[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Katalog geodetických firem na webu

  Katalog geodetických firem je databáze zdarma přístupná veřejnosti na adrese www.zememeric.cz/katalog. Založení nového záznamu o firmě v databázi (zřizovací poplatek) je zpoplatněno částkou 50 Kč, umístění firmy v katalogu (udržovací poplatek) pak činí 100 Kč/ročně. Firmy si přitom mohou vzdáleným přístupem editovat své údaje a udržovat je aktuální.

  Tištěný Katalog firem vyšel v roce 2000 a posléze vzhledem k přečíslování telefonních linek Telecomu znovu v září 2002 jako součást dvojčísla 8+9/2002. Díky němu tedy měly firmy možnost dát veřejnosti na vědomí mimo jiné svá nová telefonní čísla. Katalog vyšel v nákladu cca 10 000 výtisků a byl distribuován na všechny obecní, městské, okresní a obvodní úřady, větším stavebním a projekčním firmám, realitním kancelářím, lesním společnostem, notářům, advokátním kancelářím apod. Samozřejmě jej obdrželi všichni předplatitelé a inzerenti. V katalogu bylo uvedeno, že v jeho elektronické podobě na internetu si firmy mohou data o sobě průběžně aktualizovat.

  Každá firma se v Katalogu prezentuje svými základními údaji: název firmy nebo jméno jejího majitele, adresa, telefon, fax, mobil, e-mail, URL. Firmy jsou v katalogu územně členěny podle nového uspořádání krajů a obcí s rozšířenou působností.

  Katalog v elektronické podobě je zdarma provozován na internetu od roku 1997. V současné době v něm lze vyhledat firmu dle jejího názvu či dle činností, kterými se zabývá v rámci svého působiště (pokud má firma tyto činnosti uvedené). Odkazy na vlastní firemní stránky, kde bývají uvedeny další informace užitečné pro uživatele internetu, jsou v elektronické podobě navíc aktivní.

  Elektronická databáze na internetu také firmám umožňuje editaci vlastních údajů (pomocí přístupového kódu přiděleného každé firmě při zřízení její prezentace), což zaručuje aktuálnost informací, adres, kontaktů i prováděných činností. Žádný papírový katalog nemůže na změny v telefonech a adresách reagovat pružněji než centrální evidence s možností vlastní editace. Firmám, které si již kód nepamatují, ho na vyžádání zašleme e-mailem. Stejně tak ho dáme na vědomí firmám nově do katalogu zařazeným.

  Další výhodou elektronické podoby je možnost okamžité elektronické komunikace mezi firmou a zákazníkem. Zájemce o geodetické služby může jedním dopisem elektronické pošty oslovit několik firem najednou a z došlých odpovědí si vybrat nejvýhodnější nabídku.

  Provoz elektronického katalogu byl původně zdarma. Od druhého pololetí roku 2002 však za uvedení v elektronickém katalogu na internetu účtujeme symbolický zřizovací poplatek ve výši 50 Kč. Pokud má ovšem firma zájem kromě základních informací do databáze vložit i heslovitě obory své činnosti, musí si připlatit. Pro uvedení jedné až pěti činností je třeba zaplatit ke zřizovacímu poplatku navíc 100 Kč (celkem tedy 150 Kč), pro uvedení více než pěti činností činí příplatek 400 Kč (celkem tedy 450 Kč). V prvním případě lze činnosti nahradit stručnou individuální textovou informací v rozsahu maximálně 80 znaků, v případě druhém lze touto informací činnosti doplnit. Činnosti se vybírají z připraveného standardního seznamu.

  Jak má tedy postupovat firma, aby se její prezentace objevila v elektronickém katalogu na internetu?

