[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  Katastr nemovitostí

 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy

  Geodézie

 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • A N D pro každého
 • Katalog geodetických firem na webu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006

  Kartografie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • Soutěž Mapa roku zná své vítěze
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea

  Pozemkové úpravy

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči

  GIS

 • Komerční Geoaplikace roku 2005 byly vyhlášeny
 • INTERGEO EAST
 • Olympijské hry 2012 budou představeny v Praze
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • INSPIRE MARATON

  GPS

 • INTERGEO EAST
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?

  DPZ

 • INTERGEO EAST

  Fotogrammetrie

 • INTERGEO EAST

  Software

 • A N D pro každého
 • POZEM v novém kabátě, nad MSTN v8

  Různé

 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Mají geodeti patrona?
 • PROLAND pro každého - omluva
 • Květnový Zeměměřič o speleologii nedošel všem předplatitelům
 • Práce v zahraničí

  Školství

 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Internet

 • Speleologické mapování

  Historie

 • Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Greenwich - Historie královské hvězdárny
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě

  Přečtěte si

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • O čem se psalo v týdnu 10/04 - 16/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 17/04 - 23/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 24/04 - 30/04/2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 1/05 – 7/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 8/05 – 14/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 15/05 – 21/05 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Narozeniny a svátky lidí z oboru
 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • 01:02:03 04/05/06
 • Speleologické mapování
 • Krádež jeskyně Ementál?
 • Speleologické mapování
 • Zeměměřické postřehy ze zahraničí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 16.) Praha - centrum
 • Práce v zahraničí
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

  Z domova

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • Katastr v Brně se dočkal nové budovy
 • Dejvická 006 - DejVíce Technice
 • Kartografové, patnáctiletý SHOCart a veletrh Svět knihy
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
 • TourMap 2006 má vítěze
 • Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny
 • Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně
 • Müllerova mapa Českých zemí na výstavě
 • Kartografická jubilea
 • INSPIRE MARATON

  Ze zahraničí

 • Geodeti excelovali v televizi a na Machu Picchu
 • INTERGEO EAST
 • Geodetický podzim na Slovensku

  ČSGK

 • Seminář Pozemkové úpravy v Třebíči
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2006
 • Bude státní CZEPOS sledovat kamióny?
 • Pozvánka na zájezd na Německé geodetické dny

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2006

  NZK

 • Inteligentní tachymetr a digitální kamera: low-cost ale high-tech
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Označování katastrálních úřadů
 • Ověřování kopie GP
 • Odpověď na žádost o přezkoumání správnosti vytyčení hranic a úplnosti dokumentace o vytyčení
 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Z rozhodovací praxe: K náležitostem rozhodnutí ZKI ve věcech porušení pořádku na úseku zeměměř. a k některým vadám při vyhotovování GP

  Anotace:

  1.
  V případě, že obviněný je uznán vinným z porušení pořádku na úseku zeměměřictví je nezbytné, aby tato skutečnost byla ve výroku rozhodnutí ZKI konstatována a aby byl výstižně a úplně popsán skutek, který byl předmětem projednávání s uvedením místa a času jeho spáchání.

  2.
  Je nepřípustné, aby ZKI v odůvodnění svého rozhodnutí nahradil popis všech podstatných zjištění skutkových okolností a jejich právního významu, nebo provedených důkazů a jejich hodnocení, odkazem na záznam ZKI o dohledu na zeměměřické činnosti, který není součástí rozhodnutí.

  3.
  Je nezbytné v odůvodnění rozhodnutí ZKI uvést, jaké konkrétní a nejzávažnější nedostatky byly v ověřených geometrických plánech shledány a k jakému konkrétnímu porušení právní normy došlo. Teprve následně lze dovozovat, že nebyly dodrženy podmínky stanovené právním řádem pro ověřování těchto geometrických plánů.

  4.
  Bylo-li záměrem měření zpracovat v místním souřadnicovém systému, lze považovat za neodbornost, aby takový systém byl zvolen tak, že numerické hodnoty souřadnic bodů v tomto místním systému přímo vedou k záměně za souřadnice v S-JTSK.

  5.
  Skutečnost, že měření, bylo připojeno na geometrický základ, kterým byly takové podrobné body, jejichž úplná vzájemná poloha (souřadnice) nebyla získána nebo ověřena na základě zeměměřických činností v terénu, ale byla pouze odsunuta kartometricky z mapy, je hrubou vadou plánu. Je nepřípustné, aby vzájemná poloha podrobných bodů výsledně určená podle § 68 odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb., pravoúhlými souřadnicemi (a to bez ohledu na použitý systém) nevycházela z hodnot v terénu skutečně zjišťovaných a měřených. Takovým postupem je porušeno ustanovení § 66 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kde již sám název tohoto paragrafu (t.j. „Zeměměřické činnosti v terénu“) zcela vylučuje jakoukoliv možnost vyhotovovat geometrický plán aniž by vzájemná výsledná poloha bodů geometrického základu a nových podrobných bodů byla zjišťována jinak, než z výsledků přímého měření potřebných veličin v terénu.

  6.
  Je nepřípustné, aby protokol o výpočtu nahrazoval zápisník s výjimkou případů, kdy určovací a kontrolní údaje byly již přímo v terénu pořizovány např. na magnetický záznam a kde vstup těchto údajů do výpočtu se děje rovněž automatizovaně a nemůže již být ovlivněn žádnou chybou spočívající v omylu při přepisu.

  7.
  Tovární komín není ani budovou ani dalším prvkem polohopisu souboru geodetických informací katastru.

  Více viz: www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 11.06.2006
  ID článku: 2108              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe
  www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki019.htm


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Sborník rozhodnutí