[pošta]

Historické památky

Schwarzenberský plavební kanál


Historie a jeho současný stav - Ing. Hynek Hladík

Referát k 210.výročí zahájení stavby - Ing. Jaroslava Martanová

Josef Rosenauer, geniální tvůrce Schwarzenberskýho plavebního kanáru

Další informace


Aktualizace: 23.10.1999