[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06 /2011

Resort ČÚZK

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  Katastr nemovitostí

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Geometrický plán a KMD
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  Geodézie

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • LEICA GNSS technologie
 • Tři v jednom u Leica Geosystems

  Kartografie

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Pozemkové úpravy

 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

  GIS

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Kulaté razítko a geoinformatici
 • Aplikace AKatastr

  GPS

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  DPZ

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Fotogrammetrie

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Software

 • Bentley Forum 2011
 • Bentley PowerCivil for Czech Republic
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • Aplikace AKatastr

  Různé

 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Geomatika v projektech
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Školství

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Autoři bakalářských a diplomových prací
 • Stanovisko děkanů technických fakult
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Naučte se MicroStation snadno a rychle
 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Internet

  Historie

 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Přečtěte si

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • GISáček 2011
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Zajímavosti

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Z domova

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Bentley Forum 2011
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Country koncerty v Praze
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Radim Zenkl opět exceloval
 • Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?

  Ze zahraničí

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Geomatika v projektech

  ČSGK

 • Geometrický plán a KMD
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Geometrický plán a KMD

  ČSGK, POBOČKA VÝCHODNÍ ČECHY A KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ, KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
  vás zvou na odborný seminář

  Geometrický plán a KMD

  Seminář je určen pro pracovníky katastrálních úřadů a komerční sféry, kteří se zabývají geometrickými plány zejména v katastrální mapě digitalizované.

  Témata semináře:
  1) Údržba KMD
  2) Zpřesnění geometrického a polohové určení
  3) GP pro KMD z pohledu vyhotovitele
  4) Další obsah semináře vyplyne z dotazů, které budou účastníci semináře zasílat do 5.8.2011 na adresu jitka.rubesova@cuzk.cz a josef.holicky@cuzk.cz

  Účast na semináři přislíbili zástupci ČÚZK – Ing. Karel Štencel a Ing. Jan Kmínek.

  Seminář se koná ve čtvrtek 15. září 2011 od 9.00 – 14.00 hod. v Domě techniky v Pardubicích.


  Prezence účastníků – od 8.00 hod.
  Vložné – 900,- Kč (včetně 20% DPH)
  členové ČSGK – 780,- Kč (včetně 20% DPH)
  ve vložném je obsaženo občerstvení.

  Za pořadatele:
  pobočka ČSGK - Ing. Josef Holický - předseda
  Katastrální úřad pro Pardubický kraj
  Ing. Karel Švarc – ředitel

  Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
  Ing. Jaroslav Bačina - ředitel

  Uzávěrka přihlášek: 9.9.2011

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 27.06.2011
  ID článku: 4020              Používané zkratky
  další informace:csgk.fce.vutbr.cz/
  -


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  ČSGK