Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.

foto - Doc. Ing. Jaroslav Michal CSc.
Osobnost na:
narození: 16.2.1936   (83)
úmrtí: 12.1.2018   (1)
dožitý věk: 81
email: michal@geodesie.fsv.cvut.cz
kontaktní adresa: FSv ČVUT, kat. mapování a kartografie
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Tuto službu vám přináší:

[Home Page Geoinformace]
Odborné studium
Odborný životopis
Zájmy
Průvodní text
Publikační činnost

Datum poslední aktualizace: 15.2.2018 Informace o projektu KDO JE KDO.
Editor stránky: Jan Vaněk   editovat Publikovaná data mají pouze informativní charakter
Poslat připomínku: editorovi a redakci a často nemusí být aktuální. Děkujeme za doplnění.