[pošta]             Speciální stavební předpisy

autor: DVOŘÁK, P. – VOBOŘIL, O.

název: Předpisy pro stavby speciální

vydal: LINDE, Praha, 1997    
    Nakladatelství LINDE Praha zahájilo edici stavebních předpisů prvním titulem, který byl shodou okolností u Linde vydaný jako v pořadí dvoustý nakladatelský titul. Nová kniha přináší předpisy pro stavby speciální. V edici by však do přelomu let 1998/99 mělo vyjít celkem šest titulů.
    Ten, který vyšel jako první, se podrobně zabývá předpisy pro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací, vodohospodářských staveb, sta-veb telekomunikač- ních a staveb pro zásobování energií. Jelikož stavební zákon užívá označení "speciální stavební úřady", autoři publikace odtud odvodili stručný název knihy "stavby speciální". Publikace obsahuje předpisy z výše uvedených pěti oborů, a to vždy tak, že na příslušný zákon, nebo jen jeho části, dále navazují prováděcí předpisy nebo technické části předpisů. Jelikož publikace vyjadřuje stav k 31.5.1997, mohly do ní být zařazeny nové zákony o drahách, o civilním letectví a o pozemních komunikacích a rovněž prováděcí předpisy k nim. Prvních 56 stran je věnováno letectví a v § 36 zákona o civilním letectví se například dozvíte, co je leteckou stavbou, a v následném § se zase poučíte o ochranných pásmech. Z výňatků 68 § zákona o drahách se dozvíte, jaké známe kategorie železničních drah, co to je obvod dráhy, ochranná pásma dráhy a další definice, které jste svého času museli znát při zkoušce na odpovědného geodeta podle vyhlášky 10/1974 Sb., neboť jeden z členů a pozdější předseda zkušební komise měl vláčky obzvláště rád. Pokud nevíte, co to je místní komunikace, nebo chcete vědět něco více o vlastnictví pozemních komunikací nebo o oblíbených věcných břemenech, musíte listovat 48 § zákona o komunikacích a navíc ještě nahlédnout i do prováděcí vyhlášky, která v příloze uvádí závazné české technické normy. Informace o vodohospodářských stavbách vás mohou zajímat i z osobního hlediska, neboť zatímco si letiště, dálnici nebo dráhu asi stavět sami nebudete, nakládat s vodou může už skoro každý smrtelník. V další kapitole o komunikacích může zaujmout zejména §, který se věnuje ochraně telekomunikací a jde do takových podrobností, že tu najdete i výši pokut za jejich překopnutí. O stavbách určených pro zásobování energií to platí rovněž, jen s tím rozdílem, že energie z nakopnutých plynovodů a teplovodů uniká a elektřina zase probíjí. Závěr knihy tvoří bonus, kterým je správní řád. Není na škodu se také podívat, kdo zákony a vyhlášky tehdy a nyní podepsal jako ústavní činitel. Právem se pak kdokoliv z mladých čtenářů může ptát, kdo to byli třeba Laštovička, Štrougal nebo Říman.
    I když příručka neobsahuje kromě úvodu ke každé kategorii speciální stavby žádný jiný komentář, je kniha přínosná právě pro svoji praktickou ucelenost a přehlednost. (ps)

Citace: DVOŘÁK, P. – VOBOŘIL, O.: Předpisy pro stavby speciální, LINDE, Praha, 1997, 1. vydání, 716 s.

[Server]     [obor]