[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
 • Novým místopředsedou ČÚZK je…
  Ing. Karel Štencel
 • Katastrální vyhláška
  před vyhlášením ve Sbírce zákonů
 • Nová prováděcí vyhláška

  Katastr nemovitostí

 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Geodézie

 • Tunely, štoly a vytyčování - 1. díl

  Kartografie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Soutěž: Mapa roku 2006
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Kartografické soutěže
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti

  GPS

  DPZ

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa

  Fotogrammetrie

  Software

 • CD-ROM »Zeměměřictví a katastr IV.«
 • Nový stavební zákon a MISYS

  Různé

 • Stěhování naší redakce
 • Redakce je přestěhována
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geomatika verzus geoinformatika?
 • S komunisty se nemluví, s geodety ano
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  Školství

 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Internet

 • WebArchiv

  Historie

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
 • Greenwich a zatmění

  Přečtěte si

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • Informace - pouze pro předplatitele
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • Kosmonaut Remek nekřtil Satelitní atlas světa
 • Naučení, kterak vyměřování gruntu od obce ve skutečnosti konáno býti má
 • Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje
 • Významná výročí

  Z domova

 • Stoleté výročí narození prof. Dr. Karla Kuchaře
 • Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
 • TourMap 2007 klepe na dveře
 • Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
 • 1. KARTOGRAFICKÝ DEN v Olomouci
 • Bude v Olomouci doktorské studium?
 • Ohlédnutí za GO/Regiontour 2007
 • Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
 • Způsob hodnocení v soutěži TourMap
 • Kurz Digitální kartografie na Stavební fakultě ČVUT
 • 15. mezinárodní geografická konference - Geografické aspekty středoevropského prostoru
 • 17. kartografická konference bude v září v Bratislavě
 • Geodetické informační dny - díl 1.
 • Merian mapy pro účastníky cestovního ruchu
 • 17. kartografická konference
 • Geos 2007 - změna výstaviště!!!
 • 1. kartografický den v Olomouci on-line
 • Kartografické soutěže
 • Seminář na téma Prostorové databáze 2007
 • Zemřel plk. ing. Dalibor Moravec, DrSc.
 • Mapa roku 2006 - přihlašovatelé a přihlášené tituly
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Vyhlášení Mapy roku 2006 se blíží
 • Historické mapy na Seznamu
 • To nejlepší ze starých map: Svět – Evropa – Čechy – Jičínsko
 • České vysoké učení technické oslavilo 300 let

  Ze zahraničí

 • Greenwich a zatmění
 • TourMap 2007 - seznam přihlášených produktů
 • Shortlist kartografické soutěžní přehlídky TourMap

  ČSGK

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Geomatika a geoinformatika v moderní informační společnosti
 • Geodetické informační dny - díl 1.

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Rok 2007 je rokem velkých změn

  Katalog

  Vševědna

 • Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
 • Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru

  Zeměměřičský věstník

 • Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
 • Kalendárium
 • Informace
 • Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
 • Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Průvodce po 13. ročníku - 2006
 • Informace - pouze pro předplatitele

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 22.): dodatky z Pardubického kraje

  V tomto dílu navštívíme opět Pardubický kraj.

  Pardubické hvězdárny: tř. Míru 62 a Gorkého 2657

  V Pardubicích založil baron Artur Kraus (1854 - 1930) první lidovou hvězdárnu v Čechách. Astronomická pozorování zahájil na pardubickém zámku již v roce 1895 a v roce 1912 je přenesl do domu na dnešní třídě Míru čp. 62, kde zřídil na terase hvězdárnu pro širokou veřejnost. Hlavní náplní hvězdárny byla popularizace astronomie, avšak její činnost byla po úmrtí Artura Krause ukončena. Dnes se hvězdárna v Pardubicích nachází na sídlišti Dukla na Gorkého ulici 2657 a nese název Hvězdárna barona Artura Krause. Na stěně před vstupem do hvězdárny jsou sluneční hodiny. Na terase hvězdárny je pamětní deska připomínající otevření observatoře 31. března 1992. Za informace děkuji pracovníku hvězdárny Václavu Knollovi.

  Pardubice - nádraží

  Při příjezdu do Pardubic vlakem lze spatřit ve vstupní hale pamětní desku Janu Pernerovi. Pod ní je deska připomínající místní rovnoběžku s textem:

  SMĚR ROVNOBĚŽKY V PARDUBICÍCH. ZAMĚŘILI STUDENTI DOPRAVNÍ FAKULTY A URČILI, KTERÝMI MĚSTY NEBO MÍSTY ROVNOBĚŽKA PROCHÁZÍ: VANCOUVER (CDN) - OSTROV, WINNIPEG (CDN), NEWFOUNDLAND (OSTROV), LIZARDPOINT (GB), DIEPPE (F), MAINZ (D), PRAHA, PARDUBICE, KRAKÓW (PL), CHARKOV (UA), SACHALIN (RUS), KURILSKÉ OSTROVY (RUS). ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE BODU: souřadnice 50°01’59,35' s.š., 15°45’30,28' v.d., nadmořská výška 221,95 m.n.m. OSAZENO 30. 4. 1998 PŘI PÁTÉM VÝROČÍ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE.

  Na opačné straně haly najdete obraz s astronomickými symboly.

  Jan Perner - Bratčice 34

  Pamětní deska stavitele první lokomotivní železnice v Čechách a průkopníka inženýrské vědy Jana Pernera je na jeho rodném domě v Bratčicích nedaleko Golčova Jeníkova na Chrudimsku. Autorkou fotografie pamětní desky je studentka druhého ročníku oboru GaK Štěpánka Havránková.

  Dr. Theodor Brorsen - Žamberk, zámek

  Žamberk je jedním ze tří míst v České republice, kde byla objevena kometa. V Žamberku objevil dvě komety dánský astronom dr. Theodor Johann Christian Ambders Brorsen (1819 - 1895), který tam působil v letech 1846 až 1858. Observatoř byla vybudována na zámku a nezachovala se do dnešních dnů. Brorsena váže k Žamberku ještě jedna pozoruhodná událost. V Dánsku navštěvoval bratrskou základní školu a Jednota bratrská byla založena nedaleko jeho žamberské observatoře v Kunvaldu v roce 1457. Dalšími místy, kde byly objeveny komety, je Kleť a Josefov.

  Wilhelm von Biela (Vilém z Bílé) - Josefov, pevnost - první bastion

  Josefov jsme již navštívili, když byly uvedeny obrázky Josefovské základny (viz Zeměměřič č. 11/2004). Do Josefova jsem se rozjel v listopadu ještě jednou, protože při příležitosti Generálního zasedání Mezinárodní astronomické unie IAU v Praze tam byla 20. srpna 2006 na nádvoří prvního bastionu Josefovské pevnosti odhalena pamětní deska astronomu Wilhelmu von Bielovi (1782 - 1856), který zde pobýval ve službách rakouské armády a jenž právě odtud nezávisle objevil krátkoperiodickou kometu 3D/Biela. Současně se velmi zasadil o propočet její dráhy ve sluneční soustavě (po kometě Halley a Encke se jednalo o třetí takový úspěch). Jeho poněmčelé jméno nese planetka 2281 - Biela. K desce je možný vstup s platnou vstupenkou přes lapidárium.

  (joh)

  vyvěšeno: 08.03.2007
  ID článku: 2390              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti