[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum

  37 - Živnobanka, Na Příkopě 858/20, Praha 1

  Na fasádě budovy Živnobanky se nachází na postava učence s knihou a glóbem či armilární sférou.

  38 - Peter Beron, Pasáž ČNB, Praha 1

  V průchodu mezi Českou národní bankou a Slovanským domem je pamětní deska věnovaná bulharskému encyklopedistovi Petru Beronovi tohoto znění (text je i v bulharštině):

  V HOTELU, KTERÝ ZDE STÁVAL,

  PŘEBÝVAL V LETECH 1854 - 1855

  VELKÝ BULHARSKÝ BUDITEL

  A ENCYKLOPEDISTA

  DOKTOR PETR BERON

  39 - Masarykovo nádraží, Praha 1

  Při vstupu na nádraží z Hybernské ulice je možno spatřit kovovou pamětní desku. Mezi textem a datem je vyryta mapa znázorňující evropský a americký kontinent.

  TOUTO BRANOU PROŠLO PO ROCE 1848

  STATISÍCE ČESKÝCH ŽEN, MUŽŮ A DĚTÍ,

  KTEŘÍ HLEDALI NOVÝ DOMOV

  NA DRUHÉM BŘEHU ATLANTIKU.

  JEJICH PAMÁTCE A PODÍLU NA ROZVOJI AMERICKÉHO KONTINENTU

  VĚNUJÍ OBČANÉ REPUBLIKY

  U PŘÍLEŽITOSTI

  500. VÝROČÍ OBJEVENÍ NOVÉHO SVĚTA.

  12. října 1992

  40 - František Palacký, Palackého 7, Praha 1

  František Palacký (1798 - 1876) - autor »Dějin národa českého v Čechách a na Moravě« navrhl v roce 1847 mapu Čech jako doplněk svého Popisu království Českého. Mapa zobrazovala Čechy ve 14. století. Mapa byla doplněna Josefem Kalouskem o území Kladska a Žitavska a vyjmutím Chebska v roce 1874. Měřítko mapy je 1 : 525 000. Mapa byla vyryta v roce 1875 a vyšla s českým a latinským komentářem v roce 1876.

  V Praze žil Palacký v dnešní Palackého ulici č. 7, kde se nachází památník historika a filosofa Františka Palackého a advokáta a poslance Františka Ladislava Riegra. Oba byli významné osobnosti české kultury období národního obrození v 19. století. Na domě jsou pamětní desky. Nad vchodem do budovy je bysta a pamětní deska

  ZDE ŽIL A ZEMŘEL FRANTIŠEK PALACKÝ

  41 - Josef Mánes, Studio Ypsilon, Spálená 16, Praha 1

  Malíř Josef Mánes provedl výzdobu orloje. Jeho pamětní deska se nachází ve foyeru divadla Studio Ypsilon ve Spálené ulici.

  42 - Christian Doppler, Karlovo nám. 20, Praha 2

  Na desce, která se nachází na budově obvodního soudu pro Prahu 4 a městského soudu v Praze, jsou uvedena chybná data. Christian Doppler zemřel r. 1853 a před objevením principu žil v Dlouhé ulici.

  V DOMĚ ČP. 4-II, KTERÝ STÁVAL

  NA TOMTO MÍSTĚ, ŽIL A BÁDAL

  PŘED UVEŘEJNĚNÍM SVÉHO

  SVĚTOZNÁMÉHO PRINCIPU (1842),

  NA NĚMŽ BUDUJE DNEŠNÍ ASTROFYZIKA,

  VĚHLASNÝ UČENEC

  KRISTIAN DOPPLER,

  PROFESOR MATHEMATIKY A PRAKTICKÉ

  GEOMETRIE NA TECHNICE V PRAZE.

  NARODIL SE R. 1803 V SOLNOHRADĚ,

  ZEMŘEL R. 1854 V BENÁTKÁCH.

  43 - Pražský loket, Novoměstská radnice, roh Karlova nám. (čp. 23) a Vodičkovy ul., Praha 2

  Dřívější délkové jednotky byly odvozeny z rozměrů lidského těla a proto se délkové jednotky stejného názvu lišily místo od místa. Častou délkovou jednotkou byl např. loket, který byl umísťován na viditelném místě, zpravidla na náměstích, kde byl čilý obchodní ruch. Proto byla po Velké francouzské revoluci přijata univerzální délková jednotka odvozená z rozměru Země jako desetimiliontá část kvadrantu Země. V průběhu času se definice metru měnila. Nejprve jako vzdálenost rysek mezinárodního platiniridiového prototypu. Další pak na základě vlnové délky záření kryptonu 86 k současné definici, která zní: metr je délka, kterou urazí světlo ve vzduchoprázdnu za 1/299 792 458 sec.

