[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
09a10/202018

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

 • KARTOGRAFICKÁ VÝROČÍ xxx8

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Tři souběžné odborné konference v Plzni
 • GISfórum 2018 - odborná konference firmy CAD Studio
 • Společně otvíráme data
 • Nové vydání časopisu Zeměměřič

  GPS

  DPZ

 • Tři souběžné odborné konference v Plzni

  Fotogrammetrie

 • Konference Telč 2018

  Software

 • GISfórum 2018 - odborná konference firmy CAD Studio

  Různé

 • Tři souběžné odborné konference v Plzni
 • GISfórum 2018 - odborná konference firmy CAD Studio
 • Předplatitelům časopisu
 • Zemřel prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc.

  Školství

 • Tři souběžné odborné konference v Plzni
 • Konference Telč 2018
 • Zemřel prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc.

  Internet

  Historie

 • KARTOGRAFICKÁ VÝROČÍ xxx8
 • Zemřel prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc.

  Přečtěte si

 • Prolistujte si aktuální vydání Zeměměřiče 7-10/2018

  Zajímavosti

 • Předplatitelům časopisu
 • Zemřel prof. RNDr. Zbyněk Nádeník, DrSc.
 • Společně otvíráme data
 • Nové vydání časopisu Zeměměřič

  Z domova

 • Tři souběžné odborné konference v Plzni
 • GISfórum 2018 - odborná konference firmy CAD Studio
 • KARTOGRAFICKÁ VÝROČÍ xxx8
 • Konference Telč 2018
 • Společně otvíráme data
 • Nové vydání časopisu Zeměměřič
 • Prolistujte si aktuální vydání Zeměměřiče 7-10/2018

  Ze zahraničí

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Konference Telč 2018

  Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  rádi bychom vás pozvali na již 18. ročník konference zabývající se problematikou fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a GIS s názvem "SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS"

  Jako předešlé ročníky, konference se koná ve výukovém středisku ČVUT v Telči (Náměstí Zachariáše z Hradce č. p. 3).

  Termín konference je stanoven na 12. - 14. 11. 2018 (12. 11. probíhá pouze registrace v podvečerních hodinách).
  Hlavní program: úterý 13. 11. 2018

  Termíny:
  - uzávěrka přihlášek s abstrakty referátů: neděle 4. 11. 2018
  - odeslání plných verzí článků do začátku konference, tj. pondělí 12. 11. 2018, v případě nedodání bude po dohodě publikována vaše prezentace ve formátu pdf

  Vložné:
  - Pro studenty a zaměstnance ČVUT: zdarma
  - Ostatní: 300Kč,- (vstup na akci, zahrnuje dopolední a odpolední občerstvení, společenský večer, oběd, nezahrnuje ubytování)

  Přihlášení:
  - Přihlášení je možné na emailovou adresu: konferencetelc@gmail.com
  - Všechny referáty budou součástí elektronického sborníku s ISBN, vydání prosinec 2018.
  - Referáty budou prezentovány pouze ústní formou.
  - Konference bude mít jednotlivé sekce podle oblasti, které se jednotlivé příspěvky budou týkat. Klasické rozdělení sekcí: fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, GIS a laserové skenování, speciální sekce RPAS (UAV).

  Pro autory:
  - Abstrakt musí obsahovat min. 50 slov.
  - Celý článek není omezen počtem stran. Minimem jsou 4 strany včetně obrázků. Vlastní text pište velikostí 10, písmem Arial, po názvu příspěvku uveďte Vaše jméno, příjmení, příslušnost k organizaci a kontaktní email. Text příspěvku doporučujeme rozčlenit na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Na závěr příspěvku uveďte použitou literaturu a zdroje. Vzor (template) najdete v příloze. Příspěvky zasílejte na výše zmíněnou adresu (konferencetelc@gmail.com) ve formátu doc nebo docx (MS Word).

  Program bude z důvodu vypnutého serveru lfgm rozeslán emailem.

  Těšíme se na Vaši účast,

  za organizační tým

  Karel Pavelka, Eva Matoušková, Jaroslav Šedina, Eliška Housarová, katedra geomatiky, FSv, ČVUT v Praze

  vyvěšeno: 05.10.2018
  ID článku: 5087              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 2018-09a10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Fotogrammetrie

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů