Domu
Novinky
Rezort
Katastr
GPS
Kartografie
Geodezie
DPZ
GIS
Víme - Víte
Skolstvi
Archiv
Diar
[Prectete si]
[Internet]
[Katalog]
Firemní WWW
[Kontakt]
[Různé]
[pošta]             Z dějin geodézie a kartografie


Zeměměřič 6+7/99
    Vojenská topografická služba čs. armády
3. část

Národní technické muzeum
ve spolupráci s klubem přátel NTM pořádalo

 

v Praze dne 26. listopadu 1998

XIX. sympozium z dějin geodezie a kartografie

s tímto programem:
Ota Pokorný Sbírka knihovny Národního muzea v Praze
Vlastimil Rybenský Mapy a sedmiletá válka
Jana Poddaná Dvě výstavy Pardubicko na mapách a plánech ve Státním okresním archivu Pardubice
Ivan Kupčík Vývoj kartografického znázornění česko-bavorského pomezí do počátku 19. Století
Ota Pokorný Změny v katastrálním obraze zemědělské krajiny po pozemkových úpravách v České republice
Drahomír Dušátko Stupňové měření v Československu
Jaroslav Fingr 80 let Vojenského zeměpisného ústavu
Lubomír Träger Vývoj gravimetrické sítě u nás
Jan Ratiborský Staré navigační přístroje na známkách
Pavel Pecho Ověření jakosti souboru historických nivelačních přístrojů ze sbírek NTM
Václav Nejedlý Odvětvové informační středisko a zeměměřická knihovna Výzkumného ústavu geodézie, topografie a kartografie
Milan Talich Geodetická observatoř Pecný
Alexandr Drbal Čeští zeměměřiči ve Lvově
Diskuse po každém předneseném příspěvku.