[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05a06/2011

Resort ČÚZK

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Výroční zpráva ČÚZK za rok 2010
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  Katastr nemovitostí

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Geometrický plán a KMD
 • Inovované Nahlížení do katastru
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  Geodézie

 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • LEICA GNSS technologie
 • Tři v jednom u Leica Geosystems

  Kartografie

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Pozemkové úpravy

 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI

  GIS

 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Kulaté razítko a geoinformatici
 • Aplikace AKatastr

  GPS

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • LEICA GNSS technologie
 • Aplikace AKatastr

  DPZ

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Fotogrammetrie

 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat

  Software

 • Bentley Forum 2011
 • Bentley PowerCivil for Czech Republic
 • Geodetické a projektantské nadstavby HSI
 • Aplikace AKatastr

  Různé

 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Návrat ke starým tradicím Občanského zákoníku
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Geomatika v projektech
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Školství

 • Jiří Šíma oslavuje 75 let
 • Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
 • Autoři bakalářských a diplomových prací
 • Stanovisko děkanů technických fakult
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Naučte se MicroStation snadno a rychle
 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Internet

  Historie

 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Přečtěte si

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • GISáček 2011
 • Vojenské mapovanie na Slovensku 1769-1883

  Zajímavosti

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Ustanovení návrhu Občana důležitá pro geodety
 • Radim Zenkl opět exceloval

  Z domova

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Bentley Forum 2011
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011
 • Digitální obrazová technologie v geodetické praxi
 • Přesné geodetické měření v průmyslu
 • GISáček 2011
 • Seminář o velkoformátovém tisku HP PrintShow
 • Diskusní seminář k tématice cenových map
 • Mapa roku 2010 – výsledky
 • Country koncerty v Praze
 • Volejbalový turnaj G+K 2011
 • Radim Zenkl opět exceloval
 • Kdo porazí jednatele společnosti Silniční projekt?

  Ze zahraničí

 • Quo vadis, internete? Aneb, jak se vyvíjí internet u nás a ve světě
 • Geomatika v projektech

  ČSGK

 • Geometrický plán a KMD
 • Ing. Vladimír Simonov zemřel

  KGK

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2011

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Kulaté razítko a geoinformatici

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Aplikace AKatastr

  – Androidí katastr v mobilu


  Telefony s operačním systémem Android se začínají stále více objevovat i v rukách českých uživatelů. Velkou výhodou těchto zařízení je především možnost zjistit polohu uživatele přes vestavěný GSP modul nebo dle lokace GSM/Wifi sítě. Ve spojení s mapovými podklady a WMS službami vzniká kombinace, která má pro uživatele velkou přidanou hodnotu.
  Jednou z prvních vlaštovek na poli Androidu je aplikace AKatastr, která umožňuje zobrazit vrstvy katastrálních map a zároveň provést zobrazení detailu parcely ve vestavěném prohlížeči. Pojďme se nyní blíže seznámit s funkcemi, které uživatelům aplikace nabízí.

  Koncepce aplikace je cílena především na maximální uživatelskou přívětivost a snadnost ovládání. Ihned po spuštění je aplikace plně nakonfigurována a od uživatele nevyžaduje žádné nastavení. Všechny nutné funkce jsou uživateli k dispozici, aniž by musel využít menu k jejich aktivaci. Mapové vrstvy katastru jsou zobrazeny na podkladu Google Maps a viditelné od přiblížení 7 až 19 pro klasickou mapu a od 7 až 22 pro ortofotomapu. Dle zvolené mapy se vrstva automaticky přepíná mezi standardní a inverzní. Tímto není nutné při změně typu mapy změnit nastavení zobrazovaných vrstev katastrálního podkladu. Vlastní typ mapy lze velice jednoduše měnit ikonou vrstev umístěnou v pravém dolním rohu. Pro rychlou orientaci je součástí ikony i číslo aktuálního přiblížení.

  Velmi podstatnou funkcí aplikace je jistě zobrazení náhledu v katastru pro zvolenou parcelu. Klepnutím na číslo parcely je na mapě zobrazena ikona vlaječky. Následnou volbou ikony domečku je zobrazen v interním prohlížeči detail parcely a současně je proveden dotaz do databáze míst, kde se uživatel nachází. Informaci o umístění můžeme vyvolat také stiskem ikony dialogové bubliny bez nutnosti zobrazovat náhled parcely. Vyhledávání pozice dle adresy je funkce, kterou jistě ocení všichni uživatelé. Dialog pro zadání vyvoláme poklepáním na ikonu lupy. Zobrazí se pole pro zadání hledaného místa. Uživatel může vložit např. pouze název města, ulici, popř. kombinací obou předchozích. Diakritika při zadávání není nutností a jistě ulehčí psaní textu. Vyhledaná místa jsou uživateli k dispozici ve formě seznamu, po volbě je automaticky nastavena zvolená adresa.

  Mezi další funkce aplikace patří možnost nastavení zobrazovaných vrstev dle uživatele. Tato volba je skryta v menu nastavení na posledním místě. Aktivní uživatelé pohybující se v terénu ocení možnost zobrazení jejich aktuální polohy prostřednictvím GPS/GSM/Wifi s možností automatické aktualizace. Součástí polohy je i grafický kompaspřesnost polohy. Je třeba říci, že přesnost je dána samotným zařízením a aplikace ji nemá jak ovlivnit. Uživatelsky je přesnost pozice vykreslena modrou kruhovitou oblastí. Jak již bylo zmíněno, pro získání informace, kterým směrem se uživatel pohybuje, je k dispozici grafický kompas, jež je zobrazen ve dvou variantách, přímo u uživatelské polohy nebo ve formě střelky v levém dolním rohu.
  Zobrazované souřadnice pozice lze mít v následujících formátech: DD.dddd, DD MM.mmm, DD MM SS.ss, MGRS. V některých případech je vhodné mít možnost se nechat k dané pozici navigovat. Toto provedeme tak, že dlouhým stiskem ikony domečku vyvoláme externí navigaci. Tato funkcionalita spustí interní navigační systém telefonu (např. Google Maps) a umožní dovést uživatele přímo k danému místu.

  Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na poli mobilních zařízení, nesmíme opomenout optimalizace, které souvisí s datovými přenosy. Aplikace používá optimalizace, zda je nutné, dle aktuálního nastavení vrstev, provádět dotaz pro získání podkladů. Dále omezuje načítání podkladů pouze pro Českou republiku resp. obdélníkovou oblast, v níž se Česká republika nachází. Načtené podklady katastru jsou automaticky ukládány na SD kartu a v případě jejich znovupoužití jsou již načteny přímo z vyrovnávací paměti. Vzhledem k tomu, že se tyto podklady mění, je implementována i funkce jejich automatické obnovy po 7 dnech.
  Jediným ošidným místem při získávání informace o parcele v mobilním telefonu se tak stává ruční zadávání ochranného kódu v Nahlížení do katastru při dotazu na list vlastnictví, což snižuje elegantnost celého procesu, ale toto omezení je na straně ČÚZK.
  A co budoucnost? Zde můžeme zmínit možnost sdílení definovaného bodu, či náhledu v katastru s dalšími uživateli přes sociální sítě, SMS či email. Abychom nemuseli neustále vyhledávat opakující se body, je již nyní připravena koncepce záložek, jež bude možno opět vyexportovat a např. zobrazit přímo v Google Earth.

  Aplikaci AKatastr můžete získat stažením z Android Marketu vyhledáním řetězce „Katastr“. Informační web o aplikaci je k dispozici na url http://akatastr.xmapy.cz, kde uživatel získá informace o aplikaci, plánovaném rozvoji funkcí a také formulář pro kontaktování autora v případě dotazů. Na stránkách aplikace můžete také zhlédnout i ukázkové video.
  Autor aplikace, Jiří Procházka, pracuje jako Project Manager v IT firmě Cleverlance. Ve svém volném čase se věnuje využití mobilních technologií v aplikacích, které pak může zužitkovat ve své profesi. Uplatnění aplikace AKatastr je široké – od realitních makléřů, přes zloděje :-) až třeba po zeměměřiče. Určena je především pro laickou veřejnost, neboť moderní technologie jsou dnes již velmi pokročilé, chytré telefony dostupné, programátoři šikovní, katastr veřejný a data zdarma. Ostatně zdarma je i sama aplikace. Na Webu píšeme i o iKatastru. (Rp)

   

  Chytré telefony a katastr

  O Velikonocích jsem pomocí aplikace AKatastr „fušoval“ geodetům do řemesla.
  V obci Malá Lhota v Českém Ráji letos na jaře „družstevníci“ rozorali polní cestu, která je v majetku obce. Starosta alespoň natloukl kolíky, které měly zachycovat přibližný průběh komunikace, jak si ji pamatoval. Na vytyčení od geodetů neměl peníze, protože obec vlastně stále řeší nedostatek peněz a tato cesta nepatří mezi obecní priority. Cestu užívají pouze místní lidé a je to jediný přístup k jedné chatě a několika pozemkům různých vlastníků.
  K tomu jsem se nachomýtl na bicyklu také já. S „chytrým“ telefonem HTC a čerstvě nainstalovanou aplikací AKatastr jsem se pomocí GPS lokalizoval na ortofotomapě, kde jsem si nechal zobrazit i hranice parcel a udivenému starostovi jsem některé kolíky přepíchal na šestimetrovou komunikaci podle evidovaného stavu v katastru nemovitostí.
  Aby se povozy našich předků nebořily, byla cesta v kopci vydlážděna pískovcovými bloky, které nyní zemědělci chladnokrevně vyorávali, ale tím také odkryli historický průběh cesty a umožnili ztotožnění leteckého snímku, zákresu v katastrální mapě s historickou skutečností.
  Aplikace AKatastr je zdarma pro operační systém Android, zmiňovaný telefon je cca za 6 tisíc, data ČÚZK jsou načítána přes webové mapové služby zdarma a přenos dat je zpoplatněn podle tarifu mobilního operátora.
  Přesnost podobného vytyčení vlastnických hranic se bude postupně zlepšovat s dokonalejšími telefony a možnostmi lokalizace, ale doba, kdy si každý občan bude moci vytyčit svůj pozemek s určitou přesností právě nastala.
  Zeměměřič k tomu musí dodávat ještě nějakou nadhodnotu nebo v dohledné době jeho práce skončí. ČÚZK zase musí urychleně vyřešit zobrazování přesnosti poskytovaných zákresů hranic, jinak se sousedé pobijí, protože jim už žádný zeměměřič nevysvětlí, že zobrazovaná katastrální hranice není svatá. Aplikace nečekají až si KM dáme do souladu se skutečností. :-)
  Tolik můj čerstvý příběh z letošních Velikonoc. Radek PETR

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 30.09.2011
  ID článku: 4031              Používané zkratky
  další informace: akatastr.xmapy.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 11-05a06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Katastr nemovitostí

  GIS

  GPS

  Software