[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Vážení přátelé, vytyčil jsem hranici jako přímku, protože je v náčrtu z roku 1926 a v mapě KN zobrazena jako přímka. Soudní znalec toto vytyčení zpochybnil a tvrdí ve svém znaleckém posudku, že hranice dle zákresu v soudní mapě není přímka ale lomená čára. Je přípustné určovat průběh hranice na základě zákresu v soudní mapě? Postupoval jsem dle vyhl. č. 190/1996 Sb., § 5, odst. 1, písm. b, c, kde je závazné pro geometrické a polohové určení ZPMZ (dříve uváděn název Polní náčrt). V případě že náčrt neexistuje, je závazným zobrazení v mapě katastru nemovitostí. Vyhláška se o soudní mapě vůbec nezmiňuje. Je můj postup správný, nebo je nutno vytyčení opravit dle soudní mapy?

  Arnošt Polák

  Pokud existuje náčrt, postupoval bych úplně stejně (po ověření, jestli v něm nejsou hrubé chyby). Znám ale případ, kdy soud prohlásil za platný evidentně chybný zákres v mapě (ZPMZ existuje). Zdůvodněno to bylo tím, že nový majitel pozemku koupil »pozemek o výměře xxx m2« a kupovaná výměra byla určena (planimetrem) podle tohoto chybného zákresu. Takže, ačkoliv pozemek se má kupovat jako kus povrchu od mezníků k mezníkům, v tomto případě někdo koupil metry čtverečné a pak teprve je chtěl vidět v terénu. Soud mu dal za pravdu. Takže se potom už ničemu nedivím a pokud soudní znalec řekne, že to platí takto a soud mu dá za pravdu, můžu s tím pouze tiše nesouhlasit.

  Petr Plichta

  Je také možné, že jsme přehlédli označení mapy - KN = tedy katastru nemovitostí, tedy současná PET, pak se tam objevuje soudní mapa a položím řečnickou otázku: jak je to v PK mapě? A v r. 1926 zákres byl přece tam a pak do soudní mapy. Často se to při kresbě souvislého zobrazení trochu zjednodušilo a narovnalo, ale když to jde (hranice je tam již zobrazena), tak digitalizujeme a vytyčujeme z mapy PK, je to o hodně přesnější než z mapy KN.

  Václav Hejda

  Publikovaný případ je nádhernou ukázkou toho, proč jsem se snažil prosadit tvorbu DKM v lokalitách sáhových map z kvalitních rastrů PK, v případě nekvality až z map SK. A to prosím netvrdím, že tyto jsou bezchybné! Možná jste někdo nedávno viděl vystoupení herečky Jany Švandové v zábavném pořadu »Nikdo není dokonalý«, kde líčila své zapojení do pracovního procesu po absolvování jedenáctiletky na podniku Geodesie, kde měla překreslovat nějaké mapy, naprosto netušila proč a jak, a co ji nejvíce zaráželo byla skutečnost, že za svůj měsíční výkon byla ohodnocena zápornou finanční částkou poté, co byla vyhodnocena její kvalita práce vedoucím. Zůstává otázka, zda poměr takových poctivých vedoucích a obdobných úspěšných hereček byl pro stávající katastrální operát příznivý či naopak...

  Václav Čada

  Je přípustné vytyčovat hranice na základě zákresu v  mapě stabilního katastru? Vyhláška č. 190/1996 Sb. v § 76, odst. 1, tuto možnost neuvádí. Jmenovaná vyhláška v § 5, odst. 1, pro geometrické a polohové určení nemovitosti rovněž nejmenuje mapu stabilního katastru.

  Arnošt Polák

  Myslím, že je tu smícháno mnoho pojmů z historie. Stabilní katastr platil, myslím, od r. 1824, jeho reambulace od r. 1869 a platil do r. 1927, kdy vznikl pozemkový katastr. »Soudní mapa« nebo »mapa knihy pozemkové« byla vedena duplicitně ke katastru. A mapa KN je ta současná PETka.

