[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2011

Resort ČÚZK

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  Katastr nemovitostí

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Geometrický plán a KMD
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  Geodézie

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • LEICA GNSS technologie
 • Tři v jednom u Leica Geosystems

  Kartografie

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Pozemkové úpravy

 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

  GIS

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Kulaté razítko a geoinformatici
 • Aplikace AKatastr

  GPS

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  DPZ

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Fotogrammetrie

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Software

 • Bentley Forum 2011
 • Bentley PowerCivil for Czech Republic
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • Aplikace AKatastr

  Různé

 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Geomatika v projektech
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Školství

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Autoři bakalářských a diplomových prací
 • Stanovisko děkanů technických fakult
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Naučte se MicroStation snadno a rychle
 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Internet

  Historie

 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Přečtěte si

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • GISáček 2011
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Zajímavosti

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Z domova

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Bentley Forum 2011
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Country koncerty v Praze
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Radim Zenkl opět exceloval
 • Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?

  Ze zahraničí

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Geomatika v projektech

  ČSGK

 • Geometrický plán a KMD
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Bentley PowerCivil for Czech Republic

  Prověřená technologie pro projektování komunikací a dopravní infrastruktury

  Projektování staveb a komunikací se již dávno přesunulo z kreslicích prken na monitory počítačů či notebooků. Doba trubičkových per je nenávratně pryč a projektanti dnes v rukách svírají myš a pátrají na klávesnicích. Rovněž je znatelný posun, kdy projektanti přešli nebo přecházejí z kreslení v základním CAD nástroji (ať už je to MicroStation, AutoCAD nebo jiný profesionální CAD program) k uceleným „inteligentním“ řešením. Místo kreslení úseček, oblouků, ručního zadávání výšek a délek, úmorného, stále se opakujícího počítání ploch a kubatur, pracují s objekty typu přechodnice, osa komunikace, klopení, a o počítání se již nemusí starat. Takový komfort ale základní CAD program nenabízí a kdo nechce ztrácet čas klikáním, ohlíží se právě po takovém „uceleném“ inteligentním řešení.

  PowerCivil for Czech Republic?

  Na konci roku 2010 společnost Bentley uvolnila dlouho očekávaný software pro oblast inženýrské geodézie a stavební a dopravní projektování s názvem „PowerCivil for Country, Czech Republic“, který pojem „ucelený“ z pohledu projektanta z velké části naplňuje.
  Bentley vsadilo na dlouhodobě osvědčené programy, které projektanti ve své praxi za více než 20 let dostatečně prověřili. Označení PowerCivil for… není náhodný, pro každou zemi je totiž skladba programu jiná. Českému zastoupení Bentley a jeho obchodním partnerům se podařilo poskládat do jediného programového balíku funkce, jejichž souhrn nemá v jiném státě obdobu.
  Pro čtenáře znalé bychom mohli napsat jen: „MicroStation/PowerDraft + plný InRoads + plný Bentley Map + InRoads Survey a InRoads Storm & Sanitary“ za nižší cenu než samotný MicroStation a článek ukončit. Pozadí produktu je však daleko zajímavější, a protože si PowerCivil for Country… dokázal za krátkou dobu získat mnoho uživatelů, pro zájemce přinášíme následující odstavce.

  CAD

  Kdo by se lekl, že přijde o svého roky prověřeného „mazlíka“, bát se nemusí. Zúročíte vše, co jste se doposud ve svém kreslicím programu naučili. PowerCivil for Country… obsahuje kompletní MicroStation/PowerDraft, takže i kdybyste nakrásně nevyužili projektových funkcí, které program nabízí, můžete jej používat pro běžné CAD kreslení. Dokonce lze projektovou část zcela vypnout, čímž vašemu kolegovi-neprojektantovi usnadníte orientaci v programu. Připravíte jej tak samozřejmě o motor, který za vás vykoná během pár sekund tu hromadu časově nejnáročnější práce, jako je vykreslování a popisy příčných řezů a profilů a výpočty kubatur.

  Práce s daty v terénu, projektování ve 3D

  Síla projektování v PowerCivil for Country… se projeví především při projektování ve 3D. Rychlé a efektivní vytvoření digitálního modelu ze zaměřených dat, jeho úpravy a analýza je již od „počátku projektování v Čechách“ velmi silnou stránkou programu, což ocení projektanti především při práci s velkými objemy dat. Digitální model pak využívají další části aplikace, jako je modelování liniových staveb nebo projektování kanalizace a automatické vykreslování řezů.
  Projektování ve 2D, jen s rastrovými podklady nebo bez zaměření, se však projektant někdy nevyhne. Pro tyto případy pomůže automatické „zvednutí“ do 3D nebo lze využít funkcí geometrie alespoň pro návrh směrového a výškového řešení s odhadovaným výpočtem kubatur, např. při analýze více variant řešení.

  Flexibilní návrh geometrie

  Kompletní funkce souřadnicové geometrie a pokročilé funkce návrhu tras umožňují v PowerCivil for Country… rychlé a přesné návrhy směrových a výškových řešení pro následné modelování 3D liniové stavby. Podélné řezy zobrazují informace o terénu a výškovém řešení propojeném se směrovým řešením.

