[pošta]             Rádce majitele nemovitostí

autor: BRADÁČ, A. - FIALA, J

vydal: LINDE Praha, 1998, 1. vydání, 704 s., doporučená cena 500,– Kč

    Ať vlastníte hrad s cimbuřím nebo jenom garáž, můžete mít s těmito nemovitostmi podobné potíže. Problémy vám pomůže vyřešit nejrůznější rádcovská literatura. Protože v oblasti nemovitostí zatím radilských knih mnoho nevyšlo, s nadšením jsme listovali Rádcem majitele nemovitostí, na němž se autorsky podílel čtyřiadvacetihlavý kolektiv vedený brněnskými vysokoškolskými pedagogy Albertem Bradáčem a Josefem Fialou. Kniha je rozdělena do 27 kapitol. Na prvních 91 stranách najdete základní právní pojmy, bez jejichž znalostí se při čtení dalšího textu neobejdete. Hned v úvodu se dočtete, že pojem stavba není v žádné právní normě definován, a třebaže vám podle stavebního zákona mohou úředníci nepovolenou stavbu nařídit odstranit, z žádného paragrafu se nedozvíte, co stavba vlastně je. Důležité je, abyste měli stavbu povolenou, neboť se stavbou nepovolenou nebo dokonce neoprávněnou můžete mít jenom problémy, z kterých vás, jak se obáváme, nevyvede ani Rádce majitele nemovitostí. Na druhé straně zásluhou prostudovaného katastrálního zákona definici budovy všichni známe. Líbila se nám generální klauzule z občanského zákona: "Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv,“ která uvádí kapitolu sousedské vztahy. Na tu navazují další kapitoly o vyvlastnění a o oblíbených věcných břemenech. V základních právních pojmech se také dočtete, co to je předkupní nebo zástavní právo a jakou máte odpovědnost za škodu. Až budete jako majitel nemovitosti hodně naštvaný a svůj hněv budete chtít vypálit do lidí kolem, přečtěte si nejdříve kapitolu o trestní odpovědnosti, třeba co to je útok na veřejného činitele, nebo ublížení na zdraví či o obecném ohrožení z nedbalosti. Majitel nemovitosti má totiž trestní odpovědnost popsanou na 12 stranách. Šikovně do tabulek jsou v další kapitole uspořádané všechny informace o stavebním řízení, ale v samostatné kapitole se dočtete i o státní památkové péči. Kniha se však v krátkosti zabývá rovněž živnostenským zákonem, nájemným a nájemní smlouvou, naopak šířeji se rozepisuje o daních a účetnictví. Pro problematiku popisující odhady nemovitostí a výpočet ekonomického nájemného se v knize našlo přes 70 stran. Základy pozemního stavitelství, technická zařízení budov, akustika, radon a ozdravná opatření, vlhkost a plísně – tomu všemu se Rádce věnuje. V jiné kapitole se dozvíte, co máte udělat, než před vzrostlým stromem roztočíte motorovou pilu. Rádce vám asi ve většině případů poradí pilu zase vypnout, neboť další kapitola má název Předcházení haváriím stavby a následná bezpečnost práce při stavbě. Zejména kuřáci by si měli přečíst kapitolu Požární ochrana, a pokud nechtějí přestat kouřit, pak doporučuji kapitolu Pojištění nemovitosti. Zaujala nás ještě kapitola Soudní znalci a odhadci, kde si přečtete mimo jiné, co má obsahovat znalecký posudek a jak byli odměňováni soudní znalci v letech 1918-1938, což bylo období první republiky, jak se v záhlaví tabulky o odměnách znalců uvádí. V knize se píše rovněž o realitních kancelářích a správě nemovitostí, bohužel už tam nenajdete ani malou zmínku o zeměměřičích, službách, které provádějí, a jejich odborné způsobilosti. (ps)

Citace: BRADÁČ, A. - FIALA, J.: Rádce majitele nemovitostí, LINDE Praha, 1998, 1. vydání, 704 s., doporučená cena 500,– Kč.

[Server]     [obor]