[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06a07/2006

Resort ČÚZK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Katastr nemovitostí

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  Geodézie

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Kartografie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Pozemkové úpravy

 • Našel ruskou minu při vytyčování pozemkových úprav
 • Koho volí občané po provedených pozemkových úpravách?

  GIS

 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  GPS

  DPZ

 • CITT Praha

  Fotogrammetrie

  Software

 • Autodesk představil MapGuide 2007 v komerční verzi

  Různé

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svatý Tomáš, apoštol - patronem zeměměřičů
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  Školství

 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Internet

  Historie

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Národní kartografické centrum ve Velkých Opatovicích?
 • Kuchařova pevná půda pod nohama

  Přečtěte si

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • O čem se psalo v týdnu 22/05 – 28/05 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 29/05 – 4/06 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července
 • Svátek geodetů na nevěřícího Tomáše 3. července-výběr
 • Domácí impregnace map
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Výzva: Měříte v archeologii, ve sportu či v jiných odvětvích?
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin

  Z domova

 • Naše redakce se stala největším distributorem Atlasu Major 1665 v ČR
 • Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
 • Autodesk Fórum 2006 - letos již potřetí
 • Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
 • CITT Praha
 • Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé
 • Stručně o letošní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě
 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • SHOCart oslavuje své výročí
 • Kuchařova pevná půda pod nohama
 • Vzpomínka na INSPIRE MARATON
 • Kurzy pod praporkem Evropské unie

  Ze zahraničí

 • Geodetická fotografická soutěž z prázdnin
 • GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006

  ČSGK

 • ČSGK připravuje podzimní semináře výhradně na pondělí
 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  KGK

 • Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kód kvality výměry v katastrálním operátu obnoveném přepracováním SGI na digitální katastrální mapu (DKM)...
 • Z rozhodovací praxe:Hranice pozemků při křížení železničních drah, pozemních komunikací a vodních toků

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • O čem se psalo v týdnu 29/05 – 4/06 2006 v médiích

  Z monitoringu médií, který provádí VÚGTK, pro vás vybral nejdůležitější události minulého týdne ing. Miroslav Pelc z Valašského Meziříčí…

  Tuto službu VÚGTK jsme pro naše čtenáře zprostředkovávali po 13 týdnů. Pokud jste si na tyto informace zvykli a oblíbili si je, můžete dále zdarma využívat stránky VÚGTK s monitoringem nebo výpis těch nejdůležitejších událostí na Webu Zeměměřiče v rubrice PŘEČTĚTE SI (www.zememeric.cz/pectetesi). Další přehledy jako je tento už dělat nebudeme. (redakce)

  Výstavu věnovanou stému výročí narození geografa a kartografa profesora Karla Kuchaře pořádá Geografická knihovna přírodovědecké fakulty UK v Praze ve spolupráci s Mapovou sbírkou UK. Výstava s názvem “Pevnou půdu pod nohama” se koná v předsálí Geografické knihovny na pražském Albertově a potrvá do 16. června.
  (30.5.2006 Lidové noviny)

  Až do pátku 2. června je na Katastrálním pracovišti v Rokycanech omezen provoz podatelny a poskytování údajů pro veřejnost a soukromé geodety. Důvodem jsou stavební úpravy.
  (30.5.2006 Rokycanský deník)

  V periodiku Právní rádce v části Občanské právo bylo uvedeno, co všechno se může stát, když fyzické a právnické osoby neplní povinnosti, které jim ukládá katastrální zákon a zákon o zeměměřictví.
  (31.5.2006 Právní rádce)

  V periodiku Právní rádce v části Poradna byla nastíněna problematika věcných břemen.
  (31.5.2006 Právní rádce)

  V časopisu Computer byla popsána softwarová aplikace AutoRoute 2006 od společnosti Microsoft. Jedná se o navigační software a plánovač tras s podporou GPS v hodnotě 1 628 Kč.
  (1.6.2006 Computer)

  V periodiku Moderní obec, str. 38 - Informační a komunikační technologie byla zmíněna internetová aplikace Nahlížení do katastru, pro zjišťování základních informací o parcelách, která je dostupná na webové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
  (1.6.2006 Moderní obec)

  Letos je tomu již 310 let, co zemřel Jiří Matyáš Vischer, autor třetí mapy Moravy z roku 1692.
  (2.6.2006 Právo, Olomoucký kraj)

  Ing. Miroslav Pelc

  vyvěšeno: 05.06.2006
  ID článku: 2163              Používané zkratky
  další informace:www.vugtk.cz/vystrizky/indvys.html
  www.zememeric.cz/pectetesi


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-06a07
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Přečtěte si