  Dynamický návrh liniové stavby

  Okamžité propojení s okolním terénem, včetně odladění možných problémů ještě před finálním modelováním, zajišťuje inteligentní modelář 3D dopravních koridorů. Tento nástroj efektivně a jednoduše spojuje všechny prvky návrhu (směrové a výškové řešení, příčné řezy, klopení, rozšíření) do jednoho parametricky řízeného celku. Uživatel se může rychle posouvat po koridoru v nastavených intervalech, prohlížet si a dynamicky upravovat všechny komponenty návrhu trasy. Software automaticky počítá dynamické kubatury k vyrovnání výkopů a násypů. Některé neočekávané změny během realizace často dovedou zamotat hlavu především u větších projektů. Pomocí inteligentního modeláře lze návrh efektivně upravit a velmi rychle přizpůsobit podkladům projektu a různým typům projektů v extravilánu a intravilánu.

  Návrh plošných staveb

  Plošné stavby, u kterých projektant potřebuje pracovat se svahy a kubaturami, lze v PowerCivil for Country zpracovat efektivním způsobem jako jeden celek. Lze navzájem provázat prvky různých povrchů, např. plochu parkoviště s přilehlou odbočkou nebo výšku jedné základové jámy s druhou, a při jakékoliv změně kterékoliv části pak sledovat, jak se mění celá provázaná stavba.

  Navrhování sítí splaškové a dešťové kanalizace

  Návrh splaškové a dešťové kanalizace lze pojmout jako součást projektu komunikace nebo jej lze provést jako samostatný projekt. PowerCivil for Country… obsahuje kompletní linku pro interaktivní tvorbu 3D modelu kanalizační sítě s vazbou k modelu stávajícího terénu a návrhovým modelům komunikace a staveb. Uživatel může prvky sítě upravovat v situaci nebo pohledech profilů, ve kterých program zobrazí nejen prvky kanalizace, ale také všechny další prvky povrchů vytvářených v aplikaci.

  Výstupy projektu

  Během projektu většinou vzniká velké množství výkresů. Všechny výstupy může uživatel provést do výkresů ve formátu dgn nebo dwg, ve kterých je možné kresbu průběžně upravovat. Pro distribuci, resp. tisk je možné uložit celý projekt např. do pdf. Provázanost s jinými aplikacemi pro projektování, dostupnými na českém trhu, lze také zajistit pomocí výměnného formátu LandXML nebo je možno využít přímé konverzní nástroje, popř. výpisy do xml, html nebo xls formátů dle definovaných formulářů uživatele.
  Pro kontrolu širších souvislostí lze pomocí WMS služeb připojit mapové podklady, např. ze serveru ČÚZK (katastrální mapy) nebo CENIA (podrobná ortofotomapa) nebo vyexportovat projekt pro Google Earth.

  Komu a za kolik?

  Kdo má rád „vše v jednom“, bez komplikovaného skládání modulů a složité tvorby ceny, tomu Bentley velmi usnadnili rozhodování. Po instalaci najdete v prostředí PowerCivil for Country…, kromě již zmiňovaných funkcí MicroStation pro kreslení, všechny výše popisované moduly pro projektování. Produkt je lokalizován do češtiny nejen po stránce jazykové, ale i obsahové. Postup práce a nastavení odpovídají zvyklostem českých projektantů a samozřejmostí jsou výpočty, výkresy a výpisy dle ČSN.
  Společnost Bentley rovněž poskytuje demoverzi s plnou funkčností na dobu 30 dní od nainstalování. Požadavek na její zaslání je možné zadat prostřednictvím webových stránek Bentley.

  Profese, kterým PowerCivil for Country zcela jistě přinese užitek a usnadní rychlejší odevzdání „bezpečnějších“ projektů:
  • geodetické firmy
  • projektanti komunikací a železnic
  • projektanti vodovodů a kanalizací
  • projektanti HTU
  • projektanti pozemkových úprav
  • projektanti z oblasti životního prostředí
  • urbanisté
  • geologové
  • geotechnici.

  Další informace lze získat přímo u českého zastoupení firmy Bentley Systems ČR, s.r.o., nebo u obchodního partnera VARS BRNO, a.s.
  • www.bentley.com/cs-CZ
  • www.vars.cz

  O společnosti Bentley Systems: Bentley Systems je přední světovou společností zaměřenou na poskytování komplexních softwarových řešení pro projekty budování a správy trvale udržitelné infrastruktury.

  O společnosti VARS BRNO: Společnost VARS BRNO je česká technologická firma zabývající se vývojem vyspělých produktů v oblasti dispečerských, řídicích a provozně technických informačních systémů v dopravě. Současně je předním českým dodavatelem CAD a GIS systémů a komplexních hardwarových řešení.

  Ing. Josef Uhříček, CAD konzultant VARS BRNO, a.s.

  vyvěšeno: 12.08.2011
  ID článku: 4027              Používané zkratky
  další informace:www.bentley.com/cs-CZ
  www.vars.cz


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software