[pošta]             Byty a katastr nemovitostí


3. aktualizované a doplněné vydání
autor: OLIVOVÁ, K.- KUBA, B.- VÁVROVÁ, M.

vydal: Linde, Praha, 1997, 288 s., doporučená cena 246 Kč

    Pokud chcete získat podrobné informace o tom, jak s co nejmenšími potížemi překonat převod bytů případně nebytových prostorů do vlastnictví občanů a jiných osob a zároveň poznat všechna úskalí pozoruhodného zákona o vlastnictví bytů, potřebujete k tomu nějakého rádce. Možná vám tím rádcem alespoň ze začátku může být publikace o bytech a KN, kterou pro tyto účely sestavila již potřetí trojice autorů. Nu a jestliže dva ze tří autorů řádně pozměněného textu o KN a bytech Květa Olivová a Bohumil Kuba pracují v odboru legislativy a metodiky KN ČÚZK, kde spolupracují na tvorbě obecně závazných právních předpisů, a třetí autorka - Marta Vávrová se zúčastnila vývoje SW pro převody bytů do vlastnictví, lze předpokládat, že v praktické příručce bude vše nejdůležitější.
    Z několikastránkového obsahu knihy zjistíte, že třetí, aktualizované vydání publikace (podle právního stavu k 1. 5. 1997) je rozděleno do sedmi částí a ty jsou dále rozčleněny do dalších 136 kapitol, z nichž nejstručnější tvoří třeba i jen pár vět. Nejkratší kapitolu Poskytování údajů z KN tvoří dokonce jediná věta. Toto rozdělení obsahu a celého textu má svůj účel. Na konci publikace totiž nenajdete podrobný rejstřík, který bývá u podobných příruček jinak velmi častý, a tak k orientaci v textu poslouží právě podrobný obsah.
vKnihu doplňuje celkem 37 ukázek, od geometrického plánu a plné moci k zastoupení při vymezení jednotek v budově, přes výpis z KN až po srovnávací sestavení parcel. Pokud se vám bude zdát, že KN ČR (první část) nebo veřejnosti KN (pátá část) není věnován v knize dostatečný prostor, je to tím, že autoři tak trochu předpokládali, že většina čtenářů již má po ruce i jejich jinou knihu "KN po novele". Proto v této "bytové" příručce uvádějí ve stručnosti jen ty nejdůležitější informace o KN. Stěžejní částí publikace je proto třetí kapitola, která vás na devadesáti stranách provede po cestě, na jejímž konci můžete dosáhnout zápisu vlastnického práva k bytu a nebytovému prostoru do KN. Není bez zajímavosti, že ukázky, které právě v této kapitole jsou velmi časté (ovšem také potřebné), obsahují všechna data včetně jmen osob, kterých se převody týkají. Závěrečná část knihy patří přílohám. Je jich tu celkem devět a tvoří je čtyři zákony, jedna vyhláška, jeden metodický pokyn, přehled předpisů, adresář zeměměřických a katastrálních orgánů a seznam použité literatury. Do příručky, která byla vytištěna dvoubarevně tak, že černě vyvedený text doplňují nadpisy a obrázky v neobvyklé růžové barvě, se nebojte při jejím využívání používat další barvy a pomocí zvýrazňovače si vyznačit věty, ke kterým se budete stále vracet. Lze říci, že autoři při třetím vydání příručky mohli uplatnit své zkušenosti získané z tříletého působení bytového zákona a publikaci uzavřeli na poslední chvíli k 1. 5. 1997. Uvedené datum je důležité, neboť v této zemi se zatím mění zákony stejně rychle jako počasí. Zařídit zápis vlastnického práva bytu do KN nebude pro vás možná ani po přečtení příručky jednoduché, ale když nic jiného, budete alespoň vědět, co na vás KÚ chce.

[Server]     [obor]