[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2015

Resort ČÚZK

 • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
 • Národní sada prostorových objektů
 • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
 • Využívání prostorových informací třetími stranami
 • Národní integrační platforma pro prostorové informace
 • Národní geoportál
 • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
 • 50. geodetické informační dny
 • Zkrácené dvouleté dálkové studium
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
 • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • Rakovnické události – rekapitalace před koncem?
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • 50. geodetické informační dny
 • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

  Geodézie

 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • 50. geodetické informační dny

  Kartografie

 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
 • 21. kartografická konference - podrobnější informace
 • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
 • 50. geodetické informační dny
 • 9. kartografický den v Olomouci

  Pozemkové úpravy

 • 50. geodetické informační dny
 • Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

  GIS

 • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
 • Národní sada prostorových objektů
 • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
 • Využívání prostorových informací třetími stranami
 • Národní integrační platforma pro prostorové informace
 • Národní geoportál
 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • Geoinformace ve veřejné správě 2015
 • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
 • GISLZE 2015

  GPS

 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • GISLZE 2015

  DPZ

 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
 • GISLZE 2015

  Fotogrammetrie

 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Vznikla Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
 • 50. geodetické informační dny
 • GISLZE 2015
 • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

  Software

  Různé

 • SUV KIA SPORTAGE za 12,5 tisíce
 • Časopis Zeměměřič v roce 2015
 • Zemřel Ing. Václav Kafka
 • Zkrácené dvouleté dálkové studium
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
 • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel
 • Jak státní úřad podniká - kritika resortu ČÚZK

  Školství

 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • Podpořte G++ 2015
 • Zemřel Pavel Hrdlička
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
 • 21. kartografická konference - podrobnější informace
 • Zkrácené dvouleté dálkové studium
 • GISLZE 2015
 • 9. kartografický den v Olomouci

  Internet

 • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče

  Historie

 • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
 • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče

  Přečtěte si

 • Rakovnické události – rekapitalace před koncem?
 • Rozhovor s předsedou ČÚZK, když byl v roce 2002 jmenován do čela Úřadu
 • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel

  Zajímavosti

 • Časopis Zeměměřič v roce 2015
 • 23 let s Internetem a 18 let s Webem Zeměměřiče
 • Zeměměřič 1+2/2015 právě vyšel

  Z domova

 • Regulační rámec a koordinace oblasti prostorových informací
 • Národní sada prostorových objektů
 • Lidské zdroje, vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace v oblasti prostorových informací
 • Využívání prostorových informací třetími stranami
 • Národní integrační platforma pro prostorové informace
 • Národní geoportál
 • 21. kartografická konference bude v září a v Lednici
 • Podpořte G++ 2015
 • Zemřel Pavel Hrdlička
 • Sborník z konference GIS Ostrava 2014 je aktuálně evidován v databázi SCOPUS
 • Družicové metody v geodézii a katastru
 • Geoinformace ve veřejné správě 2015
 • Česká geodata v evropské geoinformační infrastruktuře
 • 9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
 • 21. kartografická konference - podrobnější informace
 • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví
 • 50. geodetické informační dny
 • Zemřel Ing. Václav Kafka
 • GISLZE 2015
 • 9. kartografický den v Olomouci
 • Vyhodnocení 8. ročníku Soutěže Společné zařízení roku 2014

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • 50. geodetické informační dny

  KGK

 • Zemřel Ing. Václav Kafka

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

  Vážené kolegyně a kolegové, přátelé,

  dovoluji si vás pozvat na seminář "Kartografické zdroje jako kulturní dědictví", který pořádáme 12. 3. 2015 v budově ČÚZK.

  Stará kartografická díla jsou nejen krásným obrazem zachycujícím naši zemi a krajinu v době svého vzniku, ale také zdroj mnoha důležitých informací potřebných i pro dnešní dobu. Dozvíte se proto informace o celém procesu digitalizace starých map atlasů a glóbů. Předvedeme Vám výsledky dosažené v našem projektu řešeném ve VÚGTK společně s Historickým ústavem AV ČR. Dozvíte se ale také výsledky dosažené v dalších partnerských projektech. Především se však dozvíte kde si můžete sami nejen vyhledávat a prohlížet, ale i porovnávat a využívat stará kartografická díle ve své odborné praxi či jen pro zábavu.

  S ohledem na omezenou kapacitu sálu se prosím v případě zájmu registrujte co nejrychleji.

  Kartografické zdroje jako kulturní dědictví je seminář o digitalizaci, zpřístupňování a o nových technologiích pro práci se starými mapami, atlasy a glóby
  12. března 2015
  Místo konání: přednáškový sál v 6. patře budovy ČÚZK, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy


  Program semináře
  1 . 0 Virtuální mapová sbírka Chartae-antiquae.cz (Böhm O., Talich M.)
  Úvodní slovo 9:30h (Raděj K., Talich M., Semotanová E.)
  1. Bilance evidence a zpřístupnění starých map v ČR (Chodějovská E.)
  2 Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli (Antoš F., Talich M.)
  přestávka 15 min

  Digitalizace a zpřístupňování starých kartografických zdrojů I. 10:45h
  3 Přehled vhodných metod georeferencování starých map (Cajthaml J.)
  4 Staremapy.cz a další výsledky projektu TEMAP (Žabička P., Přidal P.)
  5 Detekce kartografického zobrazení starých map (Bayer T.)
  6 Vlastnosti elastické transformace kolokací (Soukup L.)
  7 Georeferencování map III. vojenského mapování (Havrlant J., Talich M.)
  přestávka na oběd 60 min

  Digitalizace a zpřístupňování starých kartografických zdrojů II. 13:15h
  8 Automatické rozpoznání značek v rastrových obrazech speciálních map III. vojenského mapování (Kotera J., Talich M.)
  9 Digitalizace glóbů (Ambrožová K., Havrlant J., Talich M.)
  přestávka 15 min

  Mapa, obraz, text – historická krajina. Synergie výzkumu 14:30h
  1 . 1 Třeboňsko (Šimůnek R.)
  1 . 2 Broumovsko (Chodějovská E.)
  1 . 3 Praha s okolím (Semotanová E.)

  Registrace na seminář přes webový formulář:
  Kapacita přednáškové místnosti je omezená, doporučujeme zaregistrovat co nejdříve.

  Účast na semináři je zdarma.

  Kontakt: Filip Antoš, +420 734 869 624, filip.antos@vugtk.cz,

  http://www.vugtk.cz/odis/skoleni/176/registrace/

  Milan Talich

  vyvěšeno: 05.02.2015
  ID článku: 4664              Používané zkratky
  další informace: www.vugtk.cz/odis/skoleni/176/registrace/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 15-01a02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Historie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů