[Home Page]

Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS

Pozvání na setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS

Srdečně vás zveme na 16. ročník setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS, které se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2010 na Masarykově koleji v Praze.

Na setkání se budete moci během dvou dnů:
* seznámit se softwarovými novinkami a nabídkou služeb obou společností (MISYS, KOKEŠ, PROLAND, UPLAN, ATLAS DMT...),
* zúčastnit se vystoupení, workshopů, prezentací a dalších odborných částí programu...,
* vyměnit si poznatky z praxe s účastníky setkání během obou dnů setkání,
* neformálně hovořit s účastníky během společenského večera,
* absolvovat Vámi vybrané kurzy a semináře,
* a jiné.

Uvítáme rovněž vaši aktivní účast na setkání. Můžete vystoupit s přednáškou týkající se vašich zkušeností se softwarem obou pořádajících společností v nejrůznějších oblastech (veřejná správa, plánování rozvoje města a územní plánování, geodézie, projektování, pozemkové úpravy, dopravní systémy a další).

Informace k setkání budou průběžně aktualizovány na webových stránkách společnosti GEPRO.

Účastníci přihlášení do 20. září 2010 hradí snížený registrační poplatek.

V Praze, 16. června 2010

Hezký den vám přejí

Ing. Zdenek Hoffmann
ředitel společnosti GEPRO spol. s r.o.
a
Ing. Martin Volný
ředitel společnosti ATLAS spol. s r.o.

Bližší informace vám poskytne a na další dotazy odpoví:
Ivo Lindovský
GEPRO spol. s r.o.
Štefánikova 52
150 00 Praha
e-mail: ivo.lindovsky@gepro.cz
tel. 257 089 868

firemní příspěvek GEPRO

vyvěšeno: 17.06.2010
ID článku: 3735
další informace: www.gepro.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel firemní příspěvek GEPRO a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 10-05a06
[Server] SoftwareZ domova [Pošta]