[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2003

Resort ČÚZK

 • Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK

  Katastr nemovitostí

 • Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
 • Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Nové prostory pro měření v S-JTSK
 • Zeměměřiči a právo

  Geodézie

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ
 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil
 • Zeměměřiči a právo

  Kartografie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Pozemkové úpravy

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  GIS

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
 • Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
 • Rozbor šlendriánu na KÚ

  GPS

 • K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
 • Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Software

 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003
 • Systém KOKEŠ na konci roku 2003

  Různé

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Školství

 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

 • Objednávky publikací na Webu Zeměměřiče
 • 10 ročníků časopisu Zeměměřič na CD-ROMu již počátkem prosince

  Zajímavosti

 • Zeměměřické planetky (1. díl)

  Z domova

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS
 • Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy z pera Jiřího Šímy
 • Prohlížíme Zeměpisný atlas světa z produkce SHOCartu Vizovice

  Ze zahraničí

 • Zeměměřičem v Ghaně

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Vytyčení pevné dráhy v SBB tunelu Curych-Thalwil

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (1. část)
 • Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
 • Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS

  12. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS v ČR se bude konat ve dnech 30. a 31. října 2003. Místo konání se opět vrací do po povodni zrekonstruované Městské knihovny v Praze.

  Sponzorství letošní konference se ujaly firmy IBM Česká republika, spol. s r.o. a Microsoft s.r.o. Mediálním partnerem je CCB s.r.o., vydavatelství časopisu IT CAD s přílohou InGIS. Hlavním řečníkem z ESRI a hostem konference bude pan Bernie Szukalski, vedoucí vývojového týmu GIS technologií pro internet, který účastníky seznámí s posledním vývojem softwarových produktů ESRI. Novinky ve vývoji software ERDAS přednese Rainer Pallaske, obchodní ředitel divize GIS and Mapping společnosti Leica Geosystems pro střední a východní Evropu.

  Součástí konference bude mimo přednášek uživatelů i několik workshopů, kde bude možno zhlédnout ukázky konkrétních příkladů efektivního využití software ESRI a ERDAS v praxi. Účastníkům konference bude přiblížena např. topologie a editace v ArcGIS nebo jednoduché úpravy uživatelského rozhraní ArcGIS pomocí programovacího jazyka Visual Basic. Nezanedbatelný prostor bude věnován stále populárnějšímu nástroji pro publikování map a služeb na internetu – ArcIMS.

  Na konferenci bude již tradičně probíhat výstava posterů ; autoři nejlepších z nich budou oceněni. Pokud se na konferenci z jakýchkoli důvodů nebudete moci dostavit, nezoufejte – přihlášené postery budou od 20. 11. po dobu tří týdnů zpřístupněny široké veřejnosti na výstavě Mapy z počítače – GIS v praxi, kterou pořádá u příležitosti Dne GIS firma ARCDATA PRAHA, s.r.o. ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Výstava bude umístěna v konírně Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze.

  Jelikož stále více uživatelů GIS oslovuje akce „Den GIS“ , která slouží pro seznámení široké veřejnosti s přínosem geografických informačních systémů, bude do konference začleněna sekce, kde budou mít návštěvníci možnost seznámit se s důvodem organizace tohoto listopadového dne (letos připadne na 19. listopad) a aktivitami uživatelů, kteří se k němu, často opakovaně, připojují.

  Abstrakty přednášek a další aktuální informace včetně možnosti přihlášení účasti, ubytování nebo posteru naleznete na webové stránce www.arcdata.cz.

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 14.10.2003
  poslední aktualizace: 16.10.2003
  ID článku: 945              Používané zkratky
  další informace:www.arcdata.cz
  www.gisday.com


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů