[pošta]             Nová skripta o Internetu zejména pro zeměměřiče

název: Programování 10 – internet

autor: ČEPEK, A. – HNOJIL, J. – BRABEC, Vl.

vydal: ČVUT 1998

    Koncem února letošního roku zeměměřiči opět jednou prokázali svoji pohotovost! Nejen že zahájili Březen - Měsíc internetu velmi úspěšným seminářem Internet pro geodetickou veřejnost, který uspořádal ODIS VÚGTK Zdiby ve spolupráci s katedrou mapování a kartografie, ale i vydáním prvních skript o internetu pro studenty oboru geodezie a kartografie stavební fakulty ČVUT. Mezi prvními štastlivci, kterým se tato skripta dostala do rukou byli právě účastníci výše jmenovaného semináře. Skripta jim byla prémií za účast na semináři a za to, že nelitovali finančních nákladů a času na doplnění svého profesního vzdělání.
    Autory skript jsou učitelé stavební fakulty doc. Ing. Aleš Čepek, CSc., Ing. Josef Hnojil a prom. mat. Vladimír Vrabec, jejichž jména jsou dnes již běžně spojována s aplikacemi internetu a nejmodernějších směrů v oblasti aplikací informačních technologií v našem oboru. Název skript PROGRAMOVÁNÍ 10 – INTERNET je sice poněkud zavádějící, ale nenechte se odradit. Skripta jsou skutečně vynikající praktickou příručkou pro současné i budoucí uživatele internetu z řad zeměměřičů. Jsou šita na míru pro náš obor. Jednoduchou a srozumitelnou formou je čtenář seznamován s nejaktuálnějšími taji a záhadami internetu. Obdobné příručky a manuály, mnohem méně srozumitelné a aktuální, jsou k dostání za částky až desetinásobně vyšší. Poplatky za kurzy pro potencionální uživatele internetu dosahují dnes astronomických částek.
    Skripta Čepka, Hnojila a Vrabce jsou napsána čtivým a srozumitelným stylem, který však nijak neubírá na jejich vysoké odbornosti a aktuálnosti. Zájemce o internet je přečte doslova jedním dechem a i potom mu budou sloužit jako vítaná příručka. Vysvětlují základní pojmy internetu, telnetu (relace umožňující práci na vzdáleném počítači), elektronické pošty neboli "emailu“, uvádí nás do elektronických konferencí a "NetNews“. Po přečtení skript by nás už vůbec neměly překvapit "záhadné“ zkratky jako FTP, IRC, WAIS, WWW a další. Vyhledávání a prohledávání informačních zdrojů na internetu se nám stane hračkou. A ani to autorům nestačí a pokoušejí se nás přenést do budoucna a připravit nás na obchodování a bankovnictví na internetu. Ti, kteří vydrží do konce se dokonce mohou naučit, jak si na internetu zveřejnit svoji "domovskou stránku“ ještě dříve, než se to stane podmínkou profesního "přežití“ a než tak učiní jejich děti.
    Necelých 60,– Kč přece stojí za to, abychom si udrželi náskok před konkurencí a uchovali autoritu u svých dětí. Ale i v tomto případě platí, že kdo zaváhá... Skript bylo vydáno jen dvě stovky a 14 dní po jejich vydání, jich v regálech prodejny ČVUT zbyla méně než polovina. Na koho se nedostane, může se pokoušet vnikat do tajů internetu pro zeměměřiče metodou "pokusu a omylu“ pomocí oborového serveru na URL http://gama. fsv.cvut.cz/ . Ti pokročilejší se mohou prokousat přes domovskou stránku ČÚZK http://www.cuzk.cz/ až k informacím, které pro ně zveřejňuje Odvětvové informační středisko VÚGTK ve Zdibech za vydatné spolupráce autorů již zmíněných skript.

(V.S.), 1. března 1998

Tato skripta v elektronické podobě naleznete na internetovské adrese: http://gama.fsv. cvut.cz/inet/

(pozn. red.)

Citace: ČEPEK, A. – HNOJIL, J. – BRABEC, Vl.: Programování 10 – internet, ČVUT 1998

[Server]     [obor]