[Home Page]

Český zavináč získal projekt "Nahlížení do katastru" od ČÚZK

28. 3. 2004, 20.00, Hradec Králové Již tradičně byly v předvečer zahájení sedmého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Držitelem ocenění pro rok 2004 se stal projekt Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního "Nahlížení do katastru nemovitostí".

V tomtto projektu jde o nepřetržitou a bezplatnou službu dostupnou všem uživatelům internetu. "Nahlížení do katastru nemovitostí je přesně tou službou, která podstatnou měrou usnadňuje styk občanů se státním orgánem a ukazuje, jakým směrem by se snahy o informatizaci veřejné správy měly ubírat."

Aplikace "Nahlížení do katastru nemovitostí" ( http://nahlizenidokn.cuzk.cz ) umožňuje bezplatně získat některé vybrané údaje týkající se parcel a budov evidovaných v katastru nemovitostí a dále pak informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to jak pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, tak pro účely potvrzování geometrických plánů. Právě zveřejňování informací o stavu a průběhu řízení umožňuje porovnávat stav daného řízení s ostatními řízeními a uživateli dává dokonalý přehled o stavu vyřizování jeho podání.

Nová služba okamžitě vzbudila mezi odbornou i laickou veřejností velký zájem. Za necelé tři měsíce provozu (leden--březen 2004) bylo vyhotoveno přibližně 9 milionů sestav, tzn. cca 100 000 sestav denně.

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 29.03.2004
ID článku: 1179
další informace:www.isss.cz/tzprava.asp?id=240
nahlizenidokn.cuzk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
Internet Z domova
[Pošta]