[Home Page]

Není Leica jako Leica

ARCDATA PRAHA jako distributor software společnosti Leica Geosystems se připojuje k vyjádření firmy GEFOS, a.s. (a potažmo společnosti Leica Geosystems) ke zprávě týkající se finanční situace společnosti Leica CAMERA AG, o které informoval 12. 4. 2005 Český rozhlas 1.


Legendární výrobce fotoaparátů Leica je v existenční krizi. Dnes zveřejněné výsledky hospodaření za uplynulý finanční rok naznačují, že německý výrobce je hluboce ztrátový.
(ČR1 12.4.2005)


Český rozhlas 12. dubna 2005 informoval o finanční situaci ve společnosti Leica CAMERA AG. Leica Geosystems se k této záležitosti oficiálně vyjádřila ve svém tiskovém prohlášení 24.2.05 – viz v příloha. Považujeme za potřebné zdůraznit, že od roku 1997 fungují Leica Geosystems, Leica CAMERA a Leica Microsystems zcela nezávisle a v současné době nemají spolu, kromě společného loga Leica, nic společného (a to ani na vlastnické úrovni). Společnost Leica Geosystems vykazuje v posledních letech mimořádně dobré hospodářské výsledky a není problémy německé společnosti Leica CAMERA nijak ovlivněna.

ARCDATA PRAHA a GEFOS

vyvěšeno: 16.04.2005
ID článku: 1645
další informace: www.gefos.cz/cz/indexl.php?menu=novinkyl&id=40


Z časopisu Zeměměřič č. 05-05
[Server] ZajímavostiZe zahraničí [Pošta]