  ETALON

  (BÝVALÁ mírná MÍRA)

  PRAŽSKÉHO LOKTE, ZVANÉHO ČESKÝ,

  JENŽ BYL STANOVEN ZA KRÁLE PŘEMYSLA

  OTAKARA II. V ROCE 1268, MĚŘÍ 591,4 MM.

  ZDE SI MOHLI KUPCI CEJCHOVAT

  (DŘÍVE CIMENTOVAT) SVÉ DŘEVĚNÉ LOKTE.

  BYL ZDE ZAZDĚN PROTO, ABY KAŽDÝ

  MAJE K TOMU PŘÍSTUP VOLNÝ, JISTOU

  MÍRU TOHO LOKTE PRAŽSKÉHO SOBĚ

  VZÍTI MOHL.

  44 - František Palacký, (pomník) Palackého nám., Praha 2

  Autorem pomníku je Stanislav Sucharda (1866 - 1916). Socha je jeho vrcholným dílem.

  45 - Albert Einstein, Lesnická 7, Praha 5

  Pobyt významného fyzika připomíná v Praze několik pamětních desek. Významný fyzik přijel do Prahy 15. dubna 1911 a ubytoval se na Smíchově v dnešní Lesnické ulici č. 7. Na budově se nachází pamětní deska s bystou a textem:

  ZDE ŽIL A PRACOVAL

  V LETECH 1911 - 1912

  ALBERT EINSTEIN

  46 - Albert Einstein, Viničná 7, Praha 2

  V LETECH 1911 - 1912

  PŮSOBIL V TÉTO BUDOVĚ

  JAKO UNIV. PROFESOR

  ALBERT EINSTEIN

  1879 1955

  47 - Národní muzeum, Václavské nám. 68, Praha 1

  Národní muzeum bylo založeno v roce 1818 a stalo se sídlem nejvýznamnější vědecké a kulturní instituce českého národního obrození a je dnes největším muzeem České republiky. Ve svých depozitářích má přes 13 milionů sbírkových předmětů. Budovu Národního muzea postavil architekt Josef Schultz v novorenesančním stylu v letech 1885 až 1890 a byla otevřena v roce 1891. Sochařskou a malířskou výzdobu provedli přední umělci. V muzeu i na jeho budově je řada připomínek na osoby mající vztah k zeměměřictví a astronomii.

  Socha u hlavního vchodu symbolizuje přírodní vědy. V nikách do Mezibranské ulice jsou sochy VII Astronomie a VIII Geografie od Bernarda Seelinga z roku 1881. V Panteonu jsou sochy Františka Palackého a Jana Amose Komenského a bysty (11) J. Ressla, (13) F. J. Gerstnera, (19) J. Mánesa, (28) V. Hollara. V Panteonu byly ještě sochy B. Bolzana a T. Hájka. U hlavního schodiště jsou medaile Rudolfa II. a Josefa II.

  Pamětní desky na obvodu muzeu nesou jména: směrem do Václavského náměstí: (9) Křišťan z Prachatic, (13) Rudolf II., (15) Jiří Agricola, (22) Tadeáš Hájek. Směrem do Mezibranské ulice: (24) Tycho Brahe (mylně napsáno Tycho de Brahe), (25) Bacháček, (27) Jessenius, (28) Kepler, (33) Komenský, (34) Marcus Marci. Směrem do Legerovy ulice: (40) Stepling, (42) Tesánek, (47) Heanke, (50) Gerstner, (51) M. David, (54) Bolzano, (58) Doppler. Směrem do Vinohradské ulice: (67) Palacký.

  Fyzik a astronom jezuita Jan Tesánek (1728 - 1788) zaváděl na universitě společně se Steplingem Newtonovo učení.

  Tadeáš Hájek z Hájku se seznámil s Brahem v roce 1575 v Řezně. Oba se zúčastnili korunovace pozdějšího Rudolfa II., na krále římského. Mezníkem rozvoje astronomie v Praze se stala nová hvězda (supernova) z roku 1572. Hájek ji sledoval v Praze a daleko odtud Brahe. Dále to byla kometa objevená v roce 1577. Na sloupech je vidět stopa po střelbě v srpnu 1968.

  Štuková výzdoba na zadní straně budovy zobrazuje: (9) glóbus, lebku antilopy a Kavkazana, (10) okřídlené sluneční hodiny, hlavu žirafy a Turka.

  (joh)

  vyvěšeno: 03.05.2006
  poslední aktualizace: 09.05.2006
  ID článku: 2087              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Zajímavosti