  Mapu stabilního katastru asi k vytyčení nepoužijeme, je zajímavé se do ní podívat na nejstarší dochovaný stav vlastnictví, ale většina změn a reálný stav vlastnictví za 1. republiky je zachycen v mapě PK z dokumentace KÚ. Mapu pozemkové knihy jsem k vytyčení použil jednou, v případě, kdy originál PK mapy z KÚ obsahoval v oblasti vytyčení ohromnou kaňku tuše; vlastníci souhlasili a identické body byly stejně zobrazeny v PK mapě i mapě poz. knihy. Změny do PK mapy, jak jsem zjistil, prý často zakresloval přímo civilní geometr, který změnu zaměřoval. Zákres do mapy poz. knihy (soudní mapy) byl až druhotný, tak aby byl zajištěn soulad obou map, ale občas není zcela přesný.

  Protože se má vždy vytyčovat z přesnějšího podkladu a mapa KN (současná PETka) už vznikla překreslením, vytyčuje se, pokud je tam hranice zobrazena, z mapy PK. Proto se znovu ptám: když uvádíte, jak je hranice zobrazena v náčrtu a jak v mapě KN - jak je zobrazena v mapě PK?

  V. Hejda

  V mapě PK je hranice zobrazena jako přímka.

  Arnošt Polák

  Váš postup byl správný. Mapy pozemkové knihy, někdy též označované jako knihovní mapy, soudní mapy nebo pozemkoknižní mapy, se staly součástí pozemkové knihy až od roku 1883 od vydání zákona č. 83/1883 ř.z. o evidenci katastru daně pozemkové. Tyto mapy byly kopiemi katastrálních map. Aktualizaci měly zajišťovat KÚ. Dočetla jsem se ovšem v Nauce o rakouském katastru a o knihách pozemkových od Františka Novotného toto: »Mapu katastrálnou, která slouží k účelům daně pozemkové, vede, jak uvedeno bylo, měřický úředník a dbáti musí při tom předpisů, uvedených zejména v zákonu ze dne 23. 5. 1883. Knihy pozemkové a tím i mapy knih pozemkových vede příslušný knihovní soud, kterému však k vedení map není přidělen žádný měřický aneb technicky vzdělaný úředník.« Takže to tam zjevně vymalovali, jak se dalo. Obtížnější zákresy posílali na KÚ nebo přišel tzv. evidenční geometr přímo k soudu zakreslit změny. Rozhodně však kvalitnější zákresy byly v mapě katastrální. V roce 1930 vl. nař. č. 64/1930 Sb. z. a n. v § 38 odst. 15 stanoví, že »zákresy do map veřejných knih buďtež konány s takovou přesností, aby tyto mapy mohly být považovány za kopii (otisk) katastrální mapy i pokud se týče zákresů.« V odst. 12 téhož § je pak uvedeno: »Veškeré změny nastalé v předmětu měření nebo označení parcel zakreslí podle záznamu do map veřejných knih měřičský úředník pozemkového katastru. Změny ty nebuďtež nadále zakreslovány úředníky veřejných knih.« Pokud by se zákresy lišily, mohlo by se jednat o případ změny, ke které by mohl existovat v pozemkové knize nějaký plán nebo náčrt na ohlašovacím listu, který se na KÚ nedochoval. Pak by zpochybnění bylo na místě, byl by to důvod k dohledání, ale pokud by se nic nenašlo, prioritní zůstává katastrální mapa, jak je také stanoveno vyhláškou 190/1996 v platném znění. Soudní znalec by to měl znát.

  Milena Procházková (ČÚZK)

  Dokončení diskuze s příspěvkem ing. Lumíra Nedvídka je na Webu Zeměměřiče v PDF a adresa byla uvedena pouze v papírovém vydání časopisu Zeměměřič. Předplaťte si časopis!

  Zdroj: Konference KATASTR, květen 2004

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 27.02.2007
  ID článku: 2389              Používané zkratky
  další informace: web.fsv.cvut.cz/lists/katastr/2004/threads.html...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  Vševědna