[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08a09/2006

Resort ČÚZK

 • Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví
 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací

  Geodézie

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Uhříněveské výšky
 • For Arch 2006
 • Stručný průvodce geodeta novým stavebním zákonem
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací
 • Výňatky z ceníků
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  Kartografie

 • Uhříněveské výšky
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Frankfurter Buch Messe
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Kartografická společnost bilancovala v Brně
 • VKÚ je už také v České republice

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Civil 3D umí publikovat v Google Earth
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků

  GPS

  DPZ

 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky

  Fotogrammetrie

 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR

  Software

 • Google Earth oslavil první výročí řadou novinek
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Ve znamení verze 8 systému KOKEŠ

  Různé

 • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
 • Zemřel ing. Pavel Vyskočil, DrSc.
 • 10 000 Kč nálezci nebo za informaci
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Školství

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • Metadata o diplomkách
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition

  Internet

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Historie

 • Uhříněveské výšky
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Přečtěte si

 • Za podvod na katastru 7 let vězení
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí

  Zajímavosti

 • Historické plány
 • SMS zpřístupňuje ortofoto ČR
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 18.) - Praha - z Vinohrad na Jižní Město
 • Zeměměřiči na YouTube - Václavák v noci

  Z domova

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
 • MAPY A HVĚZDÁŘ
 • Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition
 • 42. GEODESIA RALLYE ČR buší na dveře
 • Konference BE Conference 2006 přilákaly více než 3 000 účastníků
 • Je na Holém vrchu trigonometrický bod?
 • Vysočanům Libni, zdaleka se vyhni neplatí
 • For Arch 2006
 • Výstava map v Karlových Varech
 • Milan Konečný: Japonci mi ukázali svět
 • Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
 • Aplikace GNSS v systémech dopravní telematiky
 • VKÚ je už také v České republice

  Ze zahraničí

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • Firma Bentley oznámila uvedení nové verze produktu MicroStation V8 XM Edition
 • Zemřel předseda polského svazu
 • Frankfurter Buch Messe
 • Estonská geodetická společnost oslavovala 80. výročí svého vzniku

  ČSGK

 • Rada evropských zeměměřičů CLGE
 • K nedožitým sedmdesátinám významného zeměměřiče Jaroslava Kolmana...
 • Zemřel předseda polského svazu

  KGK

 • Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
 • Technické dílo roku
 • Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů
 • Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací

  NZK

  Úvodník

 • Prachy, prachy, prachy...

  Katalog

  Vševědna

 • Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Znalecký posudek ve věci určení vlastnictví...
 • Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti

  České Budějovice, 30.8. - 1.9.2006: Česká geografická společnost (ČGS), profesní sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků i studentů v oboru geografie a v oborech příbuzných (kartografie, geoinformatika, environmentalistika…), pořádá vždy jednou za čtyři roky v různých městech Česka, kde jsou geografická pracoviště, výroční setkání, které je spojené s konferencí. Pro rok 2006 se pořadatelským městem staly České Budějovice a organizováním akce byla pověřena jihočeská pobočka České geografické společnosti, která má oporu v katedře geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

  Letošní XXI. sjezd, který proběhne v prostorách rektorátu pořádající univerzity a v přednáškových sálech zdejšího biologického centra, se bude konat pod záštitou rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., děkana Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. RNDr. Miroslava Papáčka, CSc., hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka a primátora Českých Budějovic doc. RNDr. Miroslava Tettera, CSc.

  Kromě plenárního zasedání členské základny ČGS se uskuteční odborná konference zaměřená na nejrůznější geografická a příbuzná témata, která je otevřená široké odborné veřejnosti a na které pořadatelé očekávají účast kolem 200 odborníků nejen z Česka, ale i Slovenska, Rakouska, Polska, Německa, Slovinska, Maďarska. Kromě prezentování příspěvků ústní formou přímo na konferenci bude vydán v tištěné verzi sborník abstraktů a v elektronické verzi sborník recenzovaných článků. Dále proběhnou tématicky zaměřené workshopy, jednotlivá pracoviště či firmy se mohou prezentovat formou posterů. Nebude chybět ani společenský večer a samozřejmostí jsou geografické exkurze do nejzajímavějších míst na Českobudějovicku a v jeho blízkém okolí.

  Všichni kolegové a kolegyně jsou k účasti na konferenci srdečně zváni. Bližší informace (cirkulář, tematické sekce, přihláška, apod.) jsou k dispozici na www stránce katedry geografie PF JCU http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/21sjezdcgs/program.php a též na www stránce ČGS http://www.geography.cz/cgs/RS/index.php, nebo je možné se informovat na sekretariátu katedry – na telefonním čísle 387 773 060 či e-mailu cerna(zavinac)pf.jcu.cz – u paní Marie Černé.

  Mgr. Karolína Mičková, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie

  vyvěšeno: 08.06.2006
  ID článku: 2168              Používané zkratky
  další informace:www.geography.cz/
  www.geography.cz/cgs/RS/index.php
  www.pf.jcu.cz/stru/katedry/z/21sjezdcgs/program.php


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-08a09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů