Klub přátel
Národního technického muzea

http://www.ntm.cz
[Server Zeměměřiče]
Časopis Zeměměřič
NTM ve spolupráci s klubem přátel NTM pořádá

 

XXIII. sympozium z dějin geodezie a kartografie
v úterý 3. prosince 2002 v 9 hodin
s tímto programem:
Eva Semotanová : Zpřístupňování mapových pramenů - Müllerovo kartografické dílo a první vojenské mapování
Pavel Hánek: K 240. výročí zahájení výuky montánních věd a důlního měřictví na pražských školách
Jan Kozák: Fyzikální atlas Heinricha Berghause z poloviny 19. století
Ivan Kupčík: Portolánové atlasy z 15. a 16. století v italském Rovigu
Tomáš Grim: Sídla na Helwigově mapě Slezska z roku 1561
Ludvík Mucha: Kniha praporů středověkých portolánů
Ladislav Skládal: 75. výročí přijetí katastrálního zákona
Karel Brenner: Vývoj mapového zobrazení Kurilských ostrovů a Sachalinu
Jan Ratiborský: Měření času a kalendáře ve filatelii
Drahomír Dušátko: Vývoj znázorňování terénního reliéfu v mapové tvorbě
pozvánka v PDF

 

Z historie geodezie a mapovani
v neděli 21.5.2000 ve 13 h. v konferencním sále NTM, Kostelni 42, Praha 7

Program:
1. Seppo Harmala (vsechna a přehlasovaná): Struveho oblouk
2. Vitali B. Kaptjug: Problematika převodu toise na metry na Struveho polednikovém oblouku
3. M. Cooper: Hooke a vyměřování Londýna
4. Pavel Hánek, Antonín Švejda: Historické geodetické přístroje v českých zemích

Akce je začleněna do FIG Working Week Prague 2000
Projekt je součástí akce Praha - Evropské město kultury 2000
Během sympozia můžete navštívit výstavu Historické geodetické přístroje v českých zemích s autory výstavy.

 

XX. sympozium z dějin geodezie a kartografie
ve středu dne 1. prosinec 1999
s tímto programem:
Ludvík MuchaJosef Mánes jako kartograf
Eva SemotanováMapový obraz Kladska v 16. - 18. století
Ivan KupčíkHistorická interpretace a nevyřešené otázky ikonografie portolánových map
Ota PokornýK současnému stavu kartografického zobrazení pozemkových úprav vybraných katastrálních území ČR
Jan RatiborskýRudolfínská věda na známkách
Emanuel KolenatýVědecké výšky a jejich využití
Pavel HánekVýsledky ověřovacích zkoušek historických geodetických přístrojů ze sbírek NTM
Drahomír DušátkoPřínos VZÚ domácí a evropské geodézii
Vlastimil RybenskýPřínos VZÚ domácí kartografii a mapování

Zajímavý program zpestřila soutěž časopisu Zeměměřič "O nejzajímavější referát". Posluchačům se nejvíce líbil příspěvek od Ivana Kupčíka, s názvem Historická interpretace a nevyřešené otázky ikonografie portolánových map. Druhou dárkovou tašku s mapami a atlasy firem Geodezie ČS, SHOCart, T-mapy a Topograf, obdržel po ukončení akce vylosovaný posluchač. Šťastlivcem, který vyhrál též předplatné časopisu na rok 2000, se stal doc. Jiří Mucha, pedagog a kartograf a též jeden z autorů článků v Zeměměřiči.

XIX. sympozium z dějin geodezie a kartografie
dne 26. listopadu 1999

s tímto programem:.
Ota PokornýSbírka knihovny Národního muzea v Praze
Vlastimil RybenskýMapy a sedmiletá válka
Jana PoddanáDvě výstavy Pardubicko na mapách a plánech ve Státním okresním archivu Pardubice
Ivan KupčíkVývoj kartografického znázornění česko-bavorského pomezí do počátku 19. Století
Ota PokornýZměny v katastrálním obraze zemědělské krajiny po pozemkových úpravách v České republice
Drahomír DušátkoStupňové měření v Československu
Jaroslav Fingr80 let Vojenského zeměpisného ústavu
Lubomír TrägerVývoj gravimetrické sítě u nás
Jan RatiborskýStaré navigační přístroje na známkách
Pavel PechoOvěření jakosti souboru historických nivelačních přístrojů ze sbírek NTM
Václav NejedlýOdvětvové informační středisko a zeměměřická knihovna Výzkumného ústavu geodézie, topografie a kartografie
Milan TalichGeodetická observatoř Pecný
Alexandr DrbalČeští zeměměřiči ve Lvově

Diskuse po každém předneseném příspěvku.

    Referáty. které budou přínosem k dějinám geodézie a kartografie, budou otištěny v Rozpravách NTM. Objednat je lze u ing. Antonína Švejdy, NTM, tel. 02/20 39 91 11 l.206

    XVIII. sympozium z dějin geodezie a kartografie naleznete v časopise Zeměměřič č. 1-2/98.


Tyto stránky jsou umístěné na webserveru Zeměměřiče a jsou spravovány redakcí stejnojmenného časopisu.
[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Kontakt]
E-mail