  1. Poštou nebo e-mailem (lépe formou přílohy - dokument WORD) zašle na adresu redakce (Zeměměřič, Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 nebo na redakce@zememeric.cz) údaje pro prezentaci (název firmy nebo jméno jejího majitele, adresa, telefon, fax, mobil, e-mail, URL), svoje IČO a DIČ (pouze pro účely fakturace) a vybere si, zda jí tyto základní údaje stačí, nebo bude-li potřebovat rozšíření o činnosti, resp. stručnou individuální textovou informaci v rozsahu maximálně 80 znaků (je třeba rozlišit dvě cenové kategorie: 1 - 5 činností nebo více než 5 činností).
  2. Na základě těchto informací redakce připraví prezentaci firmy na internetu a zašle firmě fakturu.
  3. Po uhrazení faktury redakce sdělí firmě její přístupový kód pro vlastnoruční editaci údajů.

  Co čeká firmy, které již v elektronickém katalogu na internetu jsou?

  Všem zašleme do konce května tohoto roku zálohovou fakturu na 100 Kč + DPH. Pokud nedojde k zaplacení této zálohové faktury v termínu, bude firma stažena z katalogu geodetických firem.

  Pokud má firma zájem o úpravu svého stávajícího záznamu (uvedení nebo zvýšení počtu uváděných činností), je třeba s ročním poplatkem 100 Kč zaplatit ještě příslušný příplatek (100 resp. 400 Kč). Daňový doklad samozřejmě vystavíme na celkově zaplacenou částku. Všem, kdo zaplatí takto zvýšenou platbu, redakce automaticky zvedne kategorii prezentace (zvýší počet činností).

  Dále žádáme všechny firmy v katalogu, aby si zkontrolovaly své údaje a aktualizovaly záznam (i kdyby byl v pořádku), neboť během léta budeme databázi »čistit« také podle data poslední aktualizace.

  Tato akce by měla proběhnout do konce srpna, aby od září mohl být aktualizovaný Katalog geodetických firem znovu propagován jako lehce dostupný zdroj strukturovaných informací o zeměměřických službách.

  Seznam činností:

  • Všechny geodetické práce
  • Poloho- a výškopisná měření
  • Práce v KN obecně
  • geometrické plány
  • vytyčení hranic pozemků
  • záborové elaboráty
  • Inženýrská geodézie obecně
  • vytyčení inženýrských děl
  • měření jeřábových drah
  • měření deformací a posunů
  • kalibrace nádrží
  • železniční geodézie, speciální práce
  • geodetické a kartografické práce pro stavbu a projekt
  • zaměření skutečného stavu objektů
  • Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (OG)
  • Účelové mapování
  • Základní mapy
  • závodů
  • sídlišť
  • železnic
  • dálnic
  • Digitalizace a vektorizace map
  • Speciální geodetické práce
  • v podzemí
  • pod vodou
  • Průmyslová geodézie
  • Fotogrammetrické práce
  • Letecké snímkování
  • Pozemní snímkování
  • Dálkový průzkum Země
  • Důlněměřické práce
  • Činnost hlavního důlního měřiče
  • Geodetické práce v geologickém průzkumu
  • Družicová geodézie
  • Lesnická geodézie
  • Pozemkové úpravy
  • Práce v bodových polích
  • Práce s GPS
  • Kartografické nakladatelství
  • Kartografické práce
  • Distribuce map a atlasů
  • Měření pro GIS / MIS / LIS
  • Digitální mapové podklady
  • Prodej zeměměřického technického vybavení

  Servis přístrojů

  • geodetických
  • fotogrammetrických
  • Prodej fólií, pauz. papírů aj.

  Poradenství

  • v geodézii
  • v katastru nemovitostí
  • Soudní znalec
  • Odhad nemovitostí
  • Překladatelská a tlumočnická činnost v G+K
  • Metrologie
  • Topografické práce
  • SW pro GIS / MIS /LIS
  • SW pro geodézii a katastr

  redakce

  vyvěšeno: 03.05.2006
  poslední aktualizace: 09.05.2006
  ID článku: 2082              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019