[Home Page]

Valná hromada Zeměměřické komory

KOMORA GEODETŮ A KARTOGRAFŮ (ZEMĚMĚŘICKÁ KOMORA) Vás zve na VALNOU HROMADU, KTERÁ SE KONÁ VE STŘEDU, DNE 4. dubna 2007 od 9.30 hodin V BUDOVĚ ČSVTS PRAHA 1 NOVOTNÉHO LÁVKA 5 v zasedací síni ve 4. patře, č. dveří 417

Program VH :
1. Zahájení
2. Zprávy o činnosti
3. Volby
Přestávka, během které proběhnou volby
4. Program činnosti na další období
5. Vyhlášení výsledků voleb
6. Všeobecná diskuse
7. Závěr - usnesení

Vyzýváme k účasti nejen členy KGK, ale i ostatní geodety, kteří o jednání projeví zájem ! Bod 4. bude věnován zejména významu komory pro zachování a zvýšení kvality v naší profesi Sledujte www.kgk.cz

redakce Zeměměřiče

vyvěšeno: 05.03.2007
ID článku: 2411
další informace: www.kgk.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
[Server] Z domovaKGK [Pošta]