Agent Jaroslav Foglar- moje reakce na článek v Reflexu.

Přečetl jsem si v Reflexu a na internetu článek pana Blahuše a musím podpořit především Petra Molku, který jako reakci na Blahušův článek připojil do DISKUZE svůj příspěvek - jak to bylo s agentem 2299- Fiktivní rozhovor s p. Foglarem - "agentem STB 02299 - Šípkem".
  Článek pana Blahuše je psán zdánlivě nezaujatou formou, ale při pozorném čtení je patrné, že si autor článku nejspíše vyřizuje účty s různými lidmi kolem Foglara a s Foglarem samotným. Vždyť zmínky o Jestřábově homosexualitě jsou naprosto nepodložené a vykonstruované, ale v článku působí jako hotová věc (čtenář si řekne - spolupráce s STB se potvrdila, tak to s tou homosexualitou bude asi taky pravda). Je dobře, že se v reakcích na Blahušův článek vyjadřují také členové Jestřábova oddílu, kteří by měli být obětí Jestřábovy homosexuální orientace.
  Nikde nikdo nepřišel s informací, že by si k němu J. Foglar něco dovoloval. Z čeho tedy čerpal pan Blahuš? Nejedná se náhodou o klasickou POMLUVU?
  
   Chápu redakci Reflexu, že ji zajímají kauzy a senzace. Petr Blahuš však nic nového nepřinesl - Foglar o své "spolupráci" s STB otevřeně mluvil a napsal i ve svém životopise počátkem 90. let. Ten nejspíše pan Blahuš ani nečetl, nebo četl, ale záměrně nezmínil. Obě varianty vypovídají o jeho přístupu k dané problematice a je s podivem, že tento přístup má v Reflexu otevřené dveře. Seriózní časopis se tak dostává na úroveň bulváru, což je velká škoda pro dobré jméno časopisu.
  
   Znal jsem Jestřába osobně a vím o některých jeho chybách. Nepovažuji jej za Boha nebo nějak dokonalého člověka, který by byl alespoň synem božím. Jestřábovým přičiněním se ale několik generací chlapců a děvčat snažilo být lepšími. Foglar jim dal vzory, metodiku i životní cíl a filozofii problematického věku dospívání. Je to Komenský 20. století a národ by si měl střežit jeho dílo a odkaz. Náš stát by měl Foglara podrobit serióznímu badatelskému a vědeckému výzkumu a pak mu dát místo, které si zaslouží. Vždyť Foglar suploval ve výchově dětí nejen rodiče, ale i celou společnost. V době komunistické nesvobody pro Foglara a skauting nasazovali lidi krk a to přece něco znamená. Nikdy nikdo ze skautů, kteří skončili v Jachynově, nepřišel a neoznačil Jestřába za udavače. Dokonce ani stín podezření nepadl na jeho hlavu - a to dokonce ani po tom, co se Jestřáb objevil v Cibulkových seznamech.
  
   Jestřába znám osobně od roku 1981 - tedy skoro 21 let. Ještě za komunistů jsem s ním organizoval třeba besední tramvaj pro vedoucí oddílů, která jezdila po místech kluboven Hochů od Bobří řeky v Praze. Tehdy byla plná tramvaj veddoucích dětských oddílů, kterým Jestřáb předával své zkušenosti a oni je pak aplikovali v praxi v práci s dětmi a mládeží. Co víc by mohlo tehdejší STB zajímat než lidi, kteří ilegálně praktikují skautské metody? Dělal jsem i Volby Velkého Vonta v kryptě Křížovníků, motal jsem se kolem jeho besedy v PKOJF (promítání a hra ve Stromovce), kolem sbírky na pamětní desku dr. Fischera a výročí RŠ v roce 1988 atd. V té době jsem studoval VŠ a pak byl i na vojně. I nepatrná zmínka státní bezpečnosti o mých aktivitách (ale i o práci mých přátel a dalších lidí kolem JF) by mi (nám) značně zkomplikovala život. Jestřáb nikoho nepráskl a nevěřím, že by to udělal vůbec někdy ve svém životě.
   Dokonce i Jarda Hanzel (lidi, kteří sledují dění kolem JF, vědí o koho jde) upřesnil své tvrzení z tiskové konference se synovcem P. Foglarem a přiznal, že se jen domnívá, že udání mohlo přijít od JF. Jenže J. Hanzel měl obrovský záběr v samizdatu a dění kolem Foglara bylo v porovnání s jeho aktivitami naprosto banální záležitostí. Hanzel udělal pro Foglarovo znovuvýdávání velký kus práce, kterou já uznávám.
   Jarda Hanzel, alespoň jak jsem měl šanci jej poznat v 80. letech, ale i teď při špinění JF, je velmi pilný, pečlivý a svědomitý člověk (klobouk dolů). Když né pan Blahuš, tak alespoň precizní J. Hanzel by někde na Foglara vyštrachal nějaké důkazy. To se nestalo a mě nezbývá než konstatovat, že JF musí být zproštěn všech bodů Blahušovy obžaloby.

1.7.2002

Radek PETR, Menhart