[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2007

Resort ČÚZK

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?

  Katastr nemovitostí

 • Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
 • Katastrální zákon

  Geodézie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?
 • Technické dílo roku 2006: Výstavba mostu H216 přes Rybný potok - D8

  Kartografie

 • Merian mapa Toskánsko
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Mapa roku

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu

  GPS

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Technické dílo roku 2006: Zpracování geometrických plánů na webu

  Různé

 • Zemřel Miloš Pick
 • Kde je střed naší země?
 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Geodet s 15letou praxí nabízí zpracování vašich GP...
 • Krátké zprávy Zeměměřiče
 • Časopis Zeměměřič a časopis GEOinformace dostupný všem
 • Emaily s nevyplněným předmětem přišlé do redakce
 • Katastrální zákon
 • Zeměměřič a GEOinformace na Slovensku
 • Knihovna zeměměřiče

  Školství

 • Geodézia pre archeológiu
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Internet

 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické

  Historie

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Geodézia pre archeológiu
 • Tunely, štoly a vytyčování - 3. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.
 • Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
 • Absolventi po 50 letech

  Přečtěte si

 • Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?

  Zajímavosti

 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Kde je střed naší země?
 • Heslo zeměměřictví do Ottovy encyklopedie?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 24.) - dodatky: profesoři, observatoře atd.

  Z domova

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
 • Jak jsme měřili pohraničí
 • Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
 • Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
 • Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
 • Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
 • Mapa roku
 • Geodetické informační dny – díl 3.

  Ze zahraničí

 • Smlouva mezi SOKKIA a TOPCON
 • Geodézia pre archeológiu
 • Mezinárodní soutěž středních geodetických škol

  ČSGK

 • "Situace v oblasti GaK služeb je dosti katastrofální" říká předseda Svazu – ing. Václav Šanda

  KGK

 • Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno

  NZK

 • Kdo donutil \"plout\" kontinenty?

  Úvodník

 • Cenu...

  Katalog

  Vševědna

 • Kde je střed naší země?
 • Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?

  Zeměměřičský věstník

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
 • Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
 • GEOS 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Co jsou aktuální problémy inženýrské geodézie?

  Nalézání odpovědi na tuto otázku je stálým programem příslušné odborné skupiny Českého svazu geodetů a kartografů.

  S výsledky odborná skupina seznamuje veřejnost na každoročním semináři pořádaném v Brně při příležitosti Stavebního veletrhu.

  Hlavním cílem organizátorů je přispět k udržení potřebné úrovně znalostí a inženýrského myšlení těch, kteří reprezentují obor v kontaktu se státními a územně-správními orgány, projektanty, investory a stavebními firmami. Je jisté, že liberalizace jakéhokoliv společenského procesu se nemůže obejít bez jistých omezení daných normami chování jedinců a skupin. Pro investiční činnost v dobře spravovaném území obce nebo vyššího územně-správního celku to platí možná více než jinde. Hlavně proto, že důsledky chování státních a územních orgánů a účastníků investičního procesu se bezprostředně projevují na kvalitě života lidí, žijících v daném území. Ani zeměměřiči nemohou dlouhodobě udržet uznání svého společenského postavení těžícího z nekontrolovatelnosti norem chování a kvality výsledků poskytovaných na trhu geoinformací. Zeměměřická dokumentace, pod kterou se někteří jedinci jsou ochotni jako autoři nebo ověřovatelé podepsat, budí dnes vskutku oprávněné pochyby nad budoucností oboru. Mimo jiné i proto se Český úřad zeměměřický vrátil k osvědčenému způsobu přiznávání úředního oprávnění prokazováním odborných znalostí při zkoušce před komisí jmenovanou předsedou úřadu a k institutu postihu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů na základě vlastního - nikoliv jen vnějšího - podnětu.

  Jsem přesvědčen, že k dobrému jménu zeměměřictví musí přispět především vůdčí osobnosti oboru bez ohledu na místo svého zaměstnání a své soukromé zájmy. Nelze očekávat pomoc od kohokoliv - zejména od státních institucí - neprokážeme-li dostatek vůle pomoci si sami. Mimo jiné i tím, že začneme cílevědomě otevírat ulitu přílišné oborové specializace, do které jsme se několik desítek let ke své škodě zavírali. V současném světě nebude nikdo hodnotit působení jakéhokoliv oboru jinak, než podle kvality služeb, které mu jedinci a skupiny soukromého nebo veřejného sektoru tohoto oboru poskytnou. Přitom pojem 'služba' nelze chápat jen v úzkém smyslu výsledků té či oné výrobní či správní činnosti, ale v pojetí celého systému správy a řízení jakosti a kvality na trhu poskytovaných činností. Jde o budování systému norem a zvyklostí, který by měl být ke všem vnitřním i vnějším uživatelům spravedlivý a také i lidsky přívětivý.

  Úvodní referát na semináři Aktuální problémy IG v Brně v roce 2000 je redakčně upraven.

  Poznámka autora: Ani s odstupem 7 let bych archivní text časopisu Zeměměřič podstatně neměnil. Je mi však velmi líto, že tehdejší iniciativa o vstup geodetů mezi autorizované inženýry České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě skončila nezdarem, a redakčním krácením referátu tak musel být vypuštěn odstavec o iniciativě Zeměměřické komory dosáhnout profesní samosprávy alespoň pro vybranou skupinu ÚOZI. Stále se nemohu smířit s nedostatečným sebevědomím mnoha geodetů a je na mladé generaci s tím něco udělat.

  V Praze, 22. března 2007

  Petr Polák

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2536              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019