[pošta]             Oceňování – zákon o oceňování majetku podle stavu k 1.1.1998

vydal: Sagit, 1998, 176 s., cena 45,– Kč

    Ústava ČR, Listina základních práv a svobod podle stavu k 1.10.1998, Sagit 1997, 80 s., cena 26,– Kč.
    Stavební zákon a prováděcí předpisy, autorizovaná povolání ve výstavbě, Sagit 1997, 112 s. 26,– Kč.
    Sešity plné paragrafů, vydávané nakladatelstvím Sagit, mají tu výhodu, že si je můžete stočit do ruličky, jíst nad nimi vdolek s marmeládou nebo si v nich vesele zaškrtávat důležité informace a přitom nelitujete, že si ničíte nějakou vzácnost. S vázanou knihou byste si asi takhle zacházet nedovolili, byť by obsahovala totéž. Sešity z edice Úplná znění totiž vypadají jako časopisy a stejně s nimi také zacházíte. Texty nepřinášejí sice žádné komentáře, jen strohé paragrafové znění zákonů a vyhlášek z jednoho okruhu, ale o to přece jde. V zákoně o sídle Parlamentu ČR najdete jen tak pro zajímavost i všech 14 objektů Poslanecké sněmovny a 3 objekty Senátu. Přečtete si pro informaci 44 články z Listiny základních práv a svobod, abyste například věděli, co je vám ubíráno. V jiném sešitě o oceňování se dozvíte, kde jsou drahé, ještě dražší a nejdražší pozemky na území ČR, a to třeba až o 260 procentní přirážku, o kterou lze navýšit cenu zemědělského pozemku. Základní cena podle BPEJ u kódu 30100 je 13,23 Kč/m2, ale u kódu 27869 jen 0,60 Kč/m2. To jsou věci! Rovněž dva zákony a 6 vyhlášek o stavebnictví mít pohromadě se vyplatí, neboť se zde dočtete, co to jsou drobné nebo jednoduché stavby. Sešity se vám v kanceláři určitě neztratí, jen si dávejte pozor, aby vám na ně nespadl kus marmelády z voňavého vdolku. (ps)

Citace: Oceňování – zákon o oceňování majetku podle stavu k 1.1.1998, Sagit, 1998, 176 s., cena 45,– Kč.

[Server]     [obor]