[Home Page]

Seminář Aktuální problémy inženýrské geodézie 2004

Odborná skupina inženýrské geodézie Českého svazu geodetů a kartografů ve spolupráci se Spolkem zeměměřičů Brno, Ústavem geodézie Fakulty stavební Vysokého učení technického Brno a mediálním partnerem, časopisem Zeměměřič, připravili tradiční seminář při Stavebním veletrhu v Brně s bohatým a pestrým programem. Obsah příspěvků dosvědčuje, že inženýrská geodézie není a nemusí být, jak se mnozí skeptici obávají, slepou kolejí rozvoje oboru zeměměřictví, a že zeměměřiči jsou i dnes v mnoha ohledech nepostradatelnými partnery ostatních profesí. Jsem přesvědčen o tom, že zachování důstojného postavení naší odbornosti spočívá především v nás samých a jen v omezeném rozsahu závisí na vnějších podmínkách rozvoje společnosti a geomatiky. I vnějším podmínkám se však musíme naučit přizpůsobovat a nelze čekat, že v tvrdé soutěži oborů a profesí udělá někdo něco za nás. Platí, že přenecháme-li nedostatečným vzděláváním a netečností k vývoji technologií, právního prostředí, veřejné správy atd. prostor jiným, zejména zákonodárcům, normotvůrcům a správním úřadům, zaplní tento prostor ti, kteří až na výjimky dokáží převzít mnohé z toho, co bylo ještě donedávna naší doménou. A mohou tento prostor zaplnit zejména tehdy, když výsledky naší činnosti budou dále a dále ztrácet okolím očekávanou jakost, vypovídací schopnost a opakovatelnost využití na trhu geoinformací.

Dlouhodobě a asi tvrdohlavě tvrdím, že ačkoliv je zeměměřictví mnohostranně propojeno s ostatními odbornými činnostmi, je dost (většina ?) geodetů neustále příliš specializováno na „pouhý sběr a zpracování dat pro jiné“ a svou jednoúčelovou činností se tak zbytečně oddělují z širokého spektra procesů správy a investičního rozvoje území. Takto úzký pracovní prostor je v tvrdé hospodářské soutěži odsouzen k hodnotovému podbízení některých zeměměřických firem ve prospěch těch, kteří už od nás ani nečekají produkty vysoké kvality, protože ji nedokáží nebo nechtějí zaplatit, a i jejich produkce - třeba i pochybné kvality - je prodávána dále jiným. A to jak osobám soukromého sektoru, tak i subjektům veřejné správy. Ve stavebnictví a urbanizmu je to dnes viditelné až dost a není to nijak chvályhodný odkaz našim potomkům.

Nechci věnovat další místo tohoto úvodu morálním floskulím. Chci však být optimistou v tom, že nastupující mladá generace bude okolím donucena myslet a konat jinak než mnoho z nás dříve narozených, nenechá se některými našimi současnými neetickými a neodbornými praktikami zkazit a možná časem napraví a „recykluje“ obsah mnoha děl (forma bohužel snadno zakryje jejich nedostatečnou podstatu), která jsme jim jako nevalný historický odkaz svěřili do správy.

Z úvodu k semináři "Aktuální problémy inženýrské geodezie 2004", který se uskuteční 21. dubna 2004 v Brně.

Ing. Petr Polák, předseda Českého svazu geodetů a kartografů

vyvěšeno: 04.04.2004
poslední aktualizace: 05.04.2004
ID článku: 1198
další informace:csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A3/
www.zememeric.cz/diar/diar2.php#194


Z časopisu Zeměměřič č. 04-04
[Server]
Geodézie
Z domova ČSGK
[Pošta]