[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11a12/2012

Resort ČÚZK

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • 8. ples zeměměřičů
 • eGaKO už je digitálně k dispozici
 • Galerie KMD

  Katastr nemovitostí

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • Toulky českou minulostí - KATASTR
 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Implementace JTSK-03 do KN
 • Galerie KMD

  Geodézie

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Slevy končí 15. ledna!!!
 • 48. geodetické informační dny
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici

  Kartografie

 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici
 • Příspěvky 20. kartografické konference

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Geosense jede do Silicon Valley!

  GPS

  DPZ

 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Geosense jede do Silicon Valley!

  Různé

 • Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout
 • Zeměměřický betlém právě vyšel
 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2013
 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • 8. ples zeměměřičů
 • Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
 • Slavnostní vernisáž výstavy NA SLOUPECH
 • Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
 • Geosense jede do Silicon Valley!

  Školství

 • Vzdělání nebo jen zkouška?
 • Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout
 • Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
 • MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
 • 2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ
 • Školy se nabízejí pozornosti vašich dětí
 • Příspěvky 20. kartografické konference

  Internet

 • Jste v Katalogu geodetických firem?
 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • eGaKO už je digitálně k dispozici

  Historie

 • Toulky českou minulostí - KATASTR
 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • Zeměměřický betlém právě vyšel
 • Matouschkova mapa Ještědských a Jizerských hor
 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici

  Přečtěte si

 • Exploze cen Publero.com - archiv Zeměměřiče
 • eGaKO už je digitálně k dispozici
 • Publikace Z dějin geodézie a kartografie 16 k dispozici
 • Obsah 19. ročníku časopisu Zeměměřič

  Zajímavosti

 • Zeměměřický betlém právě vyšel
 • Nástěnný kalendář Zeměměřiče 2013

  Z domova

 • XXXIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 8. ples zeměměřičů
 • Slavnostní vernisáž výstavy NA SLOUPECH
 • Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
 • MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
 • Geosense jede do Silicon Valley!
 • Slevy končí 15. ledna!!!
 • 48. geodetické informační dny
 • Galerie KMD

  Ze zahraničí

 • Implementace JTSK-03 do KN

  ČSGK

 • Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Slevy končí 15. ledna!!!

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

 • Obsah 19. ročníku časopisu Zeměměřič

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 48. geodetické informační dny

  GID navazují na tradici Brněnských burz pořádaných pravidelně od roku 1962 v Brně. Cílem je odborné a společenské setkání širší odborné zeměměřické veřejnosti nad diskutovanými aktuálními tématy. Odborná veřejnost bude seznámena v rámci doprovodné výstavy s novinkami technologií, software, přístrojového vybavení, literatury pro geodetickou praxi.

  Odborný program je určen pro:

  • pracovníky z oblastí katastru nemovitostí a zeměměřictví,
  • pracovníky katastrálních, pozemkových a stavebních úřadů,
  • pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, obcí přicházejících do styku s problematikou katastru nemovitostí, pozemkových úprav, stavební činností, apod.,
  • podnikatele, investory, developery, stavební společnosti, zemědělská družstva, akciové společnosti, samostatně hospodařící zemědělce a vlastníky zemědělské půdy,
  • oprávněné zeměměřické inženýry, projektanty,
  • soudní znalce, komerční právníky a advokáty, realitní kanceláře,
  • pracovníky územní správy a samosprávy

  PROGRAM

  Středa 13.2.2013:

  9:00 – 10:00 prezence

  10:00 – 17:00 odborné přednášky

  19:00 – 23:00 společenský večer

  • Vystoupení předsedy ČÚZK (Karel Večeře)
  • Vystoupení předsedkyně ÚGKK SR (Mária Frindrichová)
  • Stavba jako součást pozemku, právo stavby (Eva Barešová, ČÚZK)
  • Realizace geometrického plánu podle nového katastrálního zákona (Jan Kmínek, ČÚZK)
  • Dopad zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi na katastr nemovitostí (Pavel Doubek, ČÚZK)
  • Praktické dopady spuštění základního registru RÚIAN (Jiří Formánek, ČÚZK)
  • S našimi daty je život jednodušší – přístup k datům KN, RÚIAN (Petr Souček, ČÚZK)
  • GIS Hasičského záchranného sboru ČR (Václav Hladík, MVČR)
  • Co se skrývá za ZIPem aneb plníme požadavky našich uživatelů? (Dana Glosová, Magistrát města Brna)
  • Novela stavebního zákona a geodetické činnosti (Jiří Blažek, Stavební poradenství)
  • Národní atlas České republiky (Ladislav Plánka, VUT v Brně)
  • Aktuální 3Dmodel povrchu ČR (Vladimír Plšek, Geodis Brno)
  • Astronomické dalekohledy (Karel Trutnovský)
  • Etalony starých délkových měr v Čechách a na Moravě, a jejich dokumentace (Petr Cikrle, Jiří Bureš, Zdeněk Charvát, VUT v Brně)

  Čtvrtek 14.2.2013:

  9:00 – 14:00 odborné přednášky

  • Galileo – evropský navigační družicový systém (Martin Pichl, MDČR)
  • Aktivity Národního kontaktního bodu Galileo (MDČR)
  • Současný stav a výhledy služby CZEPOS (Jan Řezníček, Zeměměřický úřad)
  • Využitelnost metody mobilního laserového skenování pro účely katastru nemovitostí (Pavel Taraba, ČÚZK)
  • Určenie pretvorenia železobetónovej konštrukcie technológiou TLS (Jan Erdélyi, Imrich Lipták, Peter Kyrinovič, Alojz Kopáčik, STU v Bratislave)
  • Experimentální určení přesnosti záměry při nivelaci (Jaroslav Braun, Martin Štroner, Pavel Třasák, ČVUT v Praze)
  • Dynamické pretvorenia cyklomosta (Imrich Lipták, Jan Erdélyi, Peter Kyrinovič, Alojz Kopáčik, STU v Bratislavě)
  • „Quantity Surveying“ z pohledu FIG komise 10 - Ekonomika a řízení ve stavebnictví (Robert Šinkner, Gefos a.s.)

  Na níže uvedeném odkazu naleznete přihlášku.

  redakce

  vyvěšeno: 18.01.2013
  ID článku: 4239              Používané zkratky
  další informace: csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A72/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 12-11a12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie

 • Druhý Celosvětový den zeměměřičů
 • Časopis Zeměměřič v roce 2019
 • Nejrychlejší 3D laserový skener bude na Leica Tour 2019

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů