy návrhu. Tato kontrolní funkce dokáže najít a případně i automaticky odstranit řadu dílčích nesrovnalostí, které se při tak komplikované činnosti, jakou navrhování nových pozemků bezesporu je, mohou velmi snadno vyskytnout. Kontrola také zajišťuje, že mapu návrhu bude možné po doplnění čísel bodů, vnitřní kresby a dalších nezbytných prvků akceptovat jako novou digitální mapu.

  Očíslování parcel

  Aplikace PROLAND podporuje automatické očíslování nově navržených parcel souvislou řadou nových nepodlomených čísel stejně jako ruční přiřazení parcelních čísel, které se uplatní v případě přidělení dalších podlomení k existujícím kmenovým číslům. Aplikace umožňuje vytvořit srovnávací tabulku obsahující pracovní a nová parcelní čísla pro celé území i pro jednotlivé vlastníky a listy vlastnictví.

  Aplikace PROLAND v nové verzi reaguje na typické požadavky projektantů pozemkových úprav, kteří s aplikací rostou a svými připomínkami dokáží ovlivnit směrování dalšího vývoje.

  Michal Votoček, Ivo Lindovský, GEPRO, spol. s r.o.

  vyvěšeno: 03.05.2006
  poslední aktualizace: 09.05.2006
  ID článku: 2081              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Software