[pošta]             Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku


I. část, A - G

autor: KUČA, Karel

vydal: Libri, Praha, 1. vyd., 1996, 874 s., 840 Kč

    Tematice měst se věnovalo a věnuje mnoho autorů, ale dosud chybělo systematické encyklopedické zpracování této problematiky.
    Na jaře 1997 se v knihkupectvích objevil první díl čtyřsvazkového lexikonu městských sídel, který se zabývá vývojem všech sídel, jež mají nebo v minulosti měla statut města nebo městečka, především z hlediska urbanismu. Autor nezapomněl ani na zaniklá sídla a "pokleslé" vesnice a zařadil také některé sporné případy. Z celkového počtu asi 1 400 hesel je do prvního dílu zařazeno více než 300, počínaje Abertamy a konče Grabštejnem (dnes součást města Hrádek nad Nisou).
    Text o každém městě je rozčleněn do více než deseti oddílů, jako jsou např. Jméno a statut, Územně správní příslušnost, Počet domů, Počet obyvatel, Privilegia, Katastrofy, Významné stavby, Židovská komunita, Komunikace a městské dráhy, Urbanistický vývoj apod. Jednotné pojetí hesel umožňuje vzájemné porovnání všech měst z určitého hlediska nebo v určitém čase.
    V publikaci je více než 400 reprodukcí map. Každé město je vyobrazeno - vždy na mapě stabilního katastru (z 2. čtvrtiny 19. století). Města s výraznějším urbanistickým vývojem jsou navíc znázorněna na modernějších mapách, jako jsou topografické mapy 1:25 000 (50. léta 20. století) nebo státní mapy 1:5 000 - odvozené (1955 až1988). Pro zvýraznění vývoje některých měst autor použil historické plány z 18. až počátku 20. století, topografické mapy z I. až III. vojenského mapování aj. Mapy doplňují reprodukce starých fotografií (především pohlednic) z konce 19. a počátku 20. století. Nechybí ani historické veduty a současné fotografie. Každé město identifikuje též černobílé vyobrazení městského znaku.
    Zajímavým počinem je zařazení výrazně zničených nebo zcela zaniklých sídel. Proces destrukce sídel má několik příčin. Výrazně se projevila druhá světová válka a odsun německého obyvatelstva po r. 1945, který znamenal vylidnění rozsáhlých příhraničních oblastí. K velké destrukci došlo v 50. letech u měst v uzavřeném pohraničním pásmu (Cetviny) a v nových vojenských prostorech, v nichž byla zcela zlikvidována např. městečka Čistá a Doupov. Řada měst musela ustoupit nově budovaným přehradám (Dolní Vltavice, Dolní Kralovice) nebo povrchové těžbě hnědého uhlí pod Krušnými horami (Dolní Jiřetín, Ervěnice) atd.
    Tento rozsáhlý encyklopedický projekt bude dokončen těsně před koncem druhého tisíciletí, konkrétně - 2. díl vyjde koncem r. 1997, 3. díl - 1998 a 4. díl - 1999.

[Server]     